Veckans begrepp: Green House Gas Protocol

Green House Gas Protocol (GHG Protocol) är världens mest använda standard för att förstå, beräkna och hantera utsläpp av växthusgaser. Standarden uppkom genom ett samarbete mellan World Resorces Institute och World Business Council for Sustainable Development och har tagits fram tillsammans med företag, regeringar och NGO:s från hela världen. Den första utgåvan kom 2001, efter flera års förberedande arbete. Standarden består idag egentligen av fyra
olika standarder:

• Corporate Accounting and Reporting Standards (Corporate Standard). Innehåller verktyg och metoder för beräkning av en verksamhets direkta växthusgasutsläpp.
• Project Accounting Protocol and Guidelines. Innehåller verktyg för hur man kan räkna på utsläppsminskningar genom olika projekt och åtgärder.
• Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Beskriver hur man räknar på utsläpp från hela värdekedjan, både uppströms och nedströms.
• Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard. Beskriver hur man gör en livscykelanalys över en produkts växthusgasutsläpp.

2006 tog ISO (International Organization for Standardization) in standarden som en grund för ISO 14064-I: Specification with Guidance at the Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals. Sedan den första utgåvan kom 2001 har mer än 1 000 företag och organisationer världen över inventerat sina växthusgasutsläpp enligt GHG Protocol. På TEM utgår vi alltid från GHG Protocol när vi hjälper verksamheter att kartlägga sina utsläpp för att hitta kostnadseffektiva lösningar för att minska utsläppen.

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.