Etikettarkiv: business case

Koppla dina hållbarhetsidéer till affärer och strategi för framgång hos ledningen

Ofta kan det som miljö- eller CSR-ansvarig kännas svårt att få igenom sina förbättringsförslag inom miljö eller social hållbarhet. Visst låter det fint att minska sina koldioxidutsläpp, eller ställa krav på mänskliga rättigheter i leverantörskedjan men när budgeten är tight läggs sådana här beaktansvärda, men icke bevisat livsnödvändiga projekt ofta åt sidan. Om du inte kan visa på ekonomiska och strategiska fördelar för verksamheten vill säga.

”The business case” blir ett mer och mer frekvent använt uttryck inom hållbarhetsområdet och vill man nå framgång med sina idéer gäller det att ha ett affärsmässigt tänk redan från början. Läste nyligen en artikel där man strukturerat upp förfaringssättet. Så här ska du i korthet gå till väga för att maximera ditt förslags chanser hos ledningen:

1.    Förklara varför det här är viktigt att jobba med. Beskriv risker och möjligheter.
2.    Beskriv olika lösningar på problemet. Även om du har en favoritlösning bör flera alternativ lyftas för trovärdighetens skull.
3.    Rekommendera den lösning du tror är den bästa på problemet men ranka gärna flera olika alternativ och beskriv fördelar och nackdelar.
4.    Beskriv hur implementeringen av lösningen ska ske. Här gäller det att förklara steg för steg.

Om du kan visa för ledningen att dina idéer gör livet lättare och mera lönsamt för dem kommer du att få igenom ditt projekt.

Vad ska man då helst lyfta fram i sitt ”business case”? När det gäller hållbarhetsfrågor har man nyligen rankat de viktigaste affärsfördelarna i ett forskningsprojekt. De 60 tillfrågade verksamheterna identifierade följande stora områden som rankades efter relevans enligt nedan:

1.    Varumärket
2.    Anställda och framtida arbetskraft
3.    Funktionell effektivitet
4.    Riskreduktion och styrning
5.    Direkt finansiell påverkan
6.    Organisatorisk tillväxt
7.    Affärsmöjligheter
8.    Ansvarsfullt ledarskap
9.    Hållbar utveckling på makronivå dvs. verksamhetens påverkan på sin omvärld

Så nu vet ni vad ni ska trycka på nästa gång ni vill få gehör för era hållbarhetsidéer hos chefen

Läs mer:

/Marie Pettersson