Kraftig utbyggnad av vindkraften väntas

Det går framåt för vindkraften, glädjande nog! Det internationella energiorganet IEA förväntar sig att utbyggnaden av förnybar elproduktion kommer att ta ytterligare fart under de kommande fem åren. Det framgår av den nyligen publicerade rapporten Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012.

Trots ett osäkert ekonomiskt världsläge menar IEA att den globala elproduktionen från vindkraft kommer att öka med 139 procent mellan år 2011 och 2017 och uppgå till 1 065 TWh.

Sammantaget uppskattar IEA att den förnybara elproduktionen kommer att öka med mer än 40 procent under 2011-2017 för att uppgå till 6 400 TWh år 2017. Utbyggnaden av förnybar el beräknas därmed vara 60 procent högre än under perioden 2005-2011.

Den snabba utvecklingen beror på att de förnybara energiteknikerna blivit mognare, till stor del som en följd av politiska beslut som gynnat förnybar energi. Tänk då på hur mycket mer vindkraften hade kunnat byggas ut om man hade stöttat den lika mycket som man stöttar konsumtionen av fossila bränslen! Enligt IEA stöttades konsumtion av fossila bränslen med 409 miljarder dollar världen över  år 2010, medan förnybar energi stöttades med 66 miljarder dollar.

Vid sidan om vattenkraften förutspår IEA att vindkraften kommer att ge det största bidraget till den globala förnybara elproduktion år 2017. Kina beräknas ensamt stå för 40 procent av den kommande vindkraftsutbyggnaden. Andra stora utbyggnadsländer är USA, Indien, Tyskland och Brasilien. I Sverige förväntar sig IEA att vindkraften kommer att öka från 6,1 till 11,1 TWh mellan 2011 och 2017.

/Elin Dalaryd

Läs mer:

Artikel från Svensk vindenergi

För mer information om IEA:s rapport 

Kommentarer inaktiverade.