Veckans begrepp: GRI – Global Reporting Initiative

GRI är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbarhet ur alla tre perspektiven. Fokus ligger på att tillhandahålla ett ramverk för hållbar redovisning för företag och målet för arbetet är en globalt hållbar ekonomi.

Organisationen är nätverksbaserad. Ca 30 000 personer runt om i världen bidrar på olika sätt i arbetsgrupper kring ramverket och tillhörande dokument. En styrelse fattar de slutgiltiga besluten om arbetet och det finns även ett sekretariat i Amsterdam som stödjer arbetsgrupperna och styrelsen. Ramverket består av riktlinjer för redovisning av hållbarhetsarbetet i en organisation; G3.1 Sustainability Reporting Guidelines. Här finns angivet vad en redovisning av hållbarhetsarbetet bör omfatta inom både vad gäller ekonomi, sociala aspekter och miljöarbetet. Vad redovisningen ska omfatta bestäms av den nivå organisationen själv bestämmer att redovisa utifrån. De olika redovisningsnivåerna finns fastställda i GRI:s tillämplighetsnivåer, Application Levels. Ramverket anger principer för redovisningen som ska säkerställa kvaliteten på innehållet.

Utöver de övergripande riktlinjerna finns indikatorprotokoll, branschspecifika tillägg och tekniska protokoll som på detaljerad nivå anger hur mätningar ska ske av den påverkan som ska redovisas.

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.