Västsveriges motsvarighet till CSR syd

Platserna på CSR Forum fylldes snabbt upp!

Eftermiddagen spenderade jag på CSR Forum 2012 som för femte året i rad arrangerades av CSR Västsverige. Ett mycket trevligt arrangemang på Svenska Mässan i Götet som lockade över 200 deltagare från vad jag förstod, varav många medlemmar i CSR Västsveriges nätverk. Konferensen var alltså mycket snarlik CSR syd som arrangerades i Malmö 2010-2012, vilken nästa år kommer heta CSR North och bli en internationell konferens. På mitt anteckningsblock från dagen på CSR Forum har jag nu idéer och benchmarking inför CSR North!

Jag hörde att slides från alla presentationer kommer läggas upp på CSR Västsveriges hemsida snart, så håll ögonen öppna där.

Jag tar med mig många minnesvärda poänger och ny kunskap från presentationerna. Tania Ellis lyfte upp bland annat upp exempel på intressanta samhällsentreprenörer som jag inte hört talas om tidigare:

–          Greyston Bakery leverarar bland annat ingredienser till Ben & Jerry’s. Detta bageri anställer svaga grupper i samhället. ”We don’t hire people to bake brownies. We bake brownies to hire people”. Klyschigt, men dom verkar ha lyckats med detta, vilket är mycket inspirerande.

–          Ett liknande företag i en helt annan bransch är Specialisterne: Många anställer idag personal baserat på den avgörande faktorn social förmåga. Detta gör att personer med autism får problem på arbetsmarknaden. Det danska konsultföretaget Specialisterne har dock insett att IT-sektorn efterfrågar konsulter som har ett särskilt öga för detaljer, utmärkande logisk och analytisk förmåga och noll feltolerans. Personer med autism har ofta just dessa egenskaper. De löser behovet genom att anställa duktiga personer med autism som sedan hyrs ut som konsulter.

Jag tar också med mig en ny variant på användning av standardavvikelsekurvan. Det var Daniel Steinholtz som stiligt visade på vilka slags företag vi skall fästa blickarna på för att verkligen få den stora massan i företagsvärlden att röra sig mot hållbarhet. Det handlar naturligtvis inte om ytterligheterna på kurvan. De som redan känner till sina svagheter och arbetar strategiskt med CSR för fler intressenter än ägarna (han nämnde bland annat H&M och Nestlé som exempel) hör till den positiva ytterligheten av kurvan. De sämsta företagen som är fullkomligt omedvetna om sitt samhällsansvar ska vi heller inte bry oss om (det stereotypiska exemplet som nämndes är B2B-underleverantörer som ingen hört talas om). Kvar har vi den matiga mittensektionen av standardavvikelsekurvan. Det är den ”goda” hälften vi ska rikta blickarna mot. Ofta börsnoterade företag med produkter som når slutkonsumenten. Kan vi förändra denna grupp så hänger även den andra sidan om kurvans topp med, vilka ofta är leverantörer till dessa bolag.

/Carl Höjman

Kommentarer inaktiverade.