Författararkiv: Curt Schröder

Vision 2050 – Fordon

bil-stirling.gifbil-stirling.gifbil-stirling.gifAtt bilarna år 2050 i huvudsak är hybridfordon är antagligen en ganska uppenbar vision. Men redan för 25 år sedan var TEM med och lanserade en seriehybrid baserad på en stirlingmotor. Stirlingmotorn laddar batterier, elmotorerna drivs från batterier och kan sitta t.ex som på bilden direkt vid hjulen. Batterierna kan också laddas från nätet eller vid laddningsstationer. Idag kallas sådana hybrider för plugg in hybrider och de finns ännu inte på marknaden, men fler företag håller på att utveckla sådana, dock ej med stirlingmotorer.. Den bil vi då var med och utvecklade kallade vi för city car 2007 och vi ansåg vi tog i när vi angav att det skulle ta 25 år. Här är en bild på det vi gjorde då. Toyota nappade delvis men gjorde en specialer som nu finns i deras hybridbilar.

Den nygamla visionen får vara mitt första bidrag vad gäller bilar år 2050.

De lokala utsläppen är givetvis 0 när man kör på batteridrift och när man har stirlingmotorn igång, som när man behöver ladda eller värme i bilen så är de beroende på bränsle med mera. Dock är de en bråkdel av dagens hybriders.

/Curt Schröder

Vision 2050

När man arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor är tidsperspektivet oerhört viktigt. Vissa saker är högaktuella att göra idag, t.ex. se till att man följer befintliga lagar, medan annat handlar om vad som är bäst på sikt när man står inför ett val eller en investering.
Fokus på miljöfrågor ändras dessutom hela tiden. Men uppenbart är att vi måste ha långa perspektiv och satsa på det som i längden är det bästa, även om det ofta är svårt att veta.

Min tanke är nu att vi tillsammans med er läsare ägnar oss åt att måla visioner och då gärna positiva sådana. Att beskriva en framtid som vi gärna vill ha den men också med konkreta exempel är viktigt. Genom att måla fler positiva visioner och kommentera varandras hoppas jag att det kan bli en spännande resa mot framtiden

För att få någon struktur i detta tänkte jag att vi grupperar våra visioner när det är möjligt under några rubriker. Inledningsvis skulle jag vilja börja med tre rubriker transporter (bilar, tåg, fartyg, lastbilar, pipelines mm) energi (omvandling, produktion, distribution, besparingar) och boende (hus, uppvärmning, sophantering, mm). Om detta fungerar kan vi kanske bygga på med fler rubriker, eller om det blir trångt dela upp det i underrubriker.

För att måla en vision 2050 krävs det antagligen inte så stor fantasi men jag hoppas att vi tillsammans kan måla visioner som kan förmedlas till andra och därmed kanske bidraga till att visionerna förverkligas. Den första vision som jag tänkte föres er med är inte så märkvärdig, men har funnits i min värld i 25 år och jag hoppas den blir verklighet innan 2005. Titta gärna på den under rubriken transporter

/Curt Schröder

Ny teknik istället för avgifter

Klimatkonferensen på Bali har missat att det finns mycket goda möjligheter att använda teknik som drastiskt förändrar olika växthusgasers användning. Vår miljöminister Carlgren skulle kunnat lyfta fram hur en satsning på miljövänlig och klimatanpassad teknik skulle kunna göra en stor skillnad mellan vad vi gör idag och imorgon och därmed vrida utvecklingen i positiv riktning. Huvudfokuset för klimatkonferensen verkar ligga på att stoppa och hindra istället för att utveckla och implementera. Potentialen i teknisk utveckling är gigantisk. Ofta glöms den vägen bort. Genom att satsa på ny teknik och kunskapsutveckling kan man reducera utsläppen från trafiken med kanske 90 % på 50 år. Elproduktion kan göras så att utsläppen av växthusgaser i produktionen av elkraft kan minska till 0 utsläpp om vi producerar all el med förnyelsebar energi. Uppvärmning av hus och tappvarmvatten kan tveklöst göras utan produktion av växthusgaser och när det gäller produktion av olika produkter kan klimatpåverkan säkerligen reduceras med 90 % om vi satsar på fullskalig återvinning och energieffektiva processer.

Att styra utvecklingen med olika avgifter leder säkert till att problem flyttas från det ena hörnet av jorden till det andra men så mycket teknisk utveckling tror jag inte det bidrar med. Nej fram för offensiva satsningar på miljöanpassade produkter och processer. Det är vägen vi bör vandra på.

För att då återknyta en del till råden kring julklappar som flödat på bloggen tycker jag ni skall köpa julklappar med innovativ miljövänlig teknik. Solfångare till taket för produktion av varmvatten är en önskeklapp eller varför inte en hybridbil från Toyota om ni har gott om pengar. Det går även bra med aktier i något miljöföretag eller varför inte diodlampor till julgranen och kravmärkta korvar till julbordet.

/Curt Schröder

Vi använder fortfarande gårdagens teknologi

Dagens miljöproblem är i stor utsträckning ett resultat av gårdagens teknologi, som vi fortfarande använder. Våra bilar, flygmaskiner, kraftverk, produktionsmetoder, jordbruk och annat runt om oss är egentligen gårdagens teknik. Det som uppfanns och utvecklades på 1800-talet är i stor utsträckning den teknik som vi idag använder. Till och med det som anses som framtidens teknik är ibland från 1800 talet. Bränsleceller, vindkraftverk med mer som idag diskuteras som framtidsteknik är uppfunnet på 1800 talet. Av det kan man lära att det kan ta oerhörd lång tid från det att en sak är tekniskt möjlig till att den kommer ut på marknaden. Det måste vi ändra på för att möta miljöhoten. Ny miljöanpassad teknik måste snabbt kunna komma ut på marknaden och spridas i en mycket snabb takt. Omställning måste gå i ett tidigare aldrig skådat tempo när man väl har en lösning. Det duger inte att det skall ta 50-100 år från uppfinning till marknad. För att klara detta måste vi snabba på att skifta ut gammal miljöstörande teknik och system. För att klara detta måste vi alla bli oerhört mycket bättre på att efterfråga och välja de miljöriktiga alternativen. Det kan driva på en snabb förändring och ge den nya tekniken luft under vingarna. Men det räcker inte. Det krävs starka insatser från världssamfund och stater när det gäller lagar och spelregler så att miljöalternativen premieras och investeras i på ett helt annat sätt än idag. Mer pengar till utveckling av de miljöriktiga alternativen måste snabbt fram och här kan man inte förlita sig på befintlig kapitalmarknad. Det måste till kraftfulla satsningar på riskkapital riktat mot miljöriktiga lösningar. Staten bör börja med att sätta av minst 1 helst 10 miljard om året i statligt riskkapital. Då skulle vi få fart på utvecklingen och Sverige skulle kunna få fram framtidstekniker som också kan ge klirr i statens kassa när de slår igenom.

/Curt Schröder