Etikettarkiv: CAP

Äntligen!

EU:s gigantiska jorbruksstöd skall bli miljöstöd. Åtminstone på sikt och om man bortser från alla undantag och kompromisser. Ändå är intentionen klar, bönderna skall inte subventioneras för att producera varor utan bara om de gör en insats för miljön eller kulturlandskapet. Detta är vad Ekot i P1 rapporterar om idag. Lantbrukarna måste alltså i högre grad producera det som konsumenterna vill köpa och i mindre utsträckning det som byråkraterna anser vara läpligt, t.ex. tobak. Värnande om miljö, som kan vara hämmande på produktiviteten, skall däremot kunna få bidrag som en kompensation för fördyrande omständigheter.

Nu har jag inte satt mig in i alla detaljer men i intervjun sa jordbruksministern Eskil Erlandsson att han var nöjd med kompromissen som man till slut enades om i EU. Det brukar betyda att det tar lång tid innan allt är genomfört och det finns många särregler eller kryphål som de olika medlemsländerna kan använda sig av. Men jag tycker ändå att det är ett lovande första steg att ändra på EU:s största budgetpost i rätt riktning.

/Markus Paulsson

Biobränslen, svält och företagsamhet

Enligt en ny rapport från livsmedelsinstitutet IFPRI i Washington, som SR, Expressen och Aftonbladet rapporterat om, så kommer undernäringen hos barn i Afrika att öka med 4% p.g.a. stigande priser på livsmedel. De stigande priserna förklaras främst med ökad efterfrågan på biobränsle som görs på livsmedel (fr.a. etanol). Det finns redan mycket orättvisor i världen och jag vill inte skapa fler för att kunna köra bil.

Nu tror jag inte det blir riktigt som IFPRI skriver i sin rapport. Möjligen kan de höjda livsmedelspriserna vara ett problem för världens fattiga i en kort övergångsperiod, men det höjda världsmarknadspriset kommer att leda till en explosion av företagsamhet i tredje världen. Äntligen kommer inte subventionerade livsmedel från USA och EU att säljas till underpriser, utan bönderna i tredje världen kan börja tjäna pengar. Det kommer att leda till en snabb utveckling i produktion och produktivitet vilket kommer att gynna de många jorbruksdominerade ekonomierna i Afrika. Fler människor får då jobb som de kan leva på och de lyfts därmed ur sin fattigdom. Det är inte bara jag som tror det utan även t.ex. Göran Djurfeldt tror på en ljus utveckling i Afrika. Det kan också leda till att EU kan minska sina subventioner till lantbruket och på så sätt spara stora summor pengar samtidigt som bönderna fortfarande tjänar pengar, men också kan känna sig fria från regleringar.

Samma dag läste jag i Sydsvenskan att många biobränslen inte är så bra för miljön, t.ex. diesel från palmolja och etanol från majs. Det bästa är att använda restprodukter för energiändamål, t.ex. biogas. För mig är det ingen ny kunskap, utan jag har länge hävdat att det är bättre att köra på biogas än på etanol. Men samtidigt skall man ta i beaktande att det oftast är miljömässigt bättre att återvinna restprodukter t.ex. aluminium och papper än att elda upp dem eftersom det är både resurssnålare och mer energieffektivt (biogas görs däremot mest på gödsel, matrester och latrin). Det här med miljön är inte enkelt, t.ex. kan biobränslen både vara bra och dåligt. Variablerna är många som påverkar resultatet på många sätt, men det finns också stora miljömässiga vinster att göra om man gör på rätt sätt.

/Markus Paulsson

Mer läsning: