Hållbarhetsredovisning – obligatorisk i Danmark och Norge och sannolikt snart även inom EU

Allt flera länder lagstiftar om redovisning av hållbarhetsprestanda för företag. Efter Danmark och Sverige (i Sverige finns det  än så länge enbart krav på statliga bolag) har nu också Norge tagit steget och lagstiftat om en redovisningsplikt. Lagen utgår precis som i Danmark ifrån principen ”comply or explain” dvs. berättar om ditt hållbarhetsarbete eller förklara varför du inte vill berätta.

Även på EU-nivå har man diskuterat att lagstifta om redovisning av hållbarhetsprestanda för det privata näringslivet. Just nu är ett förslag på en sådan lagstiftning ute på remiss i alla EU länder

Tanken bakom lagstiftningen  är att ge intressenterna en bättre inblick i företagens arbete och affärer och därmed att öka  transparensen i samhället.  Samtidigt tvingar lagstiftaren indirekt företaget  att arbeta med hållbarhetsfrågor. För vilket företag vill år efter år förklara offentligt att man inte vill redovisa sitt arbete? Varumärket mår inte särskilt bra av det i alla fall.

Både EU, Norge och Danmark rekommenderar företag att redovisa enligt det internationella ramverket GRI (Global Reporting Initiative) som i maj i år släppte en ny generation riktlinjer för hållbarhetsredovisning (G4) . Riktlinjerna uppmanar företag, precis som standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000, att integrera hållbarhetsperspektivet  till företagets  kärnaffär. Detta för att säkerställa långsiktig lönsamhet samtidigt som man bidra till en positiv samhällsutveckling.

När det gäller företagens hållbarhetsarbete/CSR diskuteras ofta lagstiftning kontra frivillighet. Nu är det hög tid för företagen att komma igång med hållbarhetsarbetet om man inte vill bli ikappsprungen av lagstiftaren.

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.