Globala risker 2013

För den som har lite tid över och som är intresserad av hur olika faktorer påverkar utvecklingen i världen vill jag tipsa om “Global Risks 2013” en rapport från World Economic Forum.

I rapporten analyseras 50 globala risker utifrån sannolikhet, allvarlighet och koppling till andra faktorer. Rapporten baseras på undersökningar genomförda av över 1000 experter från industrin, akademin och staten över hela världen.

I år kommer den ekonomiska nedgången i världen att ha betydande inverkan på vår förmåga att tackla miljöproblem. Trist med tanke på att vi nu mer än någonsin tidigare borde ta tag i de utmaningar som finns. Världen över ser vi ett antal ”ick-hållbara” ekonomier vilket gör att mycket kraft behöver läggas på att stabilisera utvecklingen där.

Växthuseffekten lyfts fram som en av de riktigt stora globala riskerna efter ett år med översvämningar i Kina, orkanen Sandy mm. 2013 kommer att till viss del utvisa vilken ekonomisk och ekologisk motståndskraft som finns. I rapporten lyfts även en mängd samhälleliga, teknologiska och geopolitiska risker fram. En risk som jag som gammal mikrobiolog tycker är extra skrämmande är risken för pandemier, speciellt som antibiotikaresistensen hos bakterier ökar i världen. Risken att vi inte kommer att hinna få fram vaccin i tid när en ny pandemi bryter ut är ruskigt påtaglig.

Detta och mycket mer kan ni läsa om i denna intressanta rapport.

Global Risks 2013 – eight edition   World Economic Forum

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.