CSR tips – en ny CSR-metod för småföretagare

Äntligen efter en mycket givande projektperiod på ett och ett halvt år har den nya CSR-metoden för småföretagare lanserats. Projektägare är Region Skåne, Företagarna och Malmö högskola. Metoden togs fram  med mycket input från projektets småföretagargrupp av TEM (som projektets CSR-resurs) tillsammans med projektledaren Jessica Andersson  och samarbetspartnern Oxford Research. Metoden  utvecklades för att underlätta för småföretagare att arbeta  på ett effektivt sätt  med CSR-frågor. I metoden har vi  i tagit  avstamp i ramverket ISO 26000 och utvecklat ett arbetssätt som är anpassat till småföretagarnas behov. Både tid och finansiella resurser var kritiska parametrar i utvecklingen av metoden.

Metoden  ger småföretagare verktyg att, utifrån företagets individuella förutsättningar, arbeta värdeskapande med de CSR-frågor som är mest angelägna för verksamheten. CSR-engagemanget skall kopplas till företagets affärer och på sådant sätt skapa lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft.  CSR blir en del av affärsutvecklingen och en drivkraft för innovation.  Om du vill veta mer om metoden gå in på CSR-tips. På sidan kan du även dela med dig av dina egna erfarenheter och tips samt ta del av andras erfarenheter.

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.