CSR: Göteborg style

I måndags var det fint väder i Göteborg. Efter fyra timmar av stillasittandet på tåget (en timmes försening!) såg vi fram emot en promenad i den klara och friska luften. Det var en bra början på en inspirerande och lärorik eftermiddag med CSR Forum 2013.

Skärmklipp

Det är CSR Västsverige som varje år organiserar konferensen kring CSR frågor, en motsvarighet till CSR North i Malmö. En halvdag delades mellan key note speakers och två parallella sessioner, alla under rubriken Change & Borders: Framåt tillsammans. Och det var precis den känslan som jag fick i Göteborg – känslan av att man ville lära sig, påverka och agera tillsammans.

Man pratar mycket om CSR idag. Det är något som man ska göra, prata om CSR och visa att frågan är på tapeten. Företag inser att CSR ger en affärsmöjlighet och att i framtiden ska de vara tvungna att uppfylla hållbarhetskrav på sina produkter och verksamheter. Uttrycket ”business as usual” används ofta sådär negativt att peka på en ohållbar affär. Och trots att allt detta är bra och positivt, kan jag känna att det är för mycket ”ska”, ”komma”, ”börja”, ”möjlighet” och andra ord med ett implicerat framtidsperspektiv. Men vi lever inte imorgon, vi lever nu och vi måste agera nu. Enligt en studie som Accenture har gjort för FN, tycker de flesta VD:erna från 103 länder och 27 industrier att CSR kan ge en ny affärsmöjlighet. Och endast 33% tycker att företag gör allt som krävs att bemöta hållbarhetsutmaningar – här är verklighetsperspektiv, inga referenser till framtiden. Det innebär också att resterande 67% inser att företag inte uppnår sin potential och inte använder sina resurser tillräckligt. ”Det krävs kris att börja göra saker”, kloka ord av Pär Larshans, hållbarhetschef på MAX.

Ett annat problem som flera talare nämnde var begreppsförvirring. Företag visar sin kreativitet och försöker utmärka sig med olika namn som de har för sina hållbarhetsavdelningar – engelska CSR, CR, Sustainability, CSV och andra. Man skulle kunna döpa produktionsavdelning till ”resource transformation” eller personalavdelning till ”shared competense accumulation” eller något annat ”modernt” och ”fräscht”. Men det är just CSR dimensionen som blir en polygon för semantiska övningar.

Enligt författare och grundare av CSR International Wayne Visser som pratade på CSR Forum 2013 om konceptet CSR 2.0, nästa steg i utvecklingen av CSR, kommer det ske ett skifte från etiska konsumenter som gör ett hållbart val själva till granskat utbud av varor. Detta speglar ett annat aktuellt problem: alldeles för många val beror på konsumentens eller företagets goda vilja. Staten ska ställa hårdare hållbarhetskrav på företag om målet är att uppnå högre transparens i leverantörskedjan eller minskad miljöpåverkan i hela livscykeln på så många företag som möjligt. Emma Ihre, ansvarig för integreringen av hållbart företagande på Finansdepartementet, satt i panelen när för 6 år sedan beslutet togs om den obligatoriska hållbarhetsrapporteringen på alla statligt ägda bolag. Då var hon kritisk mot beslutet, erkände hon i måndags, men nu efter 6 år i branschen tycker hon att det var ett bra initiativ som gav bra resultat.

Bild1CSR Forum 2013 Change and Borders var definitivt värd den oväntat långa tågresan. Måndagens viktigaste slutsats: vi behöver mer samarbete, mer diskussion om bra – och inte minst mindre bra – exempel. CSR eller  hållbarhet ska inte vara ett affärsområde utan ett sätt att göra affärer. Det ska inte finnas geografiska eller industriella gränser, detta gäller alla överallt.

Kommentarer inaktiverade.