Veckans begrepp: Impact investment; GIIN och IRIS

Impact investment, investeringar som påverkar, handlar om vinstdrivande investerare som investerar för ökad social och miljömässig hållbarhet.

Vanliga områden som investeringarna rör är det som utgör mänskliga basbehov; exempelvis vatten, energi, utbildning eller sjukvård. Den här typen av investerare har bildat ett globalt nätverk Global Impact Investing Network (GIIN) som också har arbetat fram standarder för hur investeringsbolagen ska kunna mäta de ekonomiska, sociala och miljömässiga resultaten av sina investeringar. Detta för att på ett trovärdigt sätt kunna presentera sitt arbete för fondplacerare och större enskilda investerare, men även övriga intressenter i kedjan.

Standarderna går under beteckningen IRIS (Impact Reporting and Investment Standards). Första versionerna av IRIS kom 2009, och en tredje version har nyligen lanserats. IRIS beskrivs som en metastandard, en övergripande standard som influerats av en mängd andra mer specifika standarder inom de olika områdena ekonomi, miljö och sociala dimensioner.

Kommentarer inaktiverade.