Veckans begrepp: Grön IT

Begreppet Grön IT handlar både om att minska miljöpåverkan från själva IT-användandet och om att kunna använda IT för att minska miljöpåverkan.

I Europa uppskattas ca 2% av koldioxidutsläppen komma från användning och produktion av IT och telekom-relaterade produkter. Att jobba med Grön IT innebär att försöka minska dessa utsläpp och även annan miljöpåverkan från själva produkterna och användandet. Det kan t ex handla om mindre skadliga ämnen i produkterna, lägre energiförbrukning, att använda färre fysiska servrar och ta fram energieffektiva basstationer.

En annan aspekt av Grön IT är att använda IT för att minska miljöpåverkan från andra samhällssektorer. Inom detta område finns många positiva exempel. På en skola i Stockholm har man t ex tagit till vara värmen som uppkommer i en knutpunkt av bredbandsuppkopplingar för att värma upp skolan. IT kan också användas för att ersätta processer som har stor miljöpåverkan. Ett exempel är att fysiska möten kan ersättas av e-möten. Andra exempel är när IT kan användas för att på ett smart sätt optimera transporter och processer inom t ex industrin eller för att på ett tydligt sätt åskådliggöra energianvändningen för hyresgäster.

Så kallade smart grids – smarta elnät – håller på att utvecklas och kan i framtiden blir ett tydligt exempel på Grön IT, där t ex laddstationen för elbilar ser till att ladda bilen just när det finns ett överskott på el eller där en lågprioriterad industriprocess kan ta en paus när efterfrågan på el är hög, till förmån för en högre prioriterad process.

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.