Författararkiv: Fredrik Vrang

Cocktaileffekten – en ny film om en mindre glamorös drinkblandning

Naturskyddsföreningen har lanserat en ny film om kemikaliers hälsopåverkan. Det handlar om en kortfilm som riktar sig åt allmänheten, speciellt unga. Bra att man når ut till så många som möjligt med detta viktiga/allvarliga budskap!

För fler konkreta tips på vad man kan göra för att minimera antalet kemikalier i hemmet kan man gå in på www.naturskyddsforeningen.se/cocktail och läsa mer.

/Hanna Savola

Veckans begrepp: Energideklaration

Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Enligt svensk lag har byggnadsägare ansvar för att energideklarera sina byggnader.

Det övergripande syftet med energideklarationer är att effektivisera energianvändningen och minska klimatpåverkande utsläpp. I praktiken handlar det om att ge byggnadsägarna dokumenterad information om byggnadens energiprestanda och om hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.

Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Nya byggnader ska energideklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. När byggnader eller andel av byggnader som säljs, ska den som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.

Enligt Boverkets statistik finns det idag 388 019 energideklarerade byggnader i Sverige. Av alla svenska kommuner är det Roberstfors i Västerbottens län som har högst andel (95 procent) energideklarerade byggnader.

Energideklarationer har kritiserats för att de i praktiken blivit en pappersövning och innehåller alldeles för lite information om vilka åtgärder som är aktuella för att minska energiförbrukningen i byggnaden i fråga. Enligt information från Boverket kommer ackrediteringen för de företag som utfärdar energideklarationer att avskaffas. I stället föreslås skärpta krav på personcertifiering av såväl personal som besiktigar byggnader som övriga som deltar i arbetet med att upprätta energideklarationer.

Boverket kommer att göra en översyn av gällande föreskrifter för ackreditering och certifiering av energiexperter under hösten 2012. Lagen om energideklaration föreslås också ändras den 1 juli 2012.

———————————————————————————————-
Vi delar Veckans begrepp från Miljöledaren med er som läser vår blogg: TEMfunderingar. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag.  Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se.

Litet snack och mycket verkstad i kemikaliesubstitutionskursen

Den 1 juni var det dags för en kurs om kemikaliesubstitution hos TEM. Kursen var kostnadsfri för medlemmar i TEM:s nätverk . Vi tackar Anna Lennquist på The International Chemical Secretariat (ChemSec) för en intressant dag och många nyttiga tips och övningar om kemikaliesubstitution. Som ni ser i bilderna var kursdeltagarna väldigt engagerade i substitutionsfrågan under gruppövningarna!

Det är alltid roligt att träffas och byta erfarenheter  med andra företag och organisationer, samt få lite inspiration och ny energi till eget miljöarbete! I fortsättningen kommer vi att fokusera och satsa ännu mer på gemensamma aktiviteter/seminarium och projekt för medlemmar i våra nätverk. Om ni vill veta mer eller delta i nätverken är ni välkomna att kontakta:

  • Carl Höjman 070-579 00 12, carl.hojman@tem.se om TEM:s miljönätverk
  • Iris Rehnström 0708-927303, iris.rehnstrom@tem.se om nätverket CSR Skåne

Vill även passa på och tipsa om Substitutionsportalen Subsport som ChemSec tagit fram och där man bland annat kan söka information om kemikaliesubstitution och farliga kemikalier: http://www.subsport.eu

/Hanna Savola

Veckans begrepp: Biomimicry/biomimetik

Designer har länge använd naturen som en inspirationskälla i formgivningen av produkter. En relativt ny trend är att även imitera naturens funktioner i designen. Detta kallas biomimetik.

Biomimetik är alltså innovation som inspirerats av naturen. Det var Janine Benyus som först beskrev konceptet biomimetik för en bredare publik och talade om naturens inbyggda intelligens.

Idag har företagen upptäckt potentialen och möjligheterna med biomimetik och det finns många exempel på hur man kan härma naturen för att konstruera smarta tekniska lösningar:

  • Kunskap om geckoödlans fötter har används vid konstruktion av robotar som kan klättra på lodrätta väggar.
  • Genom att efterlikna det ventilationssystem som används i termitstackar kan man bygga stora byggnader utan luftkonditionering.
  • Förståelse för hur fjärilens vingar får plats i puppan utan att skadas kan leda till utvecklingen av nya lättviktstält.
  • Blåmusslor har en förmåga att sätta sig fast ordentligt på båtbottnar. Hemligheten ligger i järnjoner som förstärker limmet. Kunskapen används för att göra bottenfärg till båtar och lim som ersätter kirurgtråd.

För fler exempel besök:
http://www.vett.se/exempel-pa-biomimetik/

————————————————————————
Vi delar Veckans begrepp från Miljöledaren med er som läser vår blogg: TEMfunderingar. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag.  Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se.

 

BAOBAB festival i Malmö 2-3 juni

Har ni redan bestämt er över kommande helgens aktiviteter? Om inte, så vill jag tipsa om ett grymt roligt evenemang i Malmö. Baobab festival äger rum i Folkets Park lördag & söndag 12-23 med efterparty i Moriska och CubaCafé.

Artister som Alla Fagra och Miriam Aida ställer upp utan ersättning för att stödja grundandet och utvecklandet av grundskolan Baobab School i Guinea Conakry, Västafrika.

Hoppa av Alla Fagra
Mangobi family

Helt fantastiskt att ett sådant här evenemang arrangeras helt och hållet på det lokala folkets egna initiativ. Alla, såväl artister som organisation, volontärer och andra medverkande ställer upp med sin tid och sitt arbete helt gratis, med det gemensamma målet att kunna hjälpa dem som verkligen behöver det.

Vi kanske ses där!

/Hanna Savola

Veckans begrepp: Samverkande konsumtion / Collaborative consumption

Samverkande konsumtion, collaborative consumption (kollaborativ konsumtion), är en modern form av byteshandel som möjliggjorts tack vare  internetbaserade handelsplatser.

Vid samverkande konsumtion sker konsumtionen mellan privatpersoner, genom att man delar, lånar ut eller på annat sätt hjälper varandra. Istället för att konsumera från ett företag sker en konsumtion av resurser som finns tillgängliga hos andra medborgare.

Företag är däremot ofta länken mellan dessa resurser, i form av förmedlingstjänster. Även medlemsföretag i form av bilpooler räknas till denna form av konsumtion, i och med att man som användare bara lånar produkten. Växande marknad finns t ex för uthyrning av sängplatser, uthyrning av privatbilar som tidvis står oanvända i garaget, kontaktförmedling mellan jordägare och odlingsintresserade som sedan delar på skörden. Detta är sedan flera år en växande trend som har utvecklats allt mer och som kan ses som ett av de sätt som på sikt förändrar världen.

—————————————————–
Vi delar Veckans begrepp från Miljöledaren med er som läser vår blogg: TEMfunderingar. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag.  Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se.

Veckans begrepp: Miljövarudeklaration

En registrerad miljövarudeklaration, till exempel en EPD® (Environmental Product Declaration) registrerad hos det internationella EPD®-systemet, visar en produkts miljöinformation. Den kan samtidigt bevisa att vissa miljökrav är uppfyllda.

Miljödeklarationer uppfyller samma syfte som livscykelanalyser och miljömärkningar: genom att analysera produkters och tjänsters sammanlagda miljöpåverkan och beskriva och kommunicera produkters miljöegenskaper göra rätt prioriteringar i miljöarbetet, samtidigt som konsumenter och inköpare kan välja varor med låg miljöbelastning. Internationellt sett är man numera mycket noga med att ISO standarderna 14024 (typ I), 14021 (typ II) och TR 14025 (typ  III) skall benämnas miljömärkning, miljöuttalanden respektive miljövarudeklarationer för att undvika marknadsmässiga missförstånd.

Miljövarudeklarationer bygger på livscykelanalys och är utformad i enlighet med ISO 14025. Deklarationen innehåller kvantifierad data kring den miljöpåverkan som uppstått i de olika leden vid framställningen av en produkt eller tjänst. Informationen innefattar till exempel miljöpåverkan vid råvaruframställning, enenergiåtgång, materialkomponenter och eventuella kemikalier, utsläpp av koldioxid och andra gaser, vattenåtgång och generering av avfall.

Det internationella EPD®systemet lanserades 1998. Miljöstyrningsrådet är huvudman för detta system, som är initierat och drivs av näringslivet. En nyligen genomförd översyn av det internationella EPD®systemet tillmötesgår, enligt Miljöstyrningsrådet, många av marknadens önskemål om ett globalt och accepterat kommunikationssystem om produkters miljöpåverkan för olika typer av användningsområden.

Ett av de viktigaste användningsområdena för EPD:er är vid miljöanpassad upphandling. Tanken är att den certifierade miljödeklarationen ska garantera kvalitet och underlätta jämförelse mellan olika produkters miljöpåverkan. Enligt det internationella EPD®-systemet, som är varumärkesskyddat, är miljödeklaration ett växande fenomen. Förra året registrerades 60 nya EPD:er av företag i hela världen. Läs mer om EPD®systemet på den internationella EPD-hemsidan: www.environdec.com

(Källa: Miljöstyrningsrådet)

———————————————————————————————-
Nyhetsbevakning kan vara en tidskrävande sysselsättning. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag vid lunchen. Vi delar Veckans begreppfrån Miljöledaren med ni som läsar vår blogg: TEMfunderingar. Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se (prenumeration/provprenumeration).

Veckans begrepp: Payments for Ecosystem Services (PES)

Termen ”Payments for Ecosystem Services” (PES) refererar till finansiella överenskommelser och system som syftar på att skydda *ekosystemtjänster.

År 2005 konstaterade världsledande forskare i ”The Millenium Ecosystem
Assessment” att 60 procent av världens ekosystem håller på att degraderas eller utnyttjas på ett ohållbart sätt. Regeringar och företag använder sig av PES för att skydda naturens tjänster i samarbete med olika aktörer och med stöd av finansiella mekanismer.

Skydd av våtmarker och biologisk mångfald är oftast förekommande
marknader för ekosystemtjänster med en sammanlagd marknadsvärde
på 11 miljarder dollar, varav våtmarker står för fyra femtedelar.

Ett praktiskt exempel från USA är ”Wetland mitigation banks” som säljer krediter till aktörer som genomför markarbeten med negativ miljöpåverkan. Inkomsterna från försäljning av dessa krediter investeras av ”projektbanken” i projekt som syftar på att återställa, skapa eller skydda en del av våtmarken inom samma geografiska område.

*Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn för de tjänster som naturen erbjuder, och som är oersättliga för människan. Dessa tjänster delas i fyra klasser: produkter, reglerande tjänster, upprätthållande tjänster och kulturtjänster. Med produkter refererar man till de allra viktigaste levande och icke-levande naturresurser som näring, rent dricksvatten och luften vi andas samt bränsle och byggnadsmaterial.

Till de mer svårdefinierade reglerande och upprätthållande tjänsterna hör bland annat pollinering av odlings- och naturväxter, näringsämnenas kretslopp och den översvämningsförebyggande effekten av våtmarker, som är nödvändiga för matproduktionen och bevarandet av den naturliga miljön.  (Nordiska ministerrådet. 2008. Faktablad: Ekosystemtjänster – vår framtidsförsäkring).

—————————————————————————————–
Nyhetsbevakning kan vara en tidskrävande sysselsättning. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag vid lunchen. Vi delar Veckans begreppfrån Miljöledaren med ni som läsar vår blogg: TEMfunderingar. Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se (prenumeration/provprenumeration).

Veckans begrepp: Re-processing

Re-processing är en term som på svenska kan översättas med upparbetning, men används även i betydelsen helrenovering.

Exempelvis dyr medicinteknisk utrustning eller en utrustning som används en eller ett par gånger och vissa typer av engångsmaterial kan, i vissa fall och i vissa länder, skickas till re-processing där tillverkaren steriliserar, återställer, funktionstestar och i övrigt säkerställer att produkten återigen uppfyller alla krav och är i nyskick. I fall av exempelvis medicinteknik kan sjukhuset då köpa tillbaka produkten till ett lägre pris, men med samma funktionalitet, garantier och säkerhet som en ny produkt.

En reprocessad produkt kostar i genomsnitt hälften av en ny. Naturligtvis minskar detta även resursåtgången och innebär en stor miljöförbättring. Med andra ord en mer avancerad form av återanvändning än vad som görs exempelvis för tonerkassetter.

—————————————————————————————–
Nyhetsbevakning kan vara en tidskrävande sysselsättning. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag vid lunchen. Vi delar Veckans begreppfrån Miljöledaren med ni som läsar vår blogg: TEMfunderingar.

Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se (prenumeration/provprenumeration).

CSR syd 2012: Allt större intresse för företagens samhällsansvar

Den 15 mars var det återigen dags för konferensen CSR syd i Malmö, en av Sveriges största konferenser om företagens samhällsansvar. TEM är huvudarrangör för konferensen, som nu anordnades för tredje året i rad.

200 representanter från Sydsvenska näringslivet deltog på dagen, som var fullspäckad med praktiska exempel på hur organisationer kan ta samhällsansvar och utveckla sitt engagemang.

Här är ett axplock med några intressanta detaljer från presentationerna:

  • Maria Nilsson Öhman, miljöchef på DHL Global Forwarding, berättade om en intressant aspekt i företagets ansvarstagande. I samband med stora naturkatastrofer ställer företaget upp med sina logistikkunskaper. DHLs logistikteam skickas snabbt in för att säkerställa att logistiken fungerar. När trycket på exempelvis flygplatsen ökar, som i samband med jordbävningen i iranska Bam 2003, finns det nämligen en stor risk för att stödet inte anländer i tid på grund av bristande logistik.
  • Gabriella Blomgren, marknadschef på TCO Development, redogjorde för hur man kan ställa hållbarhetskrav på IT-produkter och på det sättet bl a säkerställa att de ädelmetaller som ingår i produkten inte härstammar från länder där de bidrar till ökad krigsföring.
  • Carl-Henrik Monrad-Aas, planner på Lost Boys International, förklarade med praktiska exempel hur man på bästa sätt kan kommunicera miljö- och hållbarhetsfrågor utan att trampa över lagens gränser och bli en “greenwasher”. ”Don’t be green. Be seen”, var hans ledord.

Alla bilder, presentationer och videoinspelningar från konferensen hittar du här.

Ett av syftena med en mötesplats med en så bred agenda är just att möjliggöra för folk från olika branscher och sektorer att mötas, diskutera CSR och hitta knutpunkter i varandras arbete med frågorna. Därför är vi speciellt nöjda med blandningen mellan deltagarna. Tre fjärdedelar av deltagarna kommer från tillverknings- och tjänstesektor (25 respektive 24 procent) eller offentlig sektor (25 procent). Handelssektorn var något underrepresenterad med 8 procent av deltagarna. Även representanter av näringslivsorganisationer, konsultbolag, ideella föreningar och studenter fanns bland deltagarna.

Moderatorn Per Grankvist från CSR i praktiken fick mycket beröm för sina intressanta frågestunder med föreläsarna. I konferensutvärderingen efterfrågade dock många mer interaktion med publiken och möjlighet att ställa frågor till våra talare. Denna feedback tar vi till oss när vi planerar 2013-års evenemang. En annan synpunkt som vi tar till oss är att den sociala aspekten av samhällsansvar var något underpresenterat i årets konferens. Klagomål angående maten har också meddelats till Hilton, som beklagar att det fanns skål med korv och tonfisk på det annars vegetariska lunchbordet!

Efter konferensen var det dags för GreenDrinks i hotellets lobby, ett väldigt roligt och avslappnat evenemang som nu blivit en naturlig fortsättning till konferensen! Många som inte hade möjlighet att delta under dagen var med och fick en chans att träffa likasinnade kollegor från andra organisationer. Även många av talarna bestämde sig för att stanna kvar och mingla, vilket vi tyckte var extra roligt.

Staffan Fredlund, seniorkonsult och rådgivare inom grön it på Sigma i Malmö, var med på konferensen för andra året i rad. Hans svar till frågan på varför han väljer vara med på CSR syd är:

– Konferensen inspirerar via flera duktiga presentatörer och bidrar till att jag håller mig uppdaterad inom hållbarhetsområdet. CSR syd är också en perfekt dag för att knyta nya kontakter och för att träffa vänner i sitt yrkesnätverk. Green Drinks efter konferensen bidrar till en trevlig stämning!

Nästa år anordnas CSR syd den 13 mars, boka in dagen i kalendern redan nu!

/Hanna Savola

Veckans begrepp: Inclusive Business

Inclusive business är ett begrepp som går ut på att företagen anpassar sitt utbud av tjänster och varor till behoven av de 4 miljarder människor i världen vars årliga köpkraft ligger på under 3000 US dollar. 

World Resources Institute uppskattar att denna andel av världens befolkning, som också refereras till som ”bottom of the pyramid” (BoP)*, står för en konsumentmarknad på cirka 5 biljoner US dollar. Affärsmän menar att om man lyckas attrahera denna marknadssegment kan det ge en stor avkastning till företaget. Sett från hållbarhetsvinklet så finns det många möjligheter för företag som vill lösa sociala problem genom sina produkter och tjänster. Som ett exempel kan man lyfta upp IT-lösningar som innebär en möjlighet att få tillgång till information och utbilda sig till överkomliga priser. Ett annat exempel är hälso- och sjukvård som kunderna har råd med.

För att kunna nå ut till ”BoP-marknaden” måste företagen utgå från marknadens behov och betalförmåga. Ett exempel är ett “pre-paid” köpkortssystem som tillåter människor utan tillgång till bankkonton att få sina löner betalade i elektroniskt format. För företaget (Mint) som utvecklat lösningen innebär denna nya produkt tillgång till en marknad på 2.5 miljarder människor utan bankkonto. Att erbjuda tillgång till förnybar energi till förmånliga priser är ett annat vanligt förekommande exempel. Oftast handlar det om småskaliga  energisystem baserade på sol som erbjuds till fattiga människor med hjälp av kreativa finansieringslösningar.

*Bottom of the pyramid är ett begrepp som myntades av businessprofessorn C.K. Prahalad som bland annat skrev boken ”The fortune at the bottom of the pyramid”.

———————————————————————————————-
Nyhetsbevakning kan vara en tidskrävande sysselsättning. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag vid lunchen. Vi delar Veckans begrepp från Miljöledaren med ni som läsar vår blogg: TEMfunderingar.

Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se (prenumeration/provprenumeration).

Kostnadsfri julkopia av Miljöledaren

Sedan september 2011 ger TEM ut Miljöledaren. Miljöledaren är vår omvärldsbevakningstjänst åt miljö- och hållbarhetsproffs, och ett perfekt komplement till TEMs andra tjänster inom bland annat lag, ledningssystem och CSR-området. Miljöledaren ges ut 40 veckor per år i miljövänlig pdf format direkt till din meljbox. Den innehåller en kort 3-4 sidor-lång sammanfattning av veckans viktigaste nyheter och kommande events.  Det är TEMs konsulter som bevakar nyhetsflödet åt dig (tillsamman med Hållbart Event som bevakar evenemang) med syfte att du ska få mer tid över till det som är viktigt!

Eftersom det är snart jul  bifogar vi en kostnadsfri kopia av årets sista nummer av Miljöledaren för alla intresserade.

Miljoledaren v 50

Du kan prenumerera till Miljöledaren via hemsidan: www.miljoledaren.se
eller genom att skicka ett meddelande till: miljoledaren@tem.se

Önskar alla våra läsare God Jul och Gott Nytt År!

/Hanna Savola