Etikettarkiv: Andreas Carlgren

Topplistetider

I dagarna har flera tidningar och webbpublikationer publicerat topplistor över miljömäktigaste och/eller mest tongivande inom hållbarhetsområdet. Det är naturligtvis alltid svårt att ranka inflytande/makt, men de flesta namn känner man spontant att de hör hemma på listan, även om man kanske i vissa fall har en annan åsikt om på vilken plats.

Miljöaktuellt toppar med Andreas Carlgren. Topp 5 ser ut som följer:

  1. Andreas Carlgren (C), miljöminister
  2. Isabella Lövin (Mp), EU-parlamentariker
  3. Maria Wetterstrand (Mp), språkrör
  4. Alice Bah Kuhnke, csr-chef, ÅF
  5. Johan Rockström, professor och vd , Stockholm Environment Institute

CSR i praktiken har en lite annan vinkling, de presenterar de 100 som kommer påverka hållbarhetsarbetet mest under 2011. Topp 5 ser ut som följer:

  1. Sofia Arkelsten, partisekreterare, Moderaterna (Ny)
  2. Parul Sharma, senior CSR-rådgivare, Sandvik
  3. Katarina Pelin, Förvaltningsdirektör på Miljöförvaltningen, Malmö (Ny)
  4. Kicki och Victor Theander, vd och styrelseordförande, Middagsfrid
  5. Helena Helmersson, CSR-chef, H&M (Ny)

Läs mer:

/Daniel Eriksson

 

 

En rapport av värde

Nyligen släpptes den tredje och sista  rapporten av TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Detta är så att säga den tyngst vägande litteraturen om hur ekosystem och bioiversitet kan värdesättas monetärt och hur detta kommer till användning för allt från företag, regeringar och internationella unioners beslutsfattande.

I sällskap av Meryll Lynchs VD och andra hotshots så har vår egen miljöminister, Andreas Carlgren, gett sitt uttalande om vikten av rapporten för företag:

“The TEEB report shows it is urgent to put a price on the services on  ecosystems. The loss of biological diversity is a global environmental problem  of large proportions beside climate change. The companies and markets that take advantage of managing ecosystem services will benefit through getting competitive advantages both nationally and internationally.”

Ytterligare citat hittar du här.

TEEB är ett forskningsprojekt sponsrat av bland annat EU, SIDA, UNEP… du hittar all info på projektets hemsida.

/Carl Höjman

Klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska utredas

Nu har regeringen kommit fram till att man ska satsa på att utreda det förändrade klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Åtgärder behöver komma till stånd för att begränsa de negativa effekterna. Mot den bakgrunden ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med en rad andra myndigheter och institutioner göra en förstudie kring hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

– Att säkra den biologiska mångfalden är avgörande för framtiden. Vi vill nu kartlägga hur markanvändning, skötsel, restaurering och skydd av naturmiljön och biologisk mångfald bör förändras med hänsyn till klimatförändringarna. Det kommer vara ett viktigt steg i att utveckla tillräckliga åtgärder för att säkerställa arters livsmiljöer och ekosystem,

säger miljöminister Andreas Carlgren.

Bra att man uppmärksammar det här och tar tag i problemet. Sedan är frågan hur mycket vi kan påverka det hela. Men kanske kan vi mildra de negativa effekterna om inte annat.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Skåne blir pilotlän för klimat och energi – debattartikel och dialogkonferens

Skåne blir pilotlän för klimat och energi, skriver miljöminister Andreas Carlgren och landshövdning Göran Tunhammar i en debattartikel i Sydsvenskan. De skriver bla:

År 2020 skall klimatutsläppen per person vara de lägsta i ett industriland. Hälften av energin skall vara förnybar. Fossil energi i värmesektorn skall fasas ut. År 2030 skall fordonsparken vara fossiloberoende. Skåne kan vara ledande i den utvecklingen. Därför kommer regeringen att utse Skåne till pilotlän för klimatarbete och förnybar energiomställning. Skåne blir därmed ett av tre pilotlän för att stärka och utveckla det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och effektiv energiomställning. Tidigare har Dalarna utsetts och ytterligare ett län skall lyftas fram. /Sydsvenskan

Hade själv förmånen att vara med på den dialogkonferens som anordnades med bla Andreas Carlgren, Göran Tunhammar och Anders Åkesson (mp) på MINC i går, perfekt synkroniserat med debattartikeln. Bla Malmö Stad, Helsingborg Stad och ett flertal företag presenterade sitt arbete och en och annan önskelista presenterades för miljöministern som hade bra och kloka svar på det mesta. Det var många diskussioner kring biogas, hur statsstöd inom miljö ska utformas kring transporter, energi och hållbar stadsutveckling m.m. En utfästelse som Andreas Carlgren gjorde, som jag tycker är klok, är att inga statsstöd ska gå- till energi och klimatinsatser som är lönsamma på egen hand inom en rimlig tidsperiod. Han nämnde vissa energieffektiviseringar som exempel på insatser där återbetalningstiden är väldigt kort, även utan stöd.

Det känns verkligen som att man bor i rätt ände av Sverige om man vill vara med i framkanten i omställningen till ett hållbart samhälle och jag blev själv mycket inspirerad av gårdagens korta men innehållsrika dialogkonferens.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Utsläppshandeln behöver besked om livet efter Kyoto

Är i full gång med mitt uppdrag att verifiera utsläppsrapporter för de verksamheter som ingår i dagens handelssystem med utsläppsrätter. Det innebär att man genomför en revision för att säkerställa att den siffra som de redovisar som årsutsläpp är sann och att mätningar och beräknignar har skett enligt Länsstyrelsen tillstånd. Jag har varit med sendan första säsongen och blivit imponerad av vilken stor ekonomisk genomslagskraft utsläppshandeln har haft på fjärrvärmesektorn, man eldar verkligen ”allt” bara det inte är fossilt även om diverse skumma biooljor fräter sönder deras oljemätare. Detta årets revision är dock rätt så onödig då det är slufasen på handelsperioden 2005-2007 och det nu är uppenbart att det finns utsläpprätter i överflöd så de har inget värde.Från januari är det dock ett annat läge då tilldelningen skärps och priset beräknas hamna på 200-300 kr per ton CO2 igen. Uppenbart är dock att alla berörda söker efter långsiktighet och den saknas. Livet efter 2012 när Kyoto tar slut och så även nästa handelsperiod vet man inget om. Det är deprimerande att höra att Andreas Carlgren ska åka till Bali och veta att han bara gör det för att förhandla om tidplanen, inte egentligen om vilka resultat de ska uppnå. För att få igenom de stora investeringarna måste näringslivet veta spelreglerna för livet bortom 2012 och det nu! Utan klara snabba besked når man tyvärr inte den potential som finns i utsläppshandeln.

/Annika Balgård