Studiebesök på Centralsjukhuset i Kristianstad med Innovationsklustret för energieffektiv sjukvård.

Detta studiebesök anordnades som en del i det nystartade Innovationsklustret för energieffektiv sjukvård som delvis finansieras av Energimyndigheten. Innovationsklustret är ett initiativ inom Nordic Center for Sustainable Healthcare för medlemmar som har ett intresse inom energieffektiviseringsområdet.

 Vi var 18 deltagare från både näringsliv och offentlig sektor som träffades för att ta en närmare titt på de energieffektiviseringsprojekt som har gjorts på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK). Från det offentliga var deltagare från Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Bland företagen fanns representanter från Enrad, Glamox Luxo, TEM, Malmberg Borrning, Bauer Water Technology, Watersprint, OCO Nordic och Schneider Electric.

Länk till Stens presentation om Region Skåne och deras arbete inom hållbar sjukvård

Sten Velander som är Miljöstrateg på CSK inledde rundvandringen genom att berätta om CSK och de olika projekt och initiativ som har bedrivits. CSK har under många år arbetat med att energieffektivisera sina fastigheter och har på detta sätt sparat många miljoner av våra skattepengar som istället kan satsas på vårdverksamheten.

CSK har ofta varit först i regionen med att testa nya system. Redan på 90-talet var de pionjärer med att installera ett system för Geoenergi för värme och kyla vilket idag fortfarande är i drift och har sparat sjukhuset stora summor och dessutom gett sjukhuset ett utomordentligt inomhusklimat. Därefter har man fortsatt med avfallshantering, närvarostyrning av belysning, solceller osv.

Rundvandringen inleddes med att titta på de ny duscharna som sparar 80-90% energi och vatten. Med teknik från rymdindustrin kan man cirkulera och samtidigt filtrera vattnet vilket gör att endast 5-10 liter används under en dusch. I rehabiliteringsavdelningens omklädningsrum kan över 100 duschar ske under en dag vilket betyder att det finns potential till att spara stora mängder vatten och värme.

img_0230

Sten förklarar hur duscharna fungerar

Därefter gick vi vidare till Barn och Ungdomsavdelningen där vi fick en demonstration av hur sjukhuset arbetar med avfallshantering.

img_0206Genom ett målinriktat arbete har man helt fått bort restavfallet. Vissa fraktioner kastas ner i ett nedkast där man kan välja vilken fraktion man vill kasta. Vi fortsatte sedan ner i kulverten för att titta på hur detta avfall sorteras mekaniskt. I kulvertarna pågår också försök med närvarostyrd belysning vilket efter tester har visat sig kan spara en stor del på elräkningen.

Vi gick vidare till sjukhusets tekniska avdelning för att titta på anläggning för energiförsörjning. Hela sjukhusets behov av värme och kyla kommer från en geoenergianläggning som installerades redan på 90-talet och har varit i bruk sedan dess. Genom att lagra värme och kyla i marken kan sjukhuset få kyla på sommaren och värme på vintern. Endast riktigt kalla dagar behövs kompletterande fjärrvärme. Anläggningen har uppgraderats under åren och har sparat sjukhuset över 70 miljoner kronor under åren.
Studeibesöket avslutades med en sammanfattning, frågor och nätverkande.
Vi vill ge ett stort tack till CSK och Sten Velander som öppnade upp dörrarna för oss och visade upp resultatet av deras energieffektiviserings- och miljöarbete.
Fler studiebesök planeras och vi tar givetvis emot förslag på intressanta besöksmål

Kommentarer inaktiverade.