Etikettarkiv: bostäder

Miljöanpassad fastighetsskatt?

Nyligen kom ett förslag gällande ny fastighetsskatt, som ska vara baserad på boyta och var i landet fastigheten ligger. Tankesmedjan Fores föreslår istället en miljödifferentierad fastighetsskatt:

”Grundtanken med en sådan är att byggnaders energieffektivitet ska utgöra basen för en differentiering av fastighetsavgiften. En sådan differentiering behöver inte utgöra någon belastning för statsfinanserna, då det är möjligt att utforma den för att bli självfinansierande, där de energislösande fastigheterna betalar för de energieffektiva.”

Förslaget innebär att man skulle utgå från resultaten av energideklarationerna och  maxbeloppet för en villa skulle kunna variera mellan exempelvis 3512 (för ett hus med energiindikator A) och 9512 (för ett hus med energiindikator G) beroende på husets energieffektivitet.

Systemet skulle kunna leda till att värdet på energieffektiva byggnader stiger, vilket exempelvis kan medföra att banker blir mer benägna att ge lån åt investeringar till energieffektivisering.

Bostadssektorn beräknas stå för 40% av den slutliga energianvändningen år 2014 och andelen nya energisnåla hus är väldigt liten jämfört med det befintliga beståndet, som i många fall lämnar mycket att önska när det gäller energieffektivitet. Därför tycker jag att detta låter som ett rimligt förslag.
Läs mer:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/22/anpassa-fastighetsskatten-till-milj-n-i-st-llet

/Elin Dalaryd

Viktigt att miljonprogrammet renoveras klimatsmart

Miljonprogrammet, d.v.s. alla dessa betong -grå höghusområden håller långsamt på att vittra sönder och är i skriande behov av renovering. Det finns ca 1,5 miljoner lägenheter som måste upprustas de närmsta åren. Eftersom det handlar om en stor del av bostadsbeståndet är det viktigt att göra det på rätt sätt så att bostäderna blir energisnåla och därmed klimatsmarta.

I andra länder som Tyskland, Frankrike och Danmark har man valt att lagstifta om att renoverade fastigheter ska bli nollenergihus, men det är inget som är aktuellt i Sverige. Nu visar ny forskning att Sverige inte kommer att klara EU:s krav på 20 procents energibesparing i bostadssektorn till år 2020 om inte miljonprogramområdena renoveras med energibesparingar i åtanke. Kanske dags att tänka om?

Läs mer:

/Marie Pettersson