Författararkiv: irisrehnstrom

Hållbarhet – ett centralt ämne under Almedalsveckan


Redan efter vi har landat i Visby och fått tag i Almedalsguiden, som innehåller drygt 2300 evenemang, insåg vi att hållbarhet/CSR är ett viktigt ämne i Almedalen .  CSRtips.se är helt rätt i tiden och det finns ett stort intresse.

Vårt stora dilemma under veckan var att hinna med alla intressanta hållbarhetsevenemang.  Almedalen bjöd på både seminarier, paneldiskussioner och workshop där jämställdhets- och mångfaldsfrågor, miljöfrågor, korruptionsfrågor m.fl. varvades med ett tydligt budskap om att hållbarhet/CSR behöver bli en central del av företagens affärer och bidra till att skapa lönsamhet.

Några av de evenemang vi besökte var:

”Är mångfalden affärskritisk”, Resumé tillsammans med Swedbank och E.ON.

”Hur kan en bransch kommunicera hållbarhet på ett trovärdigt sätt?” Resumé tillsammans med Vattenfall

”Om ansvarsfullhet i alla investeringar”, Nordea

”Hållbart företagande – en förutsättning för framgång? ”, Almi

”Jämställdhetskrisen i chefsledet”, Ledarna

”Godhet lönar sig – hur byggs sociala företag som tjänar pengar på att förbättra världen?” Veckans Affärer med Postkodlotteriet”

Den stora nyttan med att medverka under denna vecka var att vi både fick lyssna på cases och forskning, kunde diskutera med representanter från näringslivet, ideell sektor, politiken och media.  Samtidigt fick vi också möjlighet att sprida kunskap om CSRtips.se och konferensen CSR North 2013.

Under hösten kommer CSRtips.se att lägga fokus på spridning av metoden. Är du intresserad av mer information kontakta gärna Jessica på jessica.andersson@foretagarna.se

På återseende

/Iris Rehnström, TEM

/Jessica Andersson, projektledare CSRtips.se

bild (35)

bild (36)

Nestlé och Fujitsu – talare på CSR Skåne träff den 20 november

Efter konferensen CSR North se http://csrnorth.wordpress.com/  träffas nätverket CSR Skåne se http://www.tem.se/csr-skane/tem/tjanster/csr-skane på Fujitsu den 20 november kl. 13.30 – 16.00. Förutom Fujitsu kommer även Nestlé att berätta om sin strategi att stärka sitt varumärke och att profilera sig med sitt hållbarhetsarbete mot sina intressenter. 

Om din organisation vill prova på nätverket får du gärna höra av dig till mig på 0708 927 303 eller iris.rehnstrom@tem.se

Vi på TEM ser fram emot ännu en spännande träff! 

Trevlig sommar 

/Iris Rehnström 

Hållbarhetsredovisning – obligatorisk i Danmark och Norge och sannolikt snart även inom EU

Allt flera länder lagstiftar om redovisning av hållbarhetsprestanda för företag. Efter Danmark och Sverige (i Sverige finns det  än så länge enbart krav på statliga bolag) har nu också Norge tagit steget och lagstiftat om en redovisningsplikt. Lagen utgår precis som i Danmark ifrån principen ”comply or explain” dvs. berättar om ditt hållbarhetsarbete eller förklara varför du inte vill berätta.

Även på EU-nivå har man diskuterat att lagstifta om redovisning av hållbarhetsprestanda för det privata näringslivet. Just nu är ett förslag på en sådan lagstiftning ute på remiss i alla EU länder

Tanken bakom lagstiftningen  är att ge intressenterna en bättre inblick i företagens arbete och affärer och därmed att öka  transparensen i samhället.  Samtidigt tvingar lagstiftaren indirekt företaget  att arbeta med hållbarhetsfrågor. För vilket företag vill år efter år förklara offentligt att man inte vill redovisa sitt arbete? Varumärket mår inte särskilt bra av det i alla fall.

Både EU, Norge och Danmark rekommenderar företag att redovisa enligt det internationella ramverket GRI (Global Reporting Initiative) som i maj i år släppte en ny generation riktlinjer för hållbarhetsredovisning (G4) . Riktlinjerna uppmanar företag, precis som standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000, att integrera hållbarhetsperspektivet  till företagets  kärnaffär. Detta för att säkerställa långsiktig lönsamhet samtidigt som man bidra till en positiv samhällsutveckling.

När det gäller företagens hållbarhetsarbete/CSR diskuteras ofta lagstiftning kontra frivillighet. Nu är det hög tid för företagen att komma igång med hållbarhetsarbetet om man inte vill bli ikappsprungen av lagstiftaren.

/Iris Rehnström

CSR tips – en ny CSR-metod för småföretagare

Äntligen efter en mycket givande projektperiod på ett och ett halvt år har den nya CSR-metoden för småföretagare lanserats. Projektägare är Region Skåne, Företagarna och Malmö högskola. Metoden togs fram  med mycket input från projektets småföretagargrupp av TEM (som projektets CSR-resurs) tillsammans med projektledaren Jessica Andersson  och samarbetspartnern Oxford Research. Metoden  utvecklades för att underlätta för småföretagare att arbeta  på ett effektivt sätt  med CSR-frågor. I metoden har vi  i tagit  avstamp i ramverket ISO 26000 och utvecklat ett arbetssätt som är anpassat till småföretagarnas behov. Både tid och finansiella resurser var kritiska parametrar i utvecklingen av metoden.

Metoden  ger småföretagare verktyg att, utifrån företagets individuella förutsättningar, arbeta värdeskapande med de CSR-frågor som är mest angelägna för verksamheten. CSR-engagemanget skall kopplas till företagets affärer och på sådant sätt skapa lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft.  CSR blir en del av affärsutvecklingen och en drivkraft för innovation.  Om du vill veta mer om metoden gå in på CSR-tips. På sidan kan du även dela med dig av dina egna erfarenheter och tips samt ta del av andras erfarenheter.

/Iris Rehnström

CSR-Skåne nätverksträff om hur man skapar en företagskultur präglad av ansvarstagande/CSR

Nästa CSR-Skåne träff  börjar närma sig. Den  7/5 kl. 13.30 – 16.00 kommer CSR-Skånes medlemmar i Kinnarps Interiors lokaler i Malmö att diskutera hur CSR-perspektivet kan genomsyra hela organisationen, vilken vision som kan engagera medarbetare och hur CSR-perspektivet kan byggas in i en organisations beslutsfattande. Bl. a. kommer vi att få lyssna på Hanna Claesson, miljöchef på Wihlborgs Fastigheter och Hanna Nilsson,  Manager Environmental Labellings Kinnarps AB och efter föredragen är det dags för workshop.

Vill du vara med på denna träff för att testa om nätverket passar ditt företag hör gärna av dig till mig på iris.rehnstrom@tem.se eller 0708 927 303

logo_CSR_liggande

Vi på TEM ser fram emot intressanta föredrag och inspirerande diskussioner

/Iris Rehnström

Lansering av ny CSR-metod för småföretagare på STPLN

Äntligen är det dags, CSR-metoden för småföretagare, som har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt med Region Skåne och Företagarna som projektägare och TEM som CSR-resurs, skall lanseras den 30/5 kl. 16.00 -19.00 på STPLN, Stapelbäddsgatan 3 i Malmö. Förutom lanseringen av metoden (som kommer att ligga på CSR-tips.se) med intressanta gäster som bjuder på goda exempel kommer det att bli mingel, mat och dryck samt trevliga aktiviteter. Eventet är kostnadsfritt och alla intresserade är varmt välkomna.  Se inbjudan 

Ta er till Stapelbädden den 30/5  så ses vi  där

/Iris Rehnström

Business&Running – skapa kontakter och främja din hälsa

Business & Running startades 2012 på initiativ av Jessica Andersson (Image Byrån)   och Mikaela Färnqvist (Idrottsentreprenörerna Sverige) . Konceptet är enkelt – träna och skapa affärskontakter samtidigt. Träning ökar kreativiteten och sänker stressnivån, så att man mår bättre och presterar. Att göra det tillsammans med andra ökar motivationen och skapar kontakter! Någonting som arbetsgivare borde vara intresserade av att låta sina medarbetare delta i. På betald arbetstid:)

Startskottet för Business&Running var förra veckan på Minc.  Löpning avslutades med gemensam frukost. Tyvärr missade jag men jag fick berättad för mig från flera olika håll att det var en succé. Jag skall skriva in tiderna i min almanacka!

För att veta mer se:

http://www.facebook.com/BusinessRunning/info

/Iris Rehnström

Välkomna till CSR Skåne – nätverket för hållbarhetsproffs

Snart är det dags för CSR Skånes nästa nätverksträff efter heldags konferensen CSRsyd i mars. Denna gång, den 8 maj kl. 13.30 – 16.00 träffas vi på Nestlé i Helsingborgi  för att diskutera hur företag och andra organisationer skall prioritera rätt sitt CSR arbete för att skapa värde både för organisationen och samhället.

Dessutom hälsar vi  varmt välkomna 3 nya medlemmar, Sigma, Hörby Bruk och Ruukki

För mer information om CSR Skåne och medlemskap i nätverket kontakta mig (iris.rehnstrom@tem.se eller 0708 927 303)

Läs även på http://www.tem.se/tjanster/csr-skane

/Iris Rehnström

 

CSR för småföretagare – öka din konkurrenskraft

Företagarna tillsammans med Region Skåne och Malmö högskola driver ett projekt för att kompetensutveckla småföretag i CSR.  Projektet skall dessutom leda till  utveckling av verktyg för småföretag att adressera CSR-frågor på ett  resurseffektivt och värdeskapande sätt. TEM kommer att  fungera som CSR resurs i denna process.

Du som är intresserad av kompetensutveckling i CSR -frågor för att säkerställa att din verksamhet  är konkurrenskraftig även i framtiden är välkommen att ta kontakt med projektledaren Jessica Andersson Jessica.andersson@foretagarna.se.

För mer information se  http://www.foretagarna.se/Regioner/Syd/Projekt/CSR/

/Iris Rehnström

Utveckla din CSR-kompetens

Det finns fortfarande lediga platser på  endagskursen ”Hållbarhetsredovisning, vägen dit ” den 10 april 2012 och  på tvådagarskursen CSR, ansvarstagande i praktiken, 17-18 april 2012.

Kurserna tar avstamp i GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning  , resp. ISO 26000 (standard för socialt ansvarstagande) och deltagarna kommer att genomföra många praktiska övningsmoment.

Kurserna ges i TEM:s lokaler på Stortorget i Malmö. För mer information se  Utbildningsblad 2012-03 och CSR ansvarstagande i praktiken april 2012

Varmt välkomna

/Iris Rehnström

Social hållbarhet- allt högre upp på företagens agenda

Trots att det inte finns en enhetlig definition för social hållbarhet är man i vårt samhälle ganska överens om att det sociala perspektivet (inom ramen för hållbar utveckling) är mycket viktigt och behöver adresseras både inom offentlig och privat sektor.

Företagen har inom ramen för sitt CSR-arbete (utöver det som lagen kräver) fått upp ögonen för det sociala perspektivet. Man arbetar aktivt med att förbättra medarbetarnas trivsel och välmående, man börjar bli alltmer medveten om vikten av en inkluderande arbetsorganisation som präglas av mångfald och icke diskriminering och företagen börjar ställa sociala och etiska krav på sina leverantörer.

En trend kan också ses i att kommuner tar initiativet till ett samarbete med företag kring sociala samhällsfrågor som t.ex. arbetslöshet, diskriminering och utanförskap. Kommuner har ett uppdrag och intresse att minska arbetslösheten och utanförskap och företag kan hjälpa till genom att erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden praktik och/eller anställning. På sådant sätt kan företag rekrytera arbetskraft samtidigt som de bidrar till att lösa ett samhällsproblem. Tanken är att dessa samarbeten utmynnar i en win-win situation där företag får utbildad och lojal personal som på ett värdeskapande sätt kan bidra till att uppnå organisationens mål. En mångfaldig arbetsorganisation har många fördelar såsom information om preferenser som kan bidra till att utveckla företagets produkter och tjänster så att de passar flera kundgrupper, ökad kreativititet genom inhomogent sammansatta arbetsgrupper mm.

På sistone har även ett flertal EU projekt dragits igång som bl.a. genom att involvera och kompetensutveckla företag i CSR och mångfaldsfrågor skall bidra till att minska arbetslöshet och olika former av diskriminering i samhället. Ett sådant projekt är STARK som TEM har förmånen att stå för CSR-kompetensen i. Projektet fokuserar på att få unga som, på grund av olika anledningar under en längre tid, har stått utanför arbetsmarknaden i arbete. För mer information om Stark se http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Sydsverige/STARK—Sakerhet-trygghet-arbete-resurs-och-kompetens/

Avslutningsvis kan konstateras att social hållbarhet står högt upp på agendan både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn och ISO 26000: s (standarden för socialt ansvarstagande) CSR-rekommendationer har gett ytterligare skjuts åt denna spännande utveckling.

/Iris Rehnström

 

 

Trelleborg AB:s erfarenheter ger input till CSR-frukostmöte på TEM

På TEM:s frukostmöte den 14/2 2012 kan du ta del av Trelleborg AB:s erfarenheter när det gäller CSR-arbete. Rosman Jahja, Communications Manager, Internal Communications and Corporate Responsibility Communications kommer att berätta om ”Utveckling och drivkrafter för CSR-arbetet i Trelleborgkoncernen”. Sedan kommer TEM att avrunda med tips på hur man på ett resurseffektivt sätt kan arbeta med CSR-frågor.

Frukostmötet är gratis

Väl mött den 14/2, kl. 8.00-9.30 i TEM:s lokaler på Stortorget 17 i Malmö.

Anmälan görs till mig antingen via mail (iris.rehnstrom@tem.se) eller via telefon  (+46 708 927 303)

/Iris Rehnström