Nätverksträff: Råd & Innovativa lösningar för Energieffektivisering

Den 24 mars var det dags för en ny träff med TEM:s miljönätverk (som vanligt var även medlemmar i CSR Skåne inbjudna att delta). Den här gången var temat Energieffektivisering – råd & innovativa lösningar”.

Värd för träffen var E.ON, som inledde med att berätta om hur deras vision återspeglas i nya (energieffektivare) affärsmodeller. ”Vi har gått från en affär baserad på försäljning av KWh till en vision att vara ’den mest gillade partnern för hållbara lösningar’” berättade Thomas Johnsson. En sådan omställning påverkar förstås vilken mix av tjänster man säljer. Thomas berättade vidare om E.ON:s projekt i Hyllie, där ett klimatkontrakt tecknades 2011.

1

Thomas Johnsson berättar om E.ON’s arbete med energieffektivisering och innovationer

Malmö Stad, VA SYD och E.ON tecknade ett klimatkontrakt gällande Hyllie i februari 2011. Kontraktet innehöll bland annat mål om 100 procent förnybar eller återvunnen energi 2020, utveckling av smarta nät och energisnåla och smarta byggnader. Erfarenheterna från tester av nya lösningar i Hyllieprojektet kommer tas vidare till andra energieffektiviseringsprojekt.

E.ON berättade också om hur man arbetar med retrofit, där fastighetsägare inte sällan lyckas göra besparingar på så mycket som 30% energiförbrukning. Appar som Bosmart och 100Koll är exempel på hur energieffektivisering kommer närmare slutkonsumenten. Gränsdragningen mellan konsument och producent av el är som bekant på väg att bli allt mer grumlig i takt med att nya fastigheter byggs som plusenergihus, uppsamlingstankar för matavfall som senare kan bli biogas placeras i anslutning till fastigheten och allt fler investerar i egenproducerad el.

Anders Edvardsson  presenterade Energikontoret Skånes verksamhet.

Anders Edvardsson presenterade Energikontoret Skånes verksamhet.

Anders Edvardsson och Emelie Karlsson presenterade sedan Energikontoret Skånes verksamhet. Alla små- och medelstora företag kan få några timmars gratis energirådgivning genom de kommunala energirådgivarna – en tjänst som kan vara ett bra insteg i arbetet med energieffektivisering och en förmån som ett par av deltagarna hade redan använt sig av.

Johan Holmberg från Malmö Högskola presenterade sedan ELIS-projektet, som resulterat i en öppen plattform som vem som helst kan använda för att utveckla lösningar som t.ex. får olika enheter i hemmet/verksamheten att kommunicera med varandra, Plattformens design möjliggör bättre kopplingar mellan system som annars opererar isolerat, vilket till exempel kan användas för att bättre reglera temperaturstyrning, belysning mm. Definitiv potential för att utveckla lösningar för energieffektivisering genom ELIS-plattformen med andra ord!

Johan Holmberg berättar om det spännande ELIS-projektet.

Johan Holmberg berättar om det spännande ELIS-projektet.

Efter dessa presentationer hade nätverket en diskussion om vad som är enklast, svårast och viktigast i arbetet med energieffektivisering, delvis baserat på en enkät som deltagarna fyllt i på förhand.

Tack alla deltagare för en bra träff och intressanta diskussioner! Kul också att se att våra nya medlemmar Findus är på hugget och hänger på nätverksträffarna direkt!

Väl mött igen den 21 april, då CSR Skåne har träff med temat Social innovation hos Individuell människohjälp i Lund, se inbjudan här>>.

/Erika

Kommentarer inaktiverade.