Hur hållbar är mopeden?

moped

Idag publicerar TEM en ny studie där Olof Cerne och Markus Paulsson har undersökt mopeders klimatpåverkan. Studien visar att mopeden, som väl för många upplevs som ett litet, billigt och smidigt transportmedel i jämförelse med bensintörstiga bilar, inte alls behöver vara särskilt miljövänlig. Istället har gamla mopeder har lika stor klimatpåverkan per kilometer som personbilar.

– Mopeder med gammal ineffektiv tvåtaktsteknik är fortfarande vanliga och avgaserna är riktigt otrevliga, säger Olof Cerne, kemist och projektledare. I storstäder i många länder står mopedtrafiken för betydande bidrag till luftföroreningarna. I Sverige släpper mopedtrafiken årligen ut uppskattningsvis 500 kg polyaromatiska föreningar (PAH) som är svårnedbrytbara och giftiga. En del är dessutom cancerframkallande. Förutom att avgaserna är akut och långsiktigt hälsofarliga så är gamla mopeder stora klimatbovar. De har lika stor klimatpåverkan per kilometer som personbilar.

Mopeder som har fyrtaktsmotorer eller moderna tvåtaktsmotorer med katalysator ger betydligt lägre utsläpp. Projektet har också testat att köra mopederna på alkylatbensin och etanol (E85) istället för bensin. Dessa bränslen ger stora vinster för klimat, hälsa och miljö, jämfört med bensin.

– Etanol har dubbla fördelar. Dels är det förnybart, dels ger det renare avgaser än bensin. Etanol eller alkylatbensin skulle göra stor nytta för luftkvaliteten på platser med mycket tvåtaktsmopeder. Bäst vore dock att ersätta de gamla mopederna med nya och renare, helst elmopeder, säger Olof Cerne.

– Globalt sett krävs energisnålare persontransporter. Mopeder kan vara en del av lösningen men bara om avgaserna är betydligt renare än i dagens mopedtrafik, avslutar Olof Cerne.

Du kan läsa hela rapporten här >>

Kommentarer inaktiverade.