Etikettarkiv: bil

Partiklarna sänker dieseln

Bilar som drivs med diesel släpper ut upp till 100 gånger mer partiklar än motsvarande bensinbil, vilket i sin tur är 10 gånger mer än en gasbil. Även utsläppen av kväveoxider är mycket högre i en dieselbil jämfört med en bensinbil, vilket även det är ännu lägre för en gasbil.

Det har nu visat sig att dieselbilarnas utsläpp av partiklar är ännu mer hälsofarliga än man tidigare trott. I en avhandling från Umeå Universitet har man kommit fram till att diesel-partiklarna är så små att de går igenom bilarnas partikelfilter, genom våra lungor och ut i våra blodkärl. Väl där orsakar de bland annat att blodkärlen blir styvare och att antalet blodproppar ökar.

Små dieselbilar har blivit populära som miljöbilar och de utgjorde 41% av de nyregistrerade miljöbilarna 2009. Fördelen med diesel ur miljösynpunkt är att bilisten släpper ut mindre koldioxid jämfört med bensin. På alla andra punkter är den sämre och i partiklarnas fall rejält mycket sämre. Av dessa anledningar har jag svårt att förstå den nuvarande vurmen för diesel. Att välja energieffektiva bilar är bra men det är ännu bättre om de också drivs med förnybara drivmedel och där platsar inte diesel.

Markus Paulsson

Biobränslen och klimatet

dsc00hh320gDet har kommit en ny rapport som grundligt går igenom olika biobränslens totala klimatpåverkan. Något som jag efterlyst i ett tidigare inlägg. För er som läste om det i tidningen Miljö & Utveckling men saknade länken kan jag ge er den här. Som väntat är det stor variation på hur stor påverkan är. Generellt kan man säga att forskarna dissar biobränsle från jordbruksgrödor medan biogas och andra generationens biodrivmedel från trä får bättre betyg. Andra generationens biodrivmedel finns ännu inte att köpa till rimliga priser medan biogas finns att köpa till ett lägre pris än bensin på ett stort antal ställen i landet.

I rapporten debatteras det också mycket kring lustgasens betydelse för olika alternativs påverkan på växthuseffekten. Enligt vissa bedömare är lustgasemissionerna från odling av energigrödor större än tidigare beräknat. Det har stor betydelse eftersom lustgas har nästan 300 gånger stakare effekt än koldioxid. Lustgas uppstår i kväverika marker med begränsad syretillgång, d.v.s. när det är fuktigt. I jordbruksbygder förekommer det sådana marker men även i marker där det är mycket nerfall av kväve från luften bildas det mycket lustgas. Därför tycker jag det saknas en aspekt i debatten mellan bensin och dieselbilar. Diselbilar har ofta kring 10% lägre utsläpp av koldioxid jämfört med bensinbilar men ofta 4-5 gånger högre kväveoxid-utsläpp. En undersökning hur mycket mer lustgas det innebär för dieselbilar skulle jag vilja se. Först då kan vi verkligen säga om diesel är bättre för klimatet än bensin. Gasbilar har ungefär hälften så mycket kväveoxid-utsläpp jämfört med bensinbilar så även på detta område vinner gasbilarna miljömatchen.

Markus Paulsson

Miljövänliga miljöbilar?

Jag har under en längre tid förundrats över begreppet ”miljöbil”. Förutom att det finns många olika definitioner (av vilka den statliga ser ut att gå vinnande ur striden) så kan man fråga sig om en bil kan vara miljövänlig. Bilar påverkar miljön på ett flertal sätt, t.ex. med buller, spridning av partiklar och giftiga ämnen, förbrukning av ändliga resurser och genom sin klimatpåverkan. Av dessa så riktar sig dagens definition in sig på klimatpåverkan. Men idag ryms både en stor törstig etanolbil och en liten bränslesnål diesel i samma kategori trots att det egentligen inte är bilen som står för klimatpåverkan utan det är bränslet. Därför blir talet om miljöbil missvisande. Jag kan förstå nyttan med att ha ett lätt begripligt system för att öka försäljningen av bilar med mindre miljöbelastande egenskaper, men med bara en lite större pedagogisk insats kunde man ha nått betydligt längre än vad man gör med dagens system.

Förutom att vi har problem med den ständiga höjningen av koldioxidhalten i atmosfären har vi också en begränsad tillgång till energi. Jag tycker därför att man i stället skall införa två kategorier för bilar istället för en miljöbilsdefinition. En för energieffektiva bilar och en för bilar som kan gå på klimatvänliga drivmedel, plus en kombinationskategori. En stor törstig bil som går på biogas skulle då få ett poäng för att den går på förnybart drivmedel, en liten bränslesnål dieselbil skulle få ett poäng och en liten bil som går på biogas skulle få två poäng. Sedan skulle olika förmåner vara kopplade till hur många poäng bilen får.

Detta skulle inte lösa alla problem t.ex. att etanolbilarna tankas med bensin, men det skulle vara bättre än dagens system. Vad tycker du?

/Markus Paulsson