Nästa träff med TEM:s miljönätverk 3 februari

På vår senaste miljönätverksträff samlades vi på Skånes universitetssjukhus(SUS). Under träffen berättade Anna Palminger, som är CLIRE (Climate Friendly Health and Care) projektledare, om hur SUS jobbat med energioptimering i en fastighet projekt som drivs av Region Skåne och Malmö stad. Projektet ska minska utsläppen av växthusgaser och och
sjukvård.

Temat för träffen var hur man på bästa sätt kan använda sig av internrevisionen som ett verktyg i sitt förbättringsarbete. En sak som kom fram under diskussionen är att man alltid kan utnyttja möjligheten att fråga revisorerna om var i ISO 14001 standarden de specifika krav de ställer finns. Detta kan tyckas självklart men det var många som upplever olika kravnivå och ibland motsägelsefulla krav beroende på specifika önskemål eller favoritämne hos revisorn.

Nu sätter vi igång med vårt första träff för 2014. Nästa miljönätverksträff kommer att äga rum på Vossloh och temat vi kommer att diskutera är ”Från miljörapport till hållbarhetsredovisning – grundläggande kring GRI:s riktlinjer”. Mina kollegor Marie Pettersson och Anna Yelistratova kommer att dela med sig av några tips och tricks om hur man sätter igång med hållbarhetsredovisning enligt GRI, det vill säga redovisning som omfattar både miljö och sociala aspekter av verksamhet. Dessutom kommer representant från Vossloh att berätta om deras verksamhet och visa oss runt i lokalerna.
Läs mer om våra nätverk >>

Hjärtlig välkomma

/Francisco Ballas

Kommentarer inaktiverade.