Miljö och hälsa

Hur vi mår är direkt kopplat till miljön runt omkring oss. Under CSR Skånes förra nätverksträff på Sysav i Malmö fick vi lyssna på flera intressanta presentationer som tog upp vår omgivning, både ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Paulina Luedtke, central miljösamordnare, och Ann Thorén, projektledare, från Sysav inledde träffen med att berätta om hur deras organisation arbetar med den fysiska miljön i samhället, med fokus på matsvinn. Även om Sysav skapar nya produkter (biogödsel och biogas) av den mat som slängs arbetar de ändå för att förebygga matsvinnet. Detta ger nämligen den absolut största miljönyttan! Med hjälpa av ekonomiska incitament, nudging och en involvering av näringslivet utvecklas deras arbete att skapa en bättre miljö.

paulina

Paulina Luedtke, Sysav, visar avfalls hierarkin.

ann

Ann Thorén, Sysav, berättar om kommande satsningar.

Nästa talare var deras kollega Therése Bramer, chef för arbetsmiljöenheten. Det var en ögonöppnande presentation om hälsa på arbetsplatsen där vi fick flera verktyg för att lära oss att hantera stress. Vi fick även en insikt i hur man kan arbeta inom organisationen för att möta upp arbetsmiljöverkets föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön. Avslutningsvis fick vi prova på en meditationsövning och samla kraft inför resten av dagens spännande presentationer!

therese.jpg

Det handlar om balans, tycker Therése Bramer, Sysav.

Från Akea kom Emilie Condrup, informations- & hållbarhetsansvarig, för att berätta hur man kan få ut det hållbara tänket i alla led i organisationen. Akea:s ”lilla gröna” är all nödvändig information i ett fickformat. I stället för att samla ledningssystemet i tjocka pärmar skalades det ner så att de anställda kan bära med dig informationen överallt. Och det har gett resultat!

emilie

Från en pappersbunt till något som faktiskt fungerar, berättar Emilie Condrup, Akea.

Nästa talare, Tina Lindh som är projektansvarig på Castellum, berättade sedan om ett projekt som enar både den fysiska och psykiska miljön. Nordens första hälsocertifierade byggnad kommer att fokusera på så väl hälsa som miljö genom en rad effektiva och genomtänkta lösningar inklusive bland annat odlingslotter på taket och adaptiv ljussättning. Se Tinas presentation här>>

tina

Byggnationen av nordens första hälsocertifierade hus ansvarar Tina Lindh, Castellum, för.

Eftermiddagens bidrag från forskningen stod Hevré Corvellec för. Till vardags arbetar han främst med företagsekonomiska frågor på Lunds universitet men dagen till ära föreläste han om hur man sätter ihop hållbarhetsobjekt och om resan från ohållbara till ”gröna” produkter.

herve

Hervré Corvellec beskriver hållbarhetsobjekt.

Avslutningsvis berättade Tom Thörnblom, projektledare för hållbarhet på Skandia, om hur deras förebyggande arbete inom hälsoområdet har lett till en placering på Fortunes lista över företag som förändrar världen. Ett förebyggande hälsoarbete är inte bara bra för individen utan även samhället och arbetsgivaren gynnas av tidiga insatser. Se Toms presentation här>>

rundvadring

Efter träffen fick vi en spännande rundvandring på Norra Hamnens ÅVC.

Årets sista nätverksträff hålls på eftermiddagen den 6:e december på Qlik i Lund. Temat då kommer att vara Företagsnytta genom välgörenhet. Läs mer om talare och ämnen här >>
Anmäl dig och en kollega redan idag!

/Linnea Turnstedt

Kommentarer inaktiverade.