Veckans begrepp: stakeholder engagement/intressentengagemang

Begreppet stakeholder engement, eller intressentengagemang, är en viktig del av CSR-konceptet. Att engagera sina intressenter är till exempel ett krav om man hållbarhetsrapporterar enligt GRI.

I processen stakeholder engagement involverar företaget de aktörer som kan tänkas påverkas av företagets beslut eller kan vara betydelsefulla för implementeringen av dessa beslut. Det kan handla om allt från investerare, banker och försäkringsbolag till medarbetare, kunder, NGO:s och grannar. Genom en dialog med intressenterna undersöker man vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för dem. Till skillnad från traditionell kommunikation har stakeholder engagement som syfte att ge intressenterna en chans komma med egna infallsvinklar inför företagets beslut, inte att få dem att ta till sig ett färdigt kommunikationsbudskap eller att godkänna ett redan fattat beslut. De deltagande parterna måste ges möjlighet att påverka besluten och vara beredda att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra de beslut som nås genom stakeholder engagement.

Organisationen The Environmental Council har tagit fram tio principer som ska kunna användas för att skapa ett lyckat stakeholder engagement. Bland dessa återfinns inkluderade, transparens, oberoende och tillgänglighet. En fördel med stakeholder engagement är att företaget som använder sig av en sådan process kopplar ihop sin affärsverksamhet med samhällets behov och förväntningar och på så sätt skapar man en långsiktigt hållbar verksamhet, värde för ägarna/aktieägarna och får ökad trovärdighet.

/Elin Dalaryd

Kommentarer inaktiverade.