Veckans begrepp: UN Global Compact

Initiativet UN Global Compact grundades 1999 i samband med World Economic Forum i Davos. Det gjordes på uppmaning av Kofi Annan, dåvarande generalsektrerare för FN och syftet var att ta fram ett antal internationella principer för företag att förhålla sig till. Tio principer togs fram och dessa handlar om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Till grund för principerna finns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen och FN:s konvention mot korruption. De tio principerna är:

1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och
2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
3. Företagen ombeds att upprätthålla (“uphold”) föreningsfrihet och ett faktiskt (“effective”) erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;
4. avskaffande av alla former av tvångsarbete;
5. faktiskt (“effective”) avskaffande av barnarbete; och
6. avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
7. Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;
8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och
9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
10. Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Företag som vill bedriva sin verksamhet i linje med de tio principerna kan bli medlemmar i Global Compact. I dagsläget är Global Compact det största frivilliga initiativet i världen när det gäller CSR, med 10 000 medlemmar i över 130 länder. Transparens utgör en viktig del av Global Compact, vilket t ex visas genom att alla medlemmar varje år ska publicera en så kallad Communication on Progress (COP), där man beskriver hur man arbetar för att efterleva principerna.

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.