Etikettarkiv: cancerframkallande

Förändringar i REACH kandidatlista

I början av sommaren lades sju nya substanser till bland de övriga SVHC-ämnena (Substances of Very High Concern) på kandidatlistan som just nu innehåller 53 ämnen totalt. Bland dessa var t.ex. Hydrazin och 2-Etoxietylacetat. Detta betyder att sannolikheten är stor att de så småningom kommer att hamna i bilaga XIV i REACH bland de andra substanserna där som kräver särskild tillståndsprövning. De tillagda ämnena är cancerframkallande och/eller reproduktionstoxiska.

Företag som tillverkar, eller importerar ämnen på kandidatlistan, eller produkter innehållande dessa ämnen bör se över vad detta betyder för deras verksamhet. Om de importerar mer än ett ton av ämnet eller om import sker av produkter som innehåller mer än 0,1% av ämnet så att totalmängden uppgår till ett ton ska ECHA kontaktas senast sex månader efter att ämnet hamnat på kandidatlistan.
Det är dessutom ett större antal ämnen på väg in på kandidatlistan. En dossier med 18 nya ämnen har nyligen blivit inskickad till ECHA och utvärderingen av dessa kommer att pågå under hösten 2011.

Därutöver är 13 ämnen på väg från kandidatlistan och in i bilaga XIV och under hösten 2011 kommer även utvärderingen av dessa att ske.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Naturell bebis bäst

Nuförtiden finns det massor med hudvårds och hygienprodukter som man kan använda på sitt barn. Men är det så bra egentligen? Läste just att man hittat ftalater i alla bebisars urin i en färskt amerikansk studie. Ftalater används framför allt som mjukgörare i plast och som förstärkare av parfymer i hygienprodukter. Dessa ämnen är ju både cancerframkallande och hormonstörande, så det är ju verkligen något man bör undvika.

Fast jag har lite svårt att förstå varför man måste kleta in sitt barn med så mycket skräp. Och varför parfymera dem? Har själv en niomånaders pojke. Har aldrig smörjt in honom med någon lotion, eller duttat med någon kalk, eller liknande. Använder inte tvål speciellt ofta heller, det behövs ju liksom inte. De gånger man nu ska utföra en grundlig rengöring så finns det bra miljöalternativ. På Naturskyddsföreningens hemsida kan man hitta en hel del matnyttigt om hygienprodukter för vuxna och barn. Var rädd om de små liven!

Läs mer:

Farliga kemikalier i babyprodukterna, Alltombarn.se

Hygien och hälsa, Naturskyddsföreningen

/Marie Pettersson