Veckans begrepp: Creating Shared Value

CSV handlar om att ett långsiktigt värdeskapande i företag endast kan ske om företaget samtidigt skapar värde för sin omgivning. Företagen ska tjäna pengar, men samtidigt skapa värde för samhället.

För att göra detta ska ansvarsfrågor byggas in i företagets affärsstrategi. Ett samhälle som mår bra är en förutsättning för konkurrenskraftigt företagande. Både CSR (Corporate Social Responsibility) och CSV handlar om att ”doing well by doing good”, dvs. att en verksamhet ska tjäna på att ta ansvar.

Man kan dock säga att CSV är en utökad form av CSR. CSR handlar ofta om att ett företag har ett tryck på sig utifrån att ta ansvar. När företaget tar sitt samhällsansvar får det ett bättre anseende och stärker sitt varumärke. CSR-arbetet kan dock ofta begränsas av budgeten. CSV uppstår inte efter tryck utifrån utan skapas inifrån i och med att tankesättet blir en del av affärsstrategin.

CSV tas numera också upp i EU:s ”Strategy for CSR”. Där poängteras vikten av arbetet för Europas konkurrenskraft, samtidigt som företagens ansvar att skapa ”shared value” tydliggörs. I strategin har EU även uppdaterat sin definition av CSR, som nu även säger att för att ta  samhällsansvar ska organisationer ta med olika ansvarsaspekter i sina affärsstrategier i syfte att skapa så mycket “shared value” som möjligt för sina intressenter och samhället i stort.

Publicerat i Miljöledaren vecka 38

Ett svar till “Veckans begrepp: Creating Shared Value

  1. Ping: Miljöledaren, vecka 38 | Miljöledaren – omvärldsbevakning för hållbarhetsproffs!