Författararkiv: gastbloggaretem

Walk the talk

Jag är galet fixerad av att utvärdera. Och då snackar jag inte om hårda fakta, utan känslan och imagen av saker. Vad förmedlas och ligger det i linje med profileringen?

Tänk så mycket energi som läggs på marknadsföring. Ytligt tycker vissa, men ack så viktigt. Marknadsföring kan handla om allt från events till vilka kläder du väljer att ha på dig. Tycker jag. Vad och hur uppfattas du och är det = de du vill representera?

Min reflektion är att mingel, events och happenings av olika slag ofta faller på maten. Konstigt ändå, en så simpel sak.

Agendan har varit givande och dagens tema är, det just nu så populära ämnet, hållbarhet. Det blir paus och blodsockret skriker efter föda. Kön blir längre och längre, äntligen är jag framme vid fikat. Say what!? Kanelbullar och smågodis? Hur tänker de nu? För vem är det hållbart att käka socker och snabba kolhydrater? Inte för min kropp.

Nu finns två alternativ, att trycka bullar så att det står ut genom öronen eller att ta fram det nyttiga pretto mellanmålet jag har med mig i nödfall? Det är omöjligt att välja rätt alternativ här, jag vill inte hamna i ”jag är inte lika onyttig som dig”-facket.

När jag ätit färdigt sockerdippen, som serveras på träfat (fint ska det va) och tömt mitt plastglas med bubbelvatten, så tycks det inte finnas någon sopsortering. Allt hamnar i en stor svart säck. Nu kan det förvisso finnas någon bakom kulisserna som har arbetsuppgiften att sortera sopor, men det är väl högst otroligt?

Någonstans under den 20 minuter långa fikapausen fallerar allt mitt förtroende för ägaren av eventet, trots de inhyrda experterna och den moderna framtoningen.

If you dont walk the talk, dont talk at all.

Jessica Andersson (Gästbloggare)bild (18)

Lärdomar från CSR syd 2011

En dryg månad har gått sedan CSR syd 2011 gick av stapeln och TEM gnuggar geniknölarna för att komma underfund med hur konferensen kan utvecklas till nästa år. Uppföljningsenkäten visade att CSR syd 2011 var en succé ur de flestas ögon. Över 90 % var nöjda (inkluderat mycket nöjda och ganska nöjda) med såväl program och föredrag som information och mat. Sämst betyg fick valet av lokal. Till stor del beror det förmodligen på att Hilton hade problem med att kontrollera temperaturen i lokalen. En annan anledning kan ha varit att utrymmet för utställare kunde ha varit bättre. En av utmaningarna inför nästa år blir att göra det naturligt för besökaren att gå förbi alla bord.

Trots att utställningsytan kunde ha varit bättre svarade ändå 50 % att de kunde eller kanske kunde tänka sig att ställa ut nästa år. Det kan jämföras med årets konferens, där lite drygt 10 % av deltagande organisationer ställde ut. Med största sannolikhet kommer alltså antalet utställare att öka, vilket är riktigt glädjande.

Enligt enkätsvaren framgick det att mars är den månad som passar de flesta bäst för konferensens infallande.

Genom utvärderingsenkäten har vi fått en hel del önskemål inför nästa år. Önskemålen kring talare var många och väldigt olika. De berörde både specifika företag och politiker samt mer allmänt om representanter från vissa sektorer. Vanligast var önskemål om representanter från offentlig sektor och privata företag. Fler konkreta exempel och succéhistorier liknande den Max Hamburgare delgav kom också högt på önskelistan. Flera angav att ett samlat tema, som möjliggör ökad fördjupning, var önskvärt till nästa konferens. Det blir en nöt att knäcka för TEM, i fall det är möjligt att fastställa ett tema som ändå berör bredden av deltagare. Den stora styrkan med CSR syd-konferensen är ju trots allt att den samlar så pass många olika aktörer, som tillsammans kan utveckla CSR-arbetet i regionen.

Cecilia Holmgren, projektassistent på TEM

CSR arbetet i södra regionen

CSR syd-konferensen som gick av stapeln den 9 mars blev en stor succé. Enligt en uppföljning som TEM har gjort (mer info inom kort…) var 99% av deltagarna nöjda med konferensen! Det är inte dåligt med tanke på vilken blandad skara som hade samlats. Vi på TEM anser att konferensens främsta styrka är just bredden. Deltagarna verkade vara av samma uppfattning; många kommenterade värdet av blandningen av aktörer. Inför konferensen genomförde vi en undersökning av deltagande organisationers CSR-arbete. Här är några av resultaten:

De flesta av deltagarna representerade företag från privat sektor, men på plats fanns även representanter från offentlig sektor och intresseorganisationer.

Drygt häften av deltagarna, 57 %, var kvinnor.

De stora verksamheterna övervägde, men även mindre organisationer var representerade.

Deltagande organisationer arbetar med vitt spridda områden inom CSR, allt ifrån mänskliga rättigheter och förebyggande av korruption till arbetsförhållanden och samhällsengagemang.

Det råder stora olikheter kring vem som äger CSR-frågan i de olika organisationerna. Vanligaste svaret var ”ledning” följt av ”avdelning för miljö/kvalitet/arbetsmiljö”. Spridningen av svaren kan möjligtvis förklaras med att hälften av organisationerna inte påbörjat eller nyligen påbörjat sitt CSR-engagemang. Vi hoppas att utvecklingen går mot att fler organisationer låter CSR-arbetet genomsyra hela organisationen, och att det är ledningen som har hand om frågan.

Som anledning till att man väljer att arbeta med CSR var ”stärka varumärket/ta marknadsandelar” ett vanligt svar. Det är uppenbart att det är viktigt att ha en hållbar image. Ett glädjande resultat av vår undersökning var att lika många uppgav ”bidra till hållbar utveckling/samhällsutveckling” som anledning. Organisationer är en viktig del av samhället, och det är glädjande att fler vill ta sitt samhälleliga ansvar. I efterdiskussionerna framkom att långsiktig lönsamhet var en annan viktig orsak till varför man väljer att arbeta med CSR.

Endast 13% av organisationerna arbetar i dagsläget med den nya standarden ISO 26000. De som valt att arbeta med standarden var mycket nöjda. Många av föredragshållarna rekommenderade andra organisationer att använda sig av ISO 26000, eftersom det kan ge stöd åt beslut och konkreta tips på hur organisationen kan förbättras.

Cecilia Holmgren,

Projektassistent på TEM