Etikettarkiv: Anti-korruption

Veckans begrepp: Anti-korruption

Anti-korruption är en viktig komponent i CSR- eller hållbarhetsarbetet, bland annat ingår det i FN:s Global Compacts tio principer för hållbar utveckling.  Korruption fungerar som ett samlingsbegrepp för en mängd beteenden. Transparency Internationals definition är att ”korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Korruption förhindrar både samhällelig och ekonomisk utveckling genom att skapa dolda transaktionskostnader (t.ex. mutor) som skadar handels- och investeringsmöjligheter, förvränger konkurrens och minskar förtroende i samhället. I det långa loppet undergrävs demokrati och mänskliga rättigheter vilket skapar osäkra samhällstrukturer.

Anti-korruption handlar om att bedriva ett systematiskt arbete mot korrupta hand-lingar. I många delar av världen beräknas korruption stå för 10 procent av företagens kostnader, så det finns alltså tydliga företagsekonomiska och samhälleliga vinster med att systematiskt arbeta mot korruption. Trots detta ser många företag inte länken mellan CSR/hållbarhetsarbetet och anti-korruptionsarbetet. Viktiga delar i företags anti-korruptionsarbete är att kartlägga och motarbeta sina risker för korruption och utveckla en intern policy för korruption som också bör finnas offentligt tillgänglig för att öka transparensen och trovärdigheten hos intressenter.

Korruptionslagstiftningen ser olika ut i olika länder. Därför är ett systematiskt arbete och en universell policy två viktiga delar för att säkerställa såväl laguppfyllnad som socialt ansvarstagande.

/Elin Dalaryd

 

Nominera din anti-korruptions hjälte

Hej,

Transparency International letar efter korruptions-fighters till Transparency International Integrity Awards 2009-2010. Fram till den 30 juni 2010 kan du vara med och nominera!

Om tillställningen skriver Transparency International följande: ”Launched in 2000, the awards recognise individuals or organisations whose unfaltering courage and determination are making a distinct difference in curbing corruption around the world from Africa and Asia, Europe, Latin America, and the Middle East. Past winners include public prosecutors, investigative journalists, government officials and civil society leaders”

Vinnaren kommer att tillkännages på den 14:e internationella anti-korruptionskonferensen (IACC) 

Okej, råkar du känna en sådan person så är det bara att gå in på hemsidan nedan och lämna lite uppgifter. Annars kan det vara kul att hålla koll på vem som vinner och av vilken anledning.

Läs mer: Integrity Awards

/Iris Rehnström