Hållbar projektledning

Behövs hållbar projektledning? Hur kan man definiera begreppet? Och hur kan man egentligen göra det i praktiken?

ortoftaverk

Örtoftaverket – ett resultat av hållbar projektledning

Det var tre av dem frågor som våra talare försökte besvara under CSR Skånes nätverksträff den 21:a september. Temat för dagen var Hållbar projektledning – från FN.s fredsbevarande projekt till hållbar energi i Skåne och det blev en väldigt intressant eftermiddag ute på Örtoftaverket. Dagen avslutades med en rundvandring på kraftvärmeverket där vi fick se resultatet av verkligt hållbar projektledning.

marietraff

Marie Pettersson, TEM, inleder träffen

Vår första talare som belyste ämnet var Sanitha Pathiyanthara från FN-organet United Nations Office for Project Service (UNOPS).  UNOPS ser på hållbar projektledning i 2, lika viktiga, faser:

  • Att inkludera hållbarhet under projektets arbete
  • Att lämna projektet hållbart även efter avslut

Eftersom att organisationen arbetar mycket i utvecklingsländer är det viktigt för dem att säkerställa att projektet är hållbart även efter att de lämnat området. Det lokala samhället ska ha förutsättningar för att underhålla projektet även i framtiden, exempelvis att någon har kompetens att laga solcellerna som satts upp för att ge byn el. Sanitha tryckte hårt på att det är viktigt att tänka långsiktigt.

Sanithas presentation från träffen kan du hitta här >>

img_20160921_131430

Sanitha Pathiyanthara, UNOPS, om FN-organets arbete

Nästa talare att belysa ämnet var Jonas Denvall och Fairooz Tamimi från Arkatay Consulting. Deras mål är att göra hållbar projektledning till the new normal. Eftersom många företag idag arbetar till stor del i projektform finns det ett stort behov av vägledning för att inkludera hållbarhetsaspekten. Genom att foga samman de båda standarderna ISO 26000 (socialt ansvarstagande) och ISO 21500 (projektledning) menar de att vi kan nå en definition av begreppet hållbar projektledning som vi kan arbeta utifrån. De visade också på möjliga vägar att inkludera hållbarhetsaspekten inom projekt. Ett sätt är att respektera och arbeta aktivt med intressenterna. Genom att inkludera samhälle som intressent kan du som projektledare öka legitimiteten för ett hållbarhetsperspektiv.

Jonas och Fairooz presentation från träffen kan du hitta här >>

img_20160921_134114

Jonas Denvall och Fairooz Tamimi, Arkatay Consulting, föreslår en definition av hållbar projektledning

Efter en god fika med fantastisk utsikt över de Skånska slätterna var det dags för våra värdar på Kraftringen att hålla en presentation om hållbar projektledning i praktiken. Det var Katarina Skalare och Johannes Sporre som tog sig an uppgiften. Kraftringens hållbarhetsstrategi grundar sig just i ISO 26000 och är väl förknippad med deras affärsstrategi vilket innebär att de arbetar nära både sina intressenter och sin försäljningsavdelning. Detta har bland annat resulterat i att de förväntas bli fossilfria redan 2018 – hela 2 år innan målsättningen!

I deras arbete med hållbar projektledning har de arbetar med både ISO 26000 och ISO 21500 men de har valt att anpassat dem efter sin verksamhet för att nå de bästa resultaten. Inom projekten arbetar de både med strategisk och operativ hållbarhet. De har därför ett aktivt arbete med att hjälpa sina beställare att med nya infallsvinklar så väl som med produkten och utförandet av projektet.

Katarina och Johannes presentation från träffen kan du hitta här >>

IMG_20160921_144344.jpg

Katarina Skalare, Kraftringen, berättar om deras hållbarhetsstrategi

IMG_20160921_145617.jpg

Johannes Sporre, Kraftringen, berättar om deras arbete inom projekt

Efter presentationerna hölls även runda-bords-samtal där deltagarna fick möjlighet att diskutera presentationerna mer ingående. Nedan följer ett (väldigt kortfattad) refererat:

  1. The global need for sustainable project management. Dialog krävs mellan beställare, leverantör och samhället för att skapa hållbarhet i längden. Det perfekta projektet finns inte, resursbegränsningar gör att prioriteringar måste göras.
  2. Good practice for sustainable project management. Hållbarhet bör inkluderas I riskhanteringen. Det är viktigt att ta till vara på erfarenheter från tidigare utförda projekt ex genom workshop med intressenterna.
  3. Sustainable project management in practice. Arbeta aktivt med att integrera hållbarhet I affärsplan. Bredda intressentanalysen för att motivera vikten av hållbarhet i projekt.

Avslutningsvis fick vi möjligheten att delta på en guidad rundvandring på Örtoftaverket. Det var mycket intressant att få se resultatet från hållbar projektledning.

csrcsr

I bakgrunden finns en del av det biomaterial som blir till energi

 

Glöm inte att anmäla dig till CSR Skånes nästa nätverksträff den 18:e oktober med temat Social hållbarhet genom utbildning. För mer information, se inbjudan >> Anmäl dig och en kollega senast den 11:e oktober här >>

/Linnea Turnstedt

Kommentarer inaktiverade.