Trender inom hållbar sjukvård – CleanMed Europe 2012

Efter tre intensiva dagar med parallella sessioner, föreläsningar och minglande är CleanMed Europe 2012 nu över. Kvar finns idéer, lärdomar och nya kontakter. Vad tar jag då med mig från dessa späckade dagar på Slagthuset i Malmö? Ja, några trender var ganska tydliga.

Vi går från att titta på enbart miljöpåverkan till att jobba med hela hållbarhetsbegreppet inom hälso- och sjukvården. Det handlar inte längre om att bara mäta utsläpp av ämnen från sjukhuset eller att sortera avfallet rätt, även om det naturligtvis fortfarande är viktigt, utan att se på sjukvårdens hela påverkan och ta ansvar för den. Denna påverkan kan handla om allt från arbetsförhållanden på fabriker där textilier och andra produkter till vården tillverkas, till sjukvårdens energiförbrukning här hemma.

En faktor man bör vara medveten om är sjukvårdens enorma köpkraft och därmed makt att ställa krav på sina leverantörer. I Sverige har landstingen gått samman om en gemensam uppförandekod och uppföljningar av denna genomförs, även om det än så länge inte sker i tillräcklig omfattning. I USA har sjukvårdens stora inköpsorganisationer gått samman och enats om en gemensam kravlista. När samma krav kommer ifrån så många stora aktörer samtidigt blir naturligtvis påverkansmöjligheterna betydande. Kanske bör vi enas på en Europeisk nivå för att öka vårt inflytande. Här har vi en unik möjlighet att förbättra levnadsförhållandena i de länder där sjukvårdens leverantörer finns. En annan lärdom på detta område är att det inte bara handlar om att ställa absoluta krav och kasta ut leverantörer (även om det kan vara nödvändigt) utan att föra en dialog för att driva fram förbättringar i dessa länder.

”Det grönaste sjukhuset är det som inte finns” ansåg Sonia Roschnik, Operational Director of the NHS Sustainable Development Unit. Självklart måste vi ha sjukhus, men det finns ett stort problem idag med att vi överkompenserar en ohälsosam livsstil med sjukvård i överflöd. Vi övermedicinerar på många sätt från det vi föds till dess vi dör. Allt ifrån det ibland icke medicinskt påkallade kejsarsnitt i livets början till stark medicinering vid livets slut. I den mån det är möjligt handlar det om att erbjuda andra alternativ i första hand. Att ”skriva ut” motion istället för fetmamediciner, att få gravida att gå förlossningsförberedande kurser som gör dem mentalt förberedda på smärtan, samt att se till så att all onödig antibiotikaförskrivning undviks eftersom problemen med resistenta bakterier är ett växande hot mot vår hälsa nu och i framtiden.

Vi behöver jobba med sjukvård på ett mycket mer förebyggande sätt. Ju färre sjukhusbesök vi kan åstadkomma desto lägre blir ju vårdens påverkan. Här gäller det att minska livsstilssjukdomarna och reducera de riskfaktorer som finns i vår omgivning. Gary Cohen, grundare av Health Care Without Harm i USA hade ett konkret exempel på detta. Genom att göra hembesök hos människor, titta på vilka hushållskemikalier de använde, vilka biocider de hade i trädgården och om huset de bodde i hade något mögelproblem hade man lyckats få ned antalet fall av astma och allergi radikalt i ett område. Primärvården har också en betydelsefull roll. Kan sjukdomar lindras eller botas på denna nivå och patienterna slipper att läggas in på sjukhus kan mycket miljöbelastning undvikas. Ett annat sätt är att öka samarbetet mellan hälso- och sjukvården och olika organisationer i samhället t.ex. kring hälsofrämjande kampanjer rörande droger, sexuellt överförbara sjukdomar och fetma.

Detta var ett litet axplock av allt intressant som togs upp på CleanMed i Malmö. Nu tar arbetet att omvandla nya ideér i praktiken vid. Om knappt ett år är det dags för en ny brainstorming inom detta spännande område. Kanske ses vi på CleanMed Europe 2013, 17 – 19:e september i Oxford! www.cleanmedeurope.org

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.