Hur jobbar man med hållbarhetsfrågor i djursjukvården?

Hållbar sjukvård är ett av TEM:s fokusområden och vi har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor inom allt från öppenvård till slutenvård. De problem som finns inom sektorn är också något som lyfts fram mer och mer och man har olika verktyg för att jobba med frågorna.

Vad som däremot i alla fall för mig känns som en vit fläck på kartan är veterinärmedicinen. Inom den ”mänskliga” vården talas det mycket om att minska antibiotikaanvändningen och att om möjligt välja läkemedel som inte har så stor påverkan på miljön, samt att noga ta hand om läkemedelsavfallet, men hur aktivt jobbar man med detta inom veterinärmedicinen?

Höll en utbildning i hållbar sjukvård för ett tag sedan där en läkare efteråt kom fram och beklagade sig över att så stort fokus lades på den ”mänskliga” vården i hållbarhetssammanhang medan det var synnerligen släpphänt vad gäller hanteringen av antibiotika och andra typer av läkemedel som riktar sig till djur. Även om vi nu inte använder exakt samma typ av antibiotika till djur och människor (det vet jag inget om) så kan jag som gammal mikrobiolog mycket väl tänka mig att utvecklandet av resistens för en typ av antibiotika kan slå även mot liknande antibiotika som riktar sig till människor. Och självklart är resistensen ett problem i sig, även i djursjukvården liksom att läkemedelsrester överhuvudtaget kommer ut i miljön .

Såg dock att man i Kronoberg skulle ta i med hårdhandskarna vad gäller kontroll av läkemedelsanvändning ute på gårdar och se till att man hanterade smittförande avfall på ett säkert sätt. Konstaterade även att Jordbruksverket verkar bedriva en del arbete på området för att få ut information om problemet och jobba förebyggande.

Även om vi enligt utsago relativt sätt använder mindre mängder läkemedel i våra djurbesättningar än ute i övriga Europa, så misstänker jag att det finns en del att göra på området. Är rätt nyfiken på hur man kan jobba mer med hållbarhetsfrågor även inom djursjukvården. Någon som vet mer?

Läs mer:

/Marie Pettersson

 

 

Kommentarer inaktiverade.