Veckans begrepp: Ursprungsmärkning av el

I enlighet med EU:s elmarknadsdirektiv (2003/54/EG) ska elleverantörer ge sina kunder information om hur den levererade elen är producerad och vilken miljöpåverkan elen har i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall. Informationen ska finnas på fakturor, i reklam och på företagens hemsidor och syftet är att kunderna på ett enkelt sätt ska kunna bilda sig en uppfattning om elens miljöpåverkan för att på så sätt kunna styra sitt val av elleverantör.

För att systemet med ursprungsmärkning ska fungera används en så kallad ursprungsgaranti. Detta innebär att om du som kund har ett elavtal där du köper 100 procent vindkraftsel så måste leverantören köpa certifikat för varje kilowattimme som du förbrukar. Det kan därför aldrig säljas mer vindkraft än vad som faktiskt produceras. Om du inte väljer el från en specifik energikälla köper du en så kallad residualmix, det vill säga den el som blir över när all el med ursprungsgaranti har räknats bort. Den elen ursprungsmärks också, men miljöpåverkan från den elen blir då ett genomsnitt för all el som finns kvar när el
med ursprungsgaranti har räknats bort.

Kommentarer inaktiverade.