Etikettarkiv: bränsle

Hårdare miljökrav för nordeuropeiska fartygstransporter

Fartygstransporter anses delvis som positiva ur miljösynpunkt eftersom de är så energieffektiva jämfört med andra transportslag. Samtidigt är bränslet extremt smutsigt vilket ger stora mängder föroreningar. Sjöfarten bidrar idag med bl.a. utsläpp av svavel vilket leder till försurning och partiklar i luften som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och en för tidig död.
Bornholmstrafiken
Nu har FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) beslutat att ställa krav på kraftigt sänkta halter av svavel i bränslet från 2015, från 1,5% till 0,1%. Detta kan tyckas positivt, men tyvärr gäller det bara Europas vatten från Engelska kanalen och norrut.

Det har därför blivit ett ramaskri bland svenska redare som anser att den svenska sjöfarten kommer att tappa konkurrensmässigt i förhållande till andra transportslag och inom EU då det rena bränslen är betydligt dyrare än det smutsiga. Den lågsvavliga oljan kan kosta uppåt 70% mer. Redarföreningen tycker att det är fel att samma regler inte gäller i hela EU och vill att IMO river upp beslutet. En utredning från Sjöfartsverket visar också att lastbilstransporter nu kan bli billigare än fartygstransporter. Dåligt med tanke på att dessa är sämre ur miljösynpunkt.

Här tål det att funderas på hur fartygstransporter kan göras mera attraktiva i förhållande till lastbilstransporter. Kanske skulle det hela lösa sig om båda transportslagen var med i samma utsläppshandelssystem. Och förutom handel med koldioxid skulle ett internationellt utsläppshandelssystem för sjöfarten, för svaveldioxid öka ”miljövänliga” fartygstransporters konkurrenskraft internationellt.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Rapport från Naturvårdsverket om nya bilars miljöpåverkan

Naturvårdsverket har släppt en intressant rapport med titeln Index över nya bilars klimatpåverkan 2008.

Några punkter från sammanfattningen:

  • Sverige har – trots en positiv utveckling – fortfarande den mest bränsleslukande personbilsparken i EU och koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar ligger fortfarande bland de allra högsta.
  • Nya bensinbilar 2008 förbrukade i genomsnitt 7,5 liter per 100 km1, medan dieselbilarna förbrukade 6,3 liter, etanolbilarna motsvarande 8,0 liter bensin och gasbilarna motsvarande 8,5 liter bensin.
  • De genomsnittliga koldioxidutsläppen från alla nya bensin- och dieselbilar uppgick till 173 gram koldioxid per kilometer2, en minskning från 181 g/km föregående år.
  • Om man tar hänsyn till etanol- och gasbilarnas genomsnittliga klimatnytta – som uppskattas innebära 56 respektive 44 procents reduktion av klimatpåverkan3 – minskar utsläppen från nya bilar till i genomsnitt 150 g/km.
  • Om hänsyn även tas till låginblandning av etanol i bensin och RME i viss diesel minskar utsläppen från nya bilar till i genomsnitt 146 g/km.
  • Den potentiella klimatnyttan för en etanolbil är en utsläppsreduktion på cirka 65 procent. För en gasbil är den potentiella utsläppsreduktionen cirka 85 procent.

Läs mer:

Index över nya bilars klimatpåverkan 2008.

/Daniel Eriksson

Nybilsguiden guidar till snåla bilar

Med ett bensinpris över 14 kronor och en intensiv klimatdebatt är det många som funderar över sin bränsleförbrukning. Konsumentverket ger varje år ut nybilsguiden som bl.a. listar bränslekonsumtionen hos nya bilar i Sverige och årets version kom nyligen ut. Intressant läsning för företag eller privatpersoner som går i köptankar. Nybilsguiden går att beställa som broschyr, men finns även som pdf och webbapplikation. Är det specifikt en miljöbil du vill ha rekommenderas guiderna som finns på http://www.miljofordon.se

Läs mer:

/Daniel Eriksson