Miljömålskonferens 2014

Den 14 mars var det dags för länsstyrelsens årliga miljömålskonferens.

Enligt de sista prognoserna ser läget inte särskilt lovande ut. Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att nå tretton av femton miljö¬kvalitetsmål till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller ju inte i Skåne Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder.

Vad stoppar oss? Är miljömålen orealistiska, saknas tillräckliga med medel eller helt enkelt bryr vi inte oss tillräckligt som rubriken för 2014 Skånes miljömålskonferens understryker.

Nu är det dags för slutspurten och det nu det gäller att visa att vi bryr oss.

miljömål

Läs gärna mer: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/evenemang/Pages/miljomalskonferens-2014.aspx

/Francisco Ballas

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.