Landskrona Social Sustainability day

Tidigare i veckan besökte vi Landskrona Social Sustainability day. Konferensen tog plats i Landskronas vackra teater där vi under en eftermiddag fick lyssna på flera intressanta talare som alla berörde socialt hållbar utveckling i Skåne. Frågorna som ställdes inför dagen var stora. Hur skapar vi en inkluderade tillväxt som stärker den sociala hållbarheten i Skåne? Vad kan näringslivet bidra med? Och hur stärker vi samarbetet mellan det offentliga och det privata? Som tur var fanns flera engagerade talare som alla gav olika infallsvinklar och svar på frågorna.

Samtliga talare för det första passet och dagens moderator. (bild hämtad från twitter)

Samtliga talare för det första passet och dagens moderator. (bild hämtad från twitter)

Det första passet rörde hur vi ska tillvarata potentialen i Skånes mångfald. Många diskuterade utanförskapet som individer kan känna i samhället och vad som blir konsekvenserna av detta. Men det presenterades också olika lösningar för att involvera dessa personer i samhället på nytt. Alla var överens om att en del av lösningen är bättre samarbete mellan olika aktörer i samhället. Ett samordnat arbete mellan fler nivåer i samhället är ett effektivare sätt att ta tillvara på mångfaldens kompetens än det arbetet som sker idag. Och det är något som hela samhället behöver. Finnur Sverringson sammafattade det väldigt bra: ”Mångfald är av värde”.

Avslutande talare för pass nummer ett var Monder Ram, Birmingham University, som presenterade delar av sin forskning och sina erfarenheter. Han tog bland annat upp hans kamp för att få sin forskning om invandrarägda företag accepterad som mainstream och inte ”minoritetsforskning” eftersom det rör hela samhället. Han pratade också om ambassadörer och hur de kan leda till en förändring inom företaget. Därför är det viktigt att man vågar följa sin vision och att faktiskt se personer med andra erfarenheter som en tillgång för företaget!

Medan det första passet rörde det generella arbetet fick vi i pass nummer två höra om specifika projekt som på egen hand gjort stor skillnad. Vi fick lyssna på berättelser från både små och stora aktörer som alla hade bidragit till att på olika sätt öppna dörrar i samhället. Gemensamt för dessa talare var deras kreativitet. Alla berörde på något sätt nytänkande som en strategi för ett mer inkluderande samhälle. Ibland kan man faktiskt behöva vända upp och ner på tankesättet för att hitta de bästa lösningarna!

Allt som allt en spännande eftermiddag med flera intressanta infallsvinklar på social hållbarhet.

/Linnea Turnstedt

Kommentarer inaktiverade.