Veckans begrepp: Geoengineering

Geoengineering är ett begrepp som omfattar storskalig manipulering av jordens klimatsystem med syfte att stävja den globala uppvärmningen. Någon svensk översättning av begreppet saknas i dagsläget, men förslag som syns på webben är ”georeglering” eller ”klimatreglering”.

Geoengineering är en föreslagen tredje lösning på klimatproblematiken, tillsammans med utsläppsminskning och anpassning till klimatförändringar. Man delar in begreppet i två huvudsakliga kategorier: tekniker för att fånga koldioxid ur atmosfären, samt tekniker för att förhindra jordens absorption av solinstrålning.

Exempel på tekniker som förhindrar solinstrålning kan vara ljusa tak som reflekterar större andel kortvågig strålning och konstgjord molnbildning genom plantering av aerosoler på hög höjd. Exempel på tekniker som fångar koldioxid är Carbon Capture and Storage (CCS) som fångar koldioxid vid förbränningsanläggning och samlar gasen i underjordiska hålrum, eller gödning av haven för att skapa algblomningar som fångar koldioxid vilken sedan sedimenteras på botten när algerna dör.

Idag har ännu inga storskaliga vetenskapliga projekt inom geoengineering genomförts. Riskerna för sidoeffekter och oförutsägbara konsekvenser, höga kostnader och moraliska motargument utgör dock stora motsättningar mot konceptet geoengineering. Flera organisationer utreder dock potentialen i olika typer av geoengineering. Exempel på dessa organisationer är NASA, the Royal Society, Institute of Mechanical Engineers, Brittiska Parlamentet, m fl. Flera miljöorganisationer motsätter sig konceptet då det riskerar att tillåta politisk acceptans för utsläpp och därmed underminera vikten av arbetet med utsläppsminskning.

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.