Nu startar vi ett nordiskt center för hållbar sjukvård

nordik center dump

I samband med den nationella innnovationsagenda för hållbar sjukvård som vi på TEM tar fram på uppdrag av Vinnova har vi fått utökad finansiering för att få ett nordiskt centrum för hållbar sjukvård på plats. En första hemsida är uppe på www.sustainablehealthcare.se och en kick-off för själva centret kommer att gå av stapeln i maj 2015. Till dess ska vi samlat ett stort antal aktörer som medlemmar och partners till centrumbildningen.

Planerna för en centrumbildning har funnits länge och i praktiken har TEM redan fungerat som en samordnare för ett oformaliserat centrum under många år. I centret kommer vi samla alla aktörer inom området, som NGO:s, privat och offentlig sjukvård, näringlivs- och branschorganisationer, företag samt universitet och institut. Målen är bland annat att definera en ny bransch, skapa nya innovationer, höja statusen på området, öka export och skapa fler arbetstillfällen.

Området är stort och komplext och kan åskådliggöras med bilden nedan som visar hur området spänner över många olika branscher. Så tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt är ledorden.

företagskluster

Kommentarer inaktiverade.