Etikettarkiv: CleanMed

Presentations and photos from CleanMed Europe 2012 in Malmö

The presentatations and photos from CleanMed Europe in Malmö a couple of weeks ago is now available for download.

The presentations from the parallel sessions are available via Dropbox. Several plenary presentations are also available. Some presentations will be added later, so keep an eye on the dropbox folder ig you are missing a presentation.  Find the presentations by clicking HERE>>.

Pictures from the conference are available here:
Wednesday>>   Thursday 1>>   Thursday 2>>   Friday>>.

/Daniel Eriksson

Sustainability prescriptions from CleanMed Europe 2012

After three intensive days of zigzagging between parallel sessions, plenary speakers and not least mingling en masse, CleanMed Europe 2012 has now come to an end. The conference’s participants have all most definitely gotten new contacts, insights and ideas. I’d like to take the opportunity to highlight some overarching trends that stood out throughout the conference:

The health care sector is broadening its definition of sustainability, moving from a narrow environmental approach to including the entire concept of sustainability. While measuring emissions and recycling remain important issues, the health care sector is moving towards a more global approach to sustainability in health care. We now need to take responsibility over the entire spectrum of sustainability impacts in health care; impacts that range from working conditions in factories that produce textiles for hospitals, to the energy consumption of our hospitals.

One key factor to this to happen is the huge purchasing power of the health care sector, allowing for new kinds of demands on its suppliers. The Swedish county councils have agreed on a mutual code of conduct and in the USA, large purchasing organizations have united around a common sustainability requirements. It goes almost without saying that when a large number of big organizations start to raise the same demands in this way, the possibility to influence markets increases substantially. Perhaps there’s a need for an EU-level agreement on these matters. We shouldn’t miss such a great possibility to raise standards in the countries of the health care sector’s suppliers. Another lesson learned is that dealing with suppliers is not all about setting absolute requirements and cutting off suppliers that fail to live up to them (although this may in some cases be necessary), but also the importance of keeping a good dialogue that is focused on improvements.

‘The most sustainable hospital is the hospital that does not exist’ was the memorable message from Sonia Roschnik, Operational Director of the NHS Sustainable Development Unit. Obviously, we are always going to need hospitals, but what is highlighted here is the problem of populations compensating unhealthy lifestyles with excess use of health care. Many people overmedicate in many ways and in all life’s stages; from caesareans that aren’t medically needed to overmedication in life’s final stages. Key here is primarily to offer sound alternatives, such as prescribing exercise in obesity treatments, for pregnant women to attend prep-courses to tackle the pain of childbirth and to avoid unnecessary antibiotic prescriptions (multi-resistant bacteria is one of the biggest threats to our health today, and will be an even bigger problem in the future). Thus, we need to increase our efforts preventive health care; since there is a clear relationship between fewer hospital visits and a lower total sustainability impact of the health care sector. It’s about decreasing the incidence of ‘life-style deceases’ and reducing risk factors in our environment.

Gary Cohen, founder of Health Care Without Harm in the USA, provided a real-life example of ‘simple’ solutions to serious issues. Making home visits to patients in the local area (looking at household chemicals, the presence of mould in houses and biocides used in gardens) allowed his team to find and address the underlying causes to a high local incidence of children’s asthma. The primary care systems is another key player, as giving the correct response at this level will help avoid longer hospital admissions, in turn lowering resource use and thus impacts on sustainability. Strengthening the cooperation between the health care sector and organizations and campaigns in civil society, that work for improvements concerning for example drug use, STD’s and obesity, can also be important.

After this short glimpse of the conference’s many features, the work to transform ideas into action begins. Perhaps we’ll meet in a year, when CleanMed Europe will take place in Oxford on the 17th-19th of September? Visit http://www.cleanmedeurope.org for more information.

Was previously published in Swedish titled: Trender inom hållbar sjukvård – CleanMed Europe 2012

/Marie Pettersson

Trender inom hållbar sjukvård – CleanMed Europe 2012

Efter tre intensiva dagar med parallella sessioner, föreläsningar och minglande är CleanMed Europe 2012 nu över. Kvar finns idéer, lärdomar och nya kontakter. Vad tar jag då med mig från dessa späckade dagar på Slagthuset i Malmö? Ja, några trender var ganska tydliga.

Vi går från att titta på enbart miljöpåverkan till att jobba med hela hållbarhetsbegreppet inom hälso- och sjukvården. Det handlar inte längre om att bara mäta utsläpp av ämnen från sjukhuset eller att sortera avfallet rätt, även om det naturligtvis fortfarande är viktigt, utan att se på sjukvårdens hela påverkan och ta ansvar för den. Denna påverkan kan handla om allt från arbetsförhållanden på fabriker där textilier och andra produkter till vården tillverkas, till sjukvårdens energiförbrukning här hemma.

En faktor man bör vara medveten om är sjukvårdens enorma köpkraft och därmed makt att ställa krav på sina leverantörer. I Sverige har landstingen gått samman om en gemensam uppförandekod och uppföljningar av denna genomförs, även om det än så länge inte sker i tillräcklig omfattning. I USA har sjukvårdens stora inköpsorganisationer gått samman och enats om en gemensam kravlista. När samma krav kommer ifrån så många stora aktörer samtidigt blir naturligtvis påverkansmöjligheterna betydande. Kanske bör vi enas på en Europeisk nivå för att öka vårt inflytande. Här har vi en unik möjlighet att förbättra levnadsförhållandena i de länder där sjukvårdens leverantörer finns. En annan lärdom på detta område är att det inte bara handlar om att ställa absoluta krav och kasta ut leverantörer (även om det kan vara nödvändigt) utan att föra en dialog för att driva fram förbättringar i dessa länder.

”Det grönaste sjukhuset är det som inte finns” ansåg Sonia Roschnik, Operational Director of the NHS Sustainable Development Unit. Självklart måste vi ha sjukhus, men det finns ett stort problem idag med att vi överkompenserar en ohälsosam livsstil med sjukvård i överflöd. Vi övermedicinerar på många sätt från det vi föds till dess vi dör. Allt ifrån det ibland icke medicinskt påkallade kejsarsnitt i livets början till stark medicinering vid livets slut. I den mån det är möjligt handlar det om att erbjuda andra alternativ i första hand. Att ”skriva ut” motion istället för fetmamediciner, att få gravida att gå förlossningsförberedande kurser som gör dem mentalt förberedda på smärtan, samt att se till så att all onödig antibiotikaförskrivning undviks eftersom problemen med resistenta bakterier är ett växande hot mot vår hälsa nu och i framtiden.

Vi behöver jobba med sjukvård på ett mycket mer förebyggande sätt. Ju färre sjukhusbesök vi kan åstadkomma desto lägre blir ju vårdens påverkan. Här gäller det att minska livsstilssjukdomarna och reducera de riskfaktorer som finns i vår omgivning. Gary Cohen, grundare av Health Care Without Harm i USA hade ett konkret exempel på detta. Genom att göra hembesök hos människor, titta på vilka hushållskemikalier de använde, vilka biocider de hade i trädgården och om huset de bodde i hade något mögelproblem hade man lyckats få ned antalet fall av astma och allergi radikalt i ett område. Primärvården har också en betydelsefull roll. Kan sjukdomar lindras eller botas på denna nivå och patienterna slipper att läggas in på sjukhus kan mycket miljöbelastning undvikas. Ett annat sätt är att öka samarbetet mellan hälso- och sjukvården och olika organisationer i samhället t.ex. kring hälsofrämjande kampanjer rörande droger, sexuellt överförbara sjukdomar och fetma.

Detta var ett litet axplock av allt intressant som togs upp på CleanMed i Malmö. Nu tar arbetet att omvandla nya ideér i praktiken vid. Om knappt ett år är det dags för en ny brainstorming inom detta spännande område. Kanske ses vi på CleanMed Europe 2013, 17 – 19:e september i Oxford! www.cleanmedeurope.org

/Marie Pettersson

CleanMed Europe – en vitamininjektion för hållbar sjukvård

Med bara två veckor kvar till CleanMed Europe stiger spänningen. Snart kommer en unik mix av folk från hela världen att sammanstråla i Malmö med det gemensamma intresset att jobba mot en hållbar sjukvård.

Efter att ha varit inblandad i planeringen av konferensen i mer än ett och ett halvt år nu, är det nästan svårt att tänka sig att det är så kort tid kvar innan det hela verkligen går av stapeln. Känner mig stolt över att vi fått ihop ett så spännande program med sessioner som spänner över de flesta områden inom hållbar sjukvård. Det kommer att handla om allt ifrån ”att engagera personalen i hållbarhetsarbetet” till hur man bygger ett så hållbart sjukhus som möjligt i framtiden. Och vi är glada över att kunna presentera både miljöminister Lena Ek och Maria Neira från WHO som två av flera huvudtalare.

Arbetet med konferensen har varit en lärorik resa där den stora utmaningen för oss på TEM varit att fungera som spindeln i nätet, uppbackade av organisationer som Region Skåne, Sustainable Business Hub och HCWH. Som i de flesta stora projekt har större och mindre hinder uppenbarat sig, men som nästan alltid så finns det en lösning på det mesta och när plan A och B havererat så är det bara att ta till den ännu kreativare plan C. Med nästan allt på plats ser jag nu fram emot en intensiv, givande vecka med massor av spännande möten med folk jag haft kontakt med under den här tiden och alla andra besökare också förstås.

Vår vision med konferensen är att den ska ge inspiration och vara en riktig vitamininjektion för hållbarhetsarbetet i vårdorganisationer över hela Europa och även andra delar av världen. När CleanMed är slut tar arbetet med att jobba mot en hållbar sjukvård i praktiken över. Hoppas vi ses på CleanMed Europe i Malmö!

/Marie Pettersson

http://www.cleanmedeurope.org

Don’t miss the world’s leading conference on sustainable healthcare – CleanMed Europe 2012 in Malmö

At the end of September, a unique opportunity arises for all those who are interested in health and sustainability. The world´s leading conference on healthcare sustainability will take place in Malmö 26th to 28th September. CleanMed Europe 2012 will provide you with a holistic view on the impact of healthcare on society, at both global and local level.

We have already a really great program with speakers like the Director of the Department of Public Health and Environment at the World Health Organization (WHO), María P. Neira, the Swedish Minister for the Environment, Lena Ek and the climate advocate, Professor Hugh Montgomery.

During our parallel sessions over 60 firms, NGO’s, hospitals, universities and other types of organisations will share best practices, ideas and visions. NHS, the world’s largest publicly funded health service, Johnson&Johnson, Schneider Electric, GRI (Global Reporting Initiative) and several hospitals from all over the world are examples of participating organisations.

Besides the exciting program during the conference, delegates are also able to participate in GreenTech Visits, before and after the conference, during which a variety of Skåne’s most innovative solutions and facilities is demonstrated, for example the functional and holistic building design of the new infection and emergency clinic.

This is an opportunity not to be missed. If you have an interest in sustainable healthcare, this conference is for you!

More:

/Marie Pettersson

Tunga talare till CleanMed i Malmö

Listan på talare för CleanMed Europe 2012 har fyllts på med fler globalt erkända nyckelpersoner inom hållbar sjukvård. Med namn som  María P. Neira – WHO, Shu-Ti Chiou – Chair of Governance Board – International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) och vår egen miljöminister, Lena Ek känner man verkligen att det är en ära att denna konferens hålls i Malmö! Inte utan att man känner lite stolthet över att Sverige är ett föregångsland inom hållbar sjukvård.

Under våra ”parallel sessions” kommer över 60 organisationer från Europa och hela världen att dela med sig av idéer, visioner och best practices. Ta bara NHS, Storbritanniens organ för offentlig sjukvård och världens största i sitt slag med 1,7 miljoner anställda, globala företag som Johnson&Johnson och Schneider Electric samt forskare, sjukvårdsrepresentanter och NGO-representanter från så vitt skilda länder som Lettland, Nya Zeeland, Frankrike och USA. Vilken otrolig bredd och potential för utveckling som en sådan här konferens har!

Detta är kort och gott en enormt stor händelse för Malmö och Sverige. Du missar väl inte detta? Registreringen är öppen så det är bara att anmäla sig!

Läs mer om CleanMed och hållbar sjukvård>>

/Cecilia Holmgren

CleanMed 2012 i Denver – nya perspektiv på hållbar sjukvård

I början av maj gick CleanMed, världens största konferens om hållbar sjukvård, av stapeln i Denver i Colorado. Den övergripande frågan var hur sjukvården ska göra fler människor friska samtidigt som påverkan på miljön ska minska eftersom detta i sig kan bidra till en sämre folkhälsa.

Konferensen tog upp ett brett spektrum av ämnen, allt från vikten av ett gott ledarskap för hållbarhetsfrågor till hållbara inköp, kemikaliehantering, energieffektiva byggnader och mycket, mycket mer.
Något jag inte var medveten om tidigare var att personalresurserna för hållbarhetsarbetet är ytterst blygsamma i många sjukvårdsorganisationer i USA. I stället görs en stor del av miljöinsatserna på frivillig basis av engagerade medarbetare. Detta ger också en förklaring till den ur svenskt perspektiv smått töntiga ceremonin med prisutdelning där medarbetare från ett stort antal sjukhus fick pris för sina insatser. I praktiken kunde mer eller mindre alla som anmält sig få ett pris, bara man gjort något. Denna ”dagismentalitet” kan då förklaras med att detta är ett sätt att lyfta fram även små insatser då dessa görs frivilligt och att det är betydelsefullt att främja fortsatt engagemang från dessa medarbetare genom att uppmärksamma dem med ett pris.

En speciellt minnesvärd presentation handlade om hur man genomfört en livscykelanalys på förlossning där man jämfört en normal förlossning med ett kejsarsnitt.

Anja Leetz, HCWH, Marie Pettersson och Daniel Eriksson, TEM

Det är kanske inte så förvånande att ett kejsarsnitt är mer miljöbelastande eftersom man då använder mycket mer engångsmaterial, men det var intressant att se hur olika typer av miljöbelastning fördelade sig beroende på de material man använde sig av etc.

Ett antal intressanta och kloka uttalanden gjordes också under konferensen och nedan kommer några av dessa:

”Commitment is when you put sustainability in the budget.”

”What you tolerate, you support” Jeffrey Thompson, CEO Gunderson Lutheran Health System

“Sustainable business near tipping point, 70% of companies has it as a standard board issue”. Al Ianuzzi, Johnson & Johnson

”Without exception every environmental issue is related to a product or a service” said at Greening the supply chain session

Förutom en intressant konferens hade vi även lite tid över för sightseeing.

Rocky Mountain National Park, Bear Lake

Vi satsade på Rocky Mountain National Park och kunde njuta av naturscenerier i världsklass samt en snabb glimt av hotellet där Stephen King inspirerades att skriva boken ”The shining”.

Nu ser vi alla fram emot den Europeiska varianten av CleanMed. Den 26:e till 28:e september äger CleanMed Europe rum i Malmö. Ett holistiskt perspektiv på hållbarhetsfrågorna i sjukvården är i fokus och vi förväntar oss deltagare från hela världen. Förutom Europa kommer medverkande från Vietnam, Nya Zeeland, Taiwan, USA etc. Vi ses i Malmö!

www.cleanmedeurope.org

/Marie Pettersson

CleanMed Europe i Malmö – vi lockar prominenta talare

Vi sitter precis och försöker få ihop alla parallella sessioner inom konferensen CleanMed Europe som går av stapeln i Malmö 26-28 september 2012. Vi har fått in massor av intressanta talare från så vitt skilda länder som Armenien, Österrike, Nya Zeeland, Japan, USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Estland och många fler. Vi återkommer med mer information när de parallella sessionerna är helt klara. Ett antal talare är redan klara för plenary och vi kan där nämna:

 • Prof. Hugh Montgomery, University College London
 • Catey Eisner Falvo, Head of board Global Doctors for the Environment
 • Maria Neira, Director public Health and Environment WHO
 • Gary Cohen, Founder HCWH
 • Anja Leetz, Executive Director HCWH Europe.

Dessutom väntar vi svar från många fler stora namn inom kort. Förutom konferensen i tre dagar händer det mycket annat parallellt som exempelvis:

 • Sustainable Business Hub kommer arrangera GreenTech Visits på sjukhus runt om i Skåne med start redan tisdagen den 25 september. Bla kommer CSK, Sysav och Västra Hamnen vara möjligt för konferensdeltagarna att besöka.
 • Chemsec kommer arrangera en utbildning i kemikaliesubstition som en pre-conference.
 • EU-projekten CLIRE, RES-Hospital och LCHC kommer arrangera en gemensam pre-conference.
 • HCWH Europe kommer ha sitt årliga AGM i Malmö helgen direkt efter konferensen.
 • Globala Läkare för miljön kommer ha sitt årsmöte i Malmö direkt efter CleanMed Europe.

CleanMed USA arrangeras nu i april i Denver. Dessutom kan vi meddela att CleanMed Europe 2013 kommer arrangeras i London, så Malmö är i gott sällskap.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Paneldebatt från NHS Sustainability Day i februari 2012

Jag och Johannes Brundin från Sustainable Business Hub deltog på NHS Sustainablility Day som föreläsare och deltog i panelen via projektet www.sustainablehealthcare.se den 14 februari i år. NHS är en av världens största arbetsgivare med 1,4 miljoner anställda i sjukvården i UK. På konferensen i London deltog nästan 400 miljöchefer eller motsvarande från hela UK. I maj/juni 2012 kommer en uppföljande workshop i London med svenska medlemmar i Sustainable Healthcare och NHS genomföras som ett led i miljöteknikexportsatsningar mot sjukvården i bla UK. Responsen från konferensdeltagarna var överväldigande och här finns ett område där Sveriges miljösatsningar kan ge mycket positiva återverkningar utanför Svergies gränser. Det blev också klart att konferensen www.cleanmedeurope.org som genomförs i Malmö i september kommer att genomföras i London 2013. Så Malmö/Region Skåne hamnar verkligen i gott sällskap.

Här finns ett klipp från paneldebatten efteråt. På grund av tekniska orsaker kan vi inte lägga upp själva presentationen jag och Johannes höll.

Fel
Den här filmen finns inte

Förutom London nu i februari och maj/juni finns ett flertal andra konferenser under 2012 där vi på TEM själva eller i samarbete med andra kommer att föreläsa och/eller delta bla i  Taiwan, USA och Belgien. Intresset för svensk hållbar sjukvård är med andra ord mycket stort.

/Daniel Eriksson

CleanMed Europe 2012 – tala – delta – sponsra – ställ ut

Den 26-28 september 2012 arrangeras världens ledande konferens om sjukvård och miljö/samhällsansvar, eller hållbar sjukvård om du så vill, i Malmö. 500-600 personer från främst Europa, men även resten av världen, beräknas delta. Självklart är detta ett utmärkt tillfälle för alla med intresse eller kunder i sjukvården. Ett så kallat Call for presentation är utskickat där talare sökes inom olika ämnesområden, från energi och design till läkemedel i miljön och kemikaliefrågor i sjukvården. Deadline är 10 februari och man skickar in sitt förslag på ämne till respektive ansvarig för varje session.

Det är även ett utmärkt tillfälle att synas som företag eller annan organisation för en europeisk publik. Ett flertal globala, men även regionala, företag är redan klara som utställare och sponsorer. Missa inte chansen att möte dina intressenter & kunder på hemmaplan.

Mer information finns i länkarna nedan:

/Daniel Eriksson

Download the preliminary program for CleanMed Europe 2012

The preliminary program for CleanMed Europe 2012 is now available for download. CleanMed Europe 2012 is the leading conference focusing on sustainable health care in Europe. The conference will be held in Malmö/Sweden September 26-28th 2012. Health Care Without Harm is the main organiser, Region Skåne the local host and we at TEM are the executing agency. Sustainable Business Hub in Malmö will organise green tech visits during the conference week. We are planning for 500-600 participants from all over the world.

Some of the issues that the conference is going to cover are:

 • Pharmaceuticals in the Environment
 • Leadership and management in health care
 • Sustainable reporting and responsibility in health care.
 • Supply chain management in health care
 • Training, motivating and engaging in health care.
 • Sustainable health care buildings
 • Energy efficency in health care
 • The sustainable hospital of the future
 • Chemical management in health care
 • Waste management in health care

Read more:

/Daniel Eriksson

Få nyheter om CleanMed Europe 2012

26-28  september 2012 arrangeras den internationella konfernsen CleanMed Europe i Malmö. På www.cleanmedeurope.org kan du lägga till din e-mail och prenumerera på nyheter inför konferensen. Nyligen har exempelvis prospects för sponsorer och utställare kommit ut på hemsidan.

Prenumerera på nyheter om CleanMed Europe 2012 >>>

/Daniel Eriksson