Kategoriarkiv: Teknik & Miljö

Vad gör vi på Stiftelsen TEM under våren 2014?

Vi på Stiftelsen TEM har en komplex verksamhet. Vi arbetar med många olika saker inom det svårdefinierade hållbarhetsområdet. Vi arbetar som projektledare, utbildare, konsulter, experter, revisorer eller processtöd. Men vad är det det vi konkret gör? Det är alltid lika svårt att svara på när man får frågan, men jag gör ett försök. Under våren kommer vi bland annat:

 • hjälpa ett flertal större välkända företag med hållbarhetsredovisning enligt GRI, men även andra organisationer som sjukvårdssektorn.
 • att göra lagefterlevnadskontroller i ett stort antal organisationer för att säkerställa att de följer miljölagstiftning och/eller arbetsmiljölagstiftning.
 • att göra revisioner mot exempelvis ISO 14 001 och OHSAS.
 • göra GAP-analyser åt kunder, både mpt GRI och ISO 26 000.
 • genomföra ett stort antal utbildningar i våra egna lokaler, vissa själva, vissa i samarbete med andra aktörer. Se våra utbildningar.
 • genomföra ett stort antal utbildningar och föreläsningar för regioner, kommuner, företag och andra organisationer i allt från CSR, miljöledning, hållbar sjukvård och andra ämnen inom våra kompetensområden.
 • ta fram ett globalt utbildningskoncept för ett medicinteknikbolag.
 • bistå vid miljöcertifiering av vattenkraftverksamhet åt energibolag.
 • samverka med Lunds Universitet genom att vi föreläser på ett flertal olika utbildningar.
 • arbeta med miljöteknikexport tillsammans med Sustainable Business Hub. Event i bland annat Oslo, Gdansk, London, Berlin och Köpenhamn.
 • arbeta fram ett nordiskt center för hållbar sjukvård med ett flertal skånska aktörer och bland andra Oslo Universitetssjukhus och Region Huvedstaden.
 • genomföra ett antal frukostmöten. (Tips på ämnen mottages tacksamt.)
 • att ha två nätverksträffar med CSR Skåne, två med miljönätverket och ett gemensamt studiebesök i juni.
 • sitta på plats som miljösamordnare eller stöd i redovisningsprocessen hos ett par större företag.
 • att utbilda politiker och ledande befattningshavare i södra Sverige.
 • fira att vi fyller 30 år som stiftelse.
 • implementera vår egen interna SCRUM tavla.
 • m.m. m.m.

/Daniel Eriksson

Hållbarhetstrender 2014

Såhär i början av året är det alltid lite spännande att försöka förutse hur saker och ting ska utveckla sig. Vad som kommer att ske på hållbarhetsområdet beror naturligtvis på en rad olika faktorer som världsekonomin och hur det politiska landskapet utvecklas. Men nedan är några av de tänkbara hållbarhetstrender som vi kan komma att se under 2014.

Investerarna flyr fossila bränslen
Den politiska processen för att nå ett internationellt klimatavtal har mer, eller mindre gått i stå. Detta blev inte minst tydligt efter senaste klimatmötet i Warszawa i november. Därför får vi nu förlita oss till andra krafter. De senaste åren har Carbon Tracker Initiative (CTI) jobbat för att förbättra insynen i hur pengar investeras i oexploaterade fossila bränslen och organisationen 350.org driver en ”avinvesteringskampanj”. Detta för att visa på problemet med att stora tillgångar på världens aktiemarknader finns bundna i tillgångar som aldrig kan realiseras, i alla fall inte om vi vill hålla klimatet i schack. Dessa pengar som alltså kan bestå av våra pensionspengar behöver investeras i hållbarare alternativ. Problemet börjar mer och mer uppmärksammas av investerare och som exempel sålde Storebrand förra året av sitt innehav i ett flertal företag i kol- och oljesandsbranschen. 2014 hoppas vi se mera av denna trend.

Ökad öppenhet
Vi såg det under 2013, och under 2014 kommer det att bli ännu viktigare att visa upp vilka värderingar man som verksamhet har, och vad man de facto gör för att leva upp till dessa. Medvetenheten bland konsumenter vad gäller skillnaden mellan ett väl grundlagt hållbarhetsarbete och ytlig fernissa har ökat, och kommer att öka ytterligare då information idag sprids med blixtens hastighet. Det kanske vid det här laget är lite uttjatat, men det går inte att trycka nog på att de glättiga hållbarhetsrapporternas tid är förbi, och att vi istället vill se ärliga redogörelser för de framgångar och bakslag som verksamheter går igenom på sin väg mot hållbarhet. Detta kräver såklart också att man har en insikt i var verksamhetens mest betydande hållbarhetspåverkan finns, och de risker och möjligheter detta medför.

Främjande av lokala initiativ
De senaste åren har vi handlat mer och mer på nätet men nu finns en mottrend. I många fall vill vi ha en större närhet till det vi köper och en service som vi inte får när vi handlar online. Här gäller det för lokala handlare att kunna erbjuda en mix av de valmöjligheter vi har på nätet med en personlig service som vi saknat där. Exempel på detta vad gäller livsmedel är amerikanska Good Eggs där man via en nättjänst har möjlighet att handla närproducerade varor, bl.a. ägg. Det här handlar också om att byta produkter och på så sätt förlänga livslängden på dem och minska avfallet. Kläd- och bokbytardagar finns idag samt även nätbaserade tjänster som Yerdle. Denna rörelse hänger till viss del samman med ett ökat intresse för närområdet och möjligheter att påverka hur det utvecklas. Vi kan se det genom demonstrationer för ett tolerantare samhälle eller lokala initiativ för att stoppa byggnation av ett nytt köpcentrum.

Hållbarhetsfrågorna blir mer sofistikerade
Det handlar inte längre bara om enkla utsläppsmätningar och att ha koll på mängden kemikalier, eller avfall (och har inte gjort det på ett tag). Självklart är detta fortfarande väldigt viktigt, men hållbarhet har de senaste åren utvecklats till något så mycket mer komplext. Frågorna har vidgats och rört sig uppåt och nedåt i värdekedjan och pockar numera på att landa på en strategisk nivå i verksamheten, dvs. på företagsledningens bord. Det handlar om att engagera medarbetarna, att förstå marknadens behov av nya hållbara produkter, att rapportera hållbarhetsprestanda på ett balanserat sätt och att anamma ett systemtänkande. Detta sammantaget ställer högre krav på de som jobbar med frågorna. Verksamheter som inte har råd med en hel CSR-avdelning med olika kompetenser behöver numera ha en rätt mångkunnig och vidsynt hållbarhetschef som är beredd att hänga med och hela tiden uppdatera sig på området.

Hållbarhet och hälsa hand i hand
Att hållbarhet och hälsa går hand i hand är egentligen rätt självklart. Vi blir mer och mer medvetna om att vi lever i ett kemikaliesamhälle som riskerar att förkorta vår livslängd om vi inte ställer om till mer giftfria alternativ ganska snart. I många fall väljer vi nu miljömärkta produkter, inte för att vara snälla mot miljön i första hand, utan för att slippa få i oss en massa onödiga gifter. Det samma gäller kläder och kosmetiska produkter. Den kräm som innehåller parabener 2014 ligger rätt risigt till.

Man kan också se en annan vinkling av frågan nämligen att företag i större utsträckning intresserar sig för sina anställdas hälsa. Det kan handla om att starta viktgrupper för överviktiga, främja träning eller att tillhandahålla sunda lunchalternativ i matsalen. På detta sätt får man friskare medarbetare med en positivare inställning till sin arbetsgivare och som dessutom presterar bättre, en win-win situation.

Läs mer:
5 Reasons to Be Optimistic about Sustainability in 2014   Triple Pundit
Great CSR Leadership Examples for 2014   Triple Pundit
2014 is the year for a strong, unified business voice on climate policy   The Guardian

/Marie Pettersson

Sustainable Healthcare, Sustainable Health eller Environmental Health?

Vi på TEM och inte minst jag själv, arbetar väldigt mycket med det vi kallar Hållbar Sjukvård eller Sustainable Healthcare. I detta arbete gör vi allt från att arrangera konferenser, hjälpa sjukvårdsorganisationer och leverantörer till sjukvården med hållbarhetsfrågor och jobbar även  med bla export av miljöteknik till hälso- och sjukvården. Området är stort och komplext och därför är det naturligtvis svårt att definiera. Inte minst inom CleanMed-konferenserna, varav vi hade en i Malmö 2012, är deltagarna av vitt skilda åsikter om vad som ingår i begreppen. För att själv kunna kategorisera arbetet har jag gjort följande distinktioner:

Sustainable Health: Handlar om att minska sjukdomar, anti-rök, anti-fetma, cykelbanor som får fler att cykla, bättre folkhälsa etc. Naturligtvis är detta det bästa ur ett miljöperspektiv, om folk inte blir sjuka kommer de inte att ha någon miljöbelastning inom vården alls.

Sustainable Healthcare: Handlar om när någon väl har blivit sjuk och då ska få vård och behandling med så lite miljöbelastning som möjligt. I detta ingår energieffektivseringar, miljöledning på sjukhus, avfall, kemikalier, klimatsmarta transporter etc, men även leverantörskedjor och socialt ansvar.

Envionmental Health: Handlar om hur folk blir sjuka. Vilka utsläpp, kemikalier och tungmetaller orsakar vilka sjukdomar och i vilken utsträckning? Hänger ihop med Sustainable Healthcare på så sätt att även sjukvårdens utsläpp bidrar till att göra människor sjuka, både regionalt och globalt.

Naturligtvis är gränserna flytande och områdena går in i varandra på olika sätt och mina definitioner håller säkert inte för en akademisk granskning, men har gjort det lite lättare att kommunicera vad vi gör. Det är så klart även stora nationella skillnader i hur man arbetar med frågorna och var fokus läggs.

/Daniel Eriksson

CSR Skåne: nätverksträff den 20 november

2013-10-30 15-33-04Om fyra veckor, den 20 november, är det dags för CSR Skåne nätverksträff!

Denna gång träffas vi på Fujitsu moderna kontor i Malmö för en spännande och välbehövd diskussion kring profilering med hjälp av CSR. Det blir intressanta presentationer av bl.a.:

Johanna Parikka Altenstedt, konsult, universitetslärare och författare, ska inleda med en presentation kring profilering och varumärkesbygge med hjälp av CSR – trender, utmaningar och möjligheter.

Staffan Fredlund, hållbarhetsexpert/projektledare inom Hållbar IT på Fujitsu, ska diskutera profilering och affärsnytta inom hållbar IT.

Björn Almér, VD på Barista AB, kommer att prata om profilering på konsumentmarknaden.

Rosman Jahja, ansvarig för CR-kommunikation på Trelleborg AB, ska berätta om profilering inom business-to-business.

Annika Overödder, marknadsutvecklare på TCO Development, kommer att prata om hur hållbara IT-inköp kan förbättra arbetsförhållandena.

Vi återkommer med mer information kring träffens upplägg inom kort.

Anmäl dig här: anna.yelistratova@tem.se

Inbjudan som PDF

PS om din organisation inte är medlemmar ännu, kontakta Anna på mailen ovan för mer information.

Mycket välkomna!

Fritt seminarium om Cleantech och CSR den 4e okt Malmö

Titel CSRUtdrag från seminariets programblad (läsa hela programmet här):
”På andra dagen av konferensen CSR North arrangerar Sustainable Business Hub ett inspirationsseminarium under rubriken ”Hur kan man använda miljöteknik i sin CSR-strategi?” Seminariet inleds med presentationer från organisationer som använder miljöteknik i sin verksamhet för att nå sina miljömål, därefter kommer innovativa företag att pitcha sina lösningar för att ge dig nya idéer på vad du kan göra för att spara pengar och energi i din organisation. Förmiddagen avslutas med ett studiebesök på E.ONs konceptbyggnad Hållbarheten i Västra Hamnen. Seminariet är kostnadsfritt.
För hela konferensprogrammet och anmälan gå till www.csrnorth.org

/Carl Höjman

Konferensansvarig CSR North 2013

Missa inte CSR North 3 oktober – konferensen om CSR & Affärsnytta

bannercsrnorth

Den 3 oktober (med valfria sessioner den 4 oktober) arrangerar TEM CSR North. Konferensen arrangeras i Malmö för 4:e året i rad och i år bjuder vi på en internationell kavalkad av inspirerande talare. Vad sägs om…

 • Birgitte Mogensen, Member of the Danish Council for Corporate Responsibility
 • Juliette Gaussem, Network Relations Coordinator, Global Reporting Initiative
 • Bengt E Johansson, CSR ambassador, Swedish Ministry for Foreign Affairs
 • Amanda Jackson, Swedbank Group´s Human Rights and Sustainability strategist
 • Dorte Gram Nybroe, Focal Point of the Global Compact Nordic Network and Senior Adviser, Confederation of Danish Industry
 • Peder Michael Pruzan-Jorgensen, Vice President, BSR, Europe, Middle-East and Africa
 • Jeanette Skjelmose, Global Sustainability manager, IKEA supplying and range

…och många fler. Fokus på konferensen är CSR och affärsnytta. Partners och sponsorer är bland andra Region Skåne, BSR, Lunds Energi, CSR Norge, Sustainia och Lunds Universitet. Läs mer och anmäl dig på www.csrnorth.org

Bråda dagar för Sustainable Healthcare projektet

Trots stundande semestertider har projektet sustainablehealthcare.se, som Sustainable Business Hub driver och som undertecknad arbetar med, bråda dagar för att hinna ordna allt inför hösten. Intresset för svensk hållbar sjukvård och svensk miljöteknik med lösningar för sjukvården är mycket stort och intresset verkar bara öka. Nedan listas några av dem aktiviteter som planeras just nu,

Oslo Universitetssykehus 3 september

Tillsammans med våra samarbetspartners på Oslo Universitetsykehus arrangerar vi en heldag för 150 personer i Oslo den 3 september med föreläsare från både svensk och norsk sjukvård samt ett 10-tal företagspresentationer med spetslösningar för hållbar sjukvård. Om du vill delta kan du anmäla dig här: http://simplesignup.se/event/28077-sustainable-healthcare-oslo
O
m du är ett företag som vill presentera, kontakta johannes.brundin@sbhub.se eller undertecknad på daniel.eriksson@tem.se Endast ett fåtal företagsplatser finns kvar.

CleanMed Oxford

Den 17 september arrangerar samma konstellation, fast tillsammans med europeiska partners, en pre-conference på konferensen http://www.cleanmedeurope.org 2013 i Oxford. 2012 var det TEM som arrangerade CleanMed i Malmö tillsammans med bla Region Skåne och SBHub och det är fantastiskt roligt att vi även har en del i årets konferens i Oxford.

Paris och GTV i november

Förutom detta kommer vi troligtvis i november att tillsammans med C2DS  i Paris att arrangera ett liknande event vi redan gjort på ambassaderna i Berlin och London under våren. Seminarierna i London och Berlin var mycket uppskattade av både deltagarna och de företagsrepresentanter från svensk miljöteknik som deltog. Så med all sannolikhet gör vi ett andra besök i Berlin våren 2014 och ett tredje i London.

Den 4-5 november är ett så kallat GreenTech Visit (finare ord för studiebesök) planerat i Sydsverige för intresserade från hela Europa där hållbara och innovativa lösningar i sjukvården ska visas upp i praktiken.

Skandinaviskt center för hållbar sjukvård

Samtidigt planerar vi för fullt för vår skandinaviska plattform för sjukvård & miljö som är under bildande. Inledande möten med såväl nationella som regionala aktörer är gjorda och intresset är minst sagt mycket stort, inte minst från våra nordiska grannar och europeiska partners.

Avslutningsvis kan jag nämn att när jag slutade på miljösektionen på Universitetssjukhuset i Malmö för 6 år sen lovade jag att aldrig mer arbeta med sjukvård och miljö. Ett uttalande jag fått äta upp många gånger!

Trevlig sommar!

/Daniel Eriksson

Swecare bloggar om Sustainable healthcare i London

Eftersom man själv inte hinner blogga så mycket är det väldigt bekvämt att kunna hänvisa till andra som bloggar om det man jobbar med. Swecare har här skrivit ett referat från hållbar sjukvårdseventet vi hjälpte Sustainable Business hub att ordna i London i veckan: http://www.swecare.se/blogg/2013/05/sustainable-healthcare-i-london

Den 25 juni gör vi samma sak på svenska ambassaden i Berlin, läs mer här: http://www.swecare.com/wp-content/uploads/2013/05/sustainable_healthcare_berlin_130625.pdf

/Daniel Eriksson

Miljöteknikexport via Sustainable Healthcare by Sweden

london2013På onsdag den 29 maj anordnas för andra året i rad ett event på Svenska ambassaden i London som syftar till att öka miljöteknikexporten mot hälso- och sjukvården och för andra året i rad är det fullbokat. Tillsammans med NGO:s i UK bjuds rätt personer in från engelska sjukvården och svenska miljöteknikbolag får möjlighet att under lättsamma former berätta om vilka möjligheter som finns inom branschen. Sverige har sedan många år ett mycket gott rykte i branschen och i Skåne har ett flertal projekt pågått för att knyta samman näringsliv, forskning och sjukhus för att ytterligare stärka området. Förutom miljöteknikpresentationer föreläser även Region Skåne, Swecare, undertecknad och Sonia Roschnic som är miljöansvarig för NHS (Engelska sjukvården). Projektet drivs av Sustainable Business Hub i Malmö som anlitar TEM för kompetens och kontakter inom området sustainable healthcare. En skillnad i år mot tidigare år är att även ett stort antal globala koncerner likväl som affärsänglar deltar som åhörare. Så intresset för området har inte bara växt, utan även breddats.

De svenska miljöteknikbolag som deltar är i år i London är Sweco, Orbital Systems, Envac, Lindinvent, Swegon och Lindab.

Den 25 juni kommer vi tillsammans med nätverket C2DS att anordna ett liknande event i Berlin. I höst planeras även event i Oslo och Köpenhamn.

I planerna ingår även att bilda ett nordeuropeiskt nätverk med samarbetspartnerna i de olika länderna.

/Daniel Eriksson

Veckans begrepp: primärenergi/primärenergifaktor

När man tittar på en energikällas miljöpåverkan kan det vara bra att inte enbart räkna på koldioxid utan även ta hänsyn till primärenergifaktorn. Här reder vi ut begreppen.

Begreppet primärenergi ger en helhetsbild av energianvändningens miljöpåverkan och har ett ”från vaggan till graven”- perspektiv. Primärenergi är den energi som finns i olika typer av bränslen och andra naturresurser, som inte har genomgått någon omvandling av oss människor, t ex råolja, skogsbränslen, sol och vind. Denna primärenergi kan sedan omvandlas till t ex bensin eller elektricitet. Vid denna omvandling går det åt energi och det sker förluster. Råvaror ska transporteras, bearbetas osv. För att procudera en energienhet av nyttig energi går det åt en ännu större mängd primärenergi.

Förhållandet mellan användningen av primärenergi och hur mycket nyttig energi man får ut kallas för primärenergifaktor. Den ingående primärenergin divideras med den utgående nyttiga energin. Om en slutlig elanvändning på 100 MWh kräver 250 MWh i primärenergi blir primärenergifaktorn 2,5. Primärenergifaktorns storlek avgörs av hur stora förluster som sker och hur mycket energi som krävs vid utvinning, bearbetning, distribution osv.

Vissa processer använder sig av restprodukter och spill, t ex fjärrvärme, som till stor del använder restprodukter från skogsbruket. I det fallet belastas inte energiproduktionen med någon primärenergi, eftersom huvudprodukten (i det här fallet virket) får bära den belastningen. Samma sak gäller när man använder spillvärme från industriprocesser. I dessa fall blir primärenergifaktorn noll eller mycket låg.

/Elin Dalaryd

Veckans begrepp: ISO 50001

ISO 50001 är en internationell standard för energiledning. Den kom 2011 och är numera gällande i både Europa och Sverige.

De tidigare standarderna som funnits för energiledning, SS EN 16001 och SS 62 77 50 ligger till grund för ISO 50001, som även går att integrera med ISO 14001. Standarden är certifierbar och det finns en tidsplan för hur verksamheter som varit certifierade mot någon av de gamla standarderna ska gå över till ISO 50001. Alla typer av organisationer kan använda sig av standarden.

Ett energiledningssystem syftar till att företaget ständigt ska effektivisera sin energianvändning och ge förutsättningar för att öka andelen förnyelsebar energi. Uppbyggnaden är densamma som för ett miljöledningssystem och innehåller faserna planering, genomförande, uppföljning och förbättring. En skillnad är att ISO 50001 kräver både en ständig förbättring av systemet i sig och av energiprestandan, medan ISO 14001 endast kräver en ständig förbättring av ledningssystemet. Det finns dock inga kvantitativa mål specificerade i standarden, utan dessa väljer varje verksamhet själv.

Fördelarna med att införa ett energiledningssystem är förutom miljöbesparingen kostnadsbesparingar, konkurrensfördelar och stärkande av varumärket.

/Elin Dalaryd

Sustainable Healthcare by Sweden – event i London 29 maj

SHClondon13För andra året i rad arrangerar nätverket sustainablehealthcare.se ett exportevent på svenska ambassaden i London. Svenska CleanTech bolag med lösningar för sjukvården får en unik möjlighet att presentera sina produkter och tjänster för nyckelpersoner inom engelsk sjukvård. Den 25 juni kommer motsvarande event att genomföras i Berlin tillsammans med det fransk-tyska nätverket C2DS.  I satsningen ingår planer på ett nordeuropeiskt nätverk för CleanTech för sjukvården. Projektet Sustainable Healthcare drivs av bl.a. Sustainable Business Hub och i projektet står TEM för kompetensen och kontakter inom hållbar sjukvård.

Se inbjudan >>>sustainable_healthcare_london_130529

/Daniel Eriksson