Etikettarkiv: bnp

Ny FN-rapport visar att ekonomi och hållbarhet går hand i hand

I en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP slår man fast att den ”gröna kapplöpningen” i världen är ett faktum. I ”Green Economy Report” drar man slutsatsen att om alla länder investerade två procent av sin BNP inom tio utvalda sektorer som tillverkningsindustri, energi, transport och byggsektorn, så skulle den globala ekonomin gynnas och klimathotet elimineras.

Det gäller att investeringar görs i sektorer där de leder till grön tillväxt och gröna jobb och att allt ekonomiskt stöd till icke hållbara verksamheter som t.ex. utvinning av fossil energi tas bort. Det handlar om att använda resurser mer effektivt, och genom att värna om naturresurser och ekosystemtjänster förebygger man även fattigdom i utvecklingsländer.

Dessa tankar påminner mycket om de strategier som EU tagit fram för framtida hållbar resurshantering som vi tidigare skrivit om här på bloggen. Det gäller nu ”bara” att komma från ord till handling.

Den gröna ekonomin i världen växer hela tiden, men för att ge den en nödvändig hjälp på traven kommer det att krävas att världens ledare är beredda att investera och tänka i nya banor.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Hur skapar vi en hållbar tillväxt?

Läste en intressant debattartikel av Anders Wijkman i dagens Sydsvenskan. Den handlade om ohållbart resursutnyttjande och att vi idag lever över våra tillgångar. Kul att detta viktiga ämne får ta plats i spalterna! Mer än två tredjedelar av våra viktigaste ekosystem är överutnyttjade. Och det kommer naturligtvis att slå tillbaka på oss människor.

”Det är som med pengar på banken. Man kan ta ut mer än räntan ett tag, men inte i längden. Då tar kapitalet – i detta fall, naturkapitalet – slut.” Anders Wijkman

Vi måste börja räkna in skador på ekosystem som minusposter. De livsviktiga ekosystemtjänsterna som naturen utför ”gratis” åt oss redovisas inte i bnp. Och som Anders Wijkman skriver så innebär detta att vi kör planeten utan en ordentlig balansräkning.

En ny ekonomisk modell behöver utvecklas som ”skapar harmoni” mellan den ekonomiska och sociala utvecklingen och de natursystem som är den yttersta basen för välfärdsutvecklingen.

”Tillväxt hotar välfärden”   Sydsvenskan

/Marie Pettersson