Avslutad konferens, fortsatt arbete!

Då var CSR North 2013 avslutad för denna gång. Under två lyckade dagar lyftes och diskuterades olika aspekter inom företags samhällsansvar med kunniga och engagerade människor, vilka ser CSR-arbete som en naturlig del av vardagen. När deltagare med olika bakgrund och synsätt samlas för att diskutera bildas en stor entusiasm, idéer bollas och nya nätverk skapas. Och den gemensamma komponenten genomsyrar allt. För är det inte just så att CSR-frågor rör alla?

Dag ett inleddes med en öppningssession där representanter från Region Skåne, Lunds energi, Sustainia, Lunds universitet samt Sveriges CSR-ambassadör Bengt E Johansson talade om deras verksamheter och arbete. Därefter följde parallella sessioner där ämnen som ”communicating sustainability”, ”sustainable procurement in the public sector”, ”good business practices” samt ”environmental programs as part of the CSR strategy” stod i centrum. Mellan de olika sessionerna bjöds det på ekologiskt kaffe, snacks, frukt och lunch.

Dagen avslutades med en paneldebatt där medias roll diskuterades, vilken effekt media har när det kommer till att påverka och influera olika verksamheter. Panelen, som bestod av Morten Jastrup, Juliette Gaussem, Bengt E Johansson och Birgitte Mogensen, var alla överlag överens om att media har ett stort ansvarsområde när det kommer till kommunikation av CSR-arbete. Efter paneldebatten begav sig törstiga deltagare mot ”hållbaren” där drinkar och mat serverades, samtidigt som mingel med möjlighet att utöka sitt eget kontaktnät erbjöds.

Dag två bjöd på tre parallella sessioner, ”CSR for small enterprises”, ”Realize CSR goals through cleantech investments” samt “CSR management in large and medium sizes enterprises”. Deltagarna fick välja seminarie kombinerat med praktiska work shops där det påvisades att implementeringen av CSR-arbetet i företagens dagliga verksamhet inte behöver vara så komplicerat som det många gånger kan tyckas.

Jag vill korrigera min första mening i detta inlägg. Konferensen CSR North 2013 är avslutad för denna gång. Arbetet fortsätter starkare än någonsin, tack vare nyfunnen kunskap och engagerade deltagare.

Än en gång, tack till alla som deltog!

Kommentarer inaktiverade.