Etikettarkiv: coca cola

Ekosystemtjänster är business

Det blir mer och mer uppmärksammat hur betydelsefulla ekosystemtjänster är för företags lönsamhet och i slutändan fortlevnad. Som vanligt är det de stora ”jättarna” som går i täten för utvecklingen och det är ju inte för sin godhets skull de gör det.

Kemikalieföretaget Dow har nyligen inlett ett samarbete med Nature Conservancy (TNC) värt 10 miljoner dollar under en 5-års period. Målet är att räkna ut ekosystemkostnaderna för varje affärsbeslut. Miljöfaktorer kommer att bli en viktig del av företagets intäkter och utgifter i framtiden. Det slutliga målet är att låta ekosystemtjänster utgöra en självklar del i företagets affärsmodell.

”Protecting nature can be a profitable corporate priority and a smart global business strategy.”
Dow CEO Andrew Liveris

Ett annat företag som satsar inom detta område är Coca Cola. De har investerat 30 miljoner dollar i restaurering av flodområden och det finns fler exempel.

Än så länge handlar de flesta satsningar om vatten. Det är svårare att prissätta t.ex. biodiversitet. Och många företag kommer förstås att fortsätta att motsätta sig naturskyddande åtgärder som inskränker på deras verksamhet.

Samtidigt finns det undersökningar som visar på att företag tjänar på att visa miljömässig och social hänsyn. En rapport från Goldman Sachs som kom 2007 visade t.ex. denna typ av företag låg bättre än snittet vad gäller lönsamhet.

“It’s not a choice to play a zero-sum game anymore, the economy and the environment are interdependent.  And they’re united by one color: green.” Dow CEO Andrew Liveris

Läs mer:

/Marie Pettersson

 

Vatten – en del av kretsloppet och företagets årsrapport

Det ligger i tiden och framtiden att spåra sin verksamhets vattenanvändning. Det är inte bara viktigt att veta hur många av sina anställda, eller leverantörers anställda, som har tillgång till rent dricksvatten. Bristande vattentillgång innebär operativa risker och förorenat vatten skapar finansiella risker och smutsar ner ryktet. År 2003 tappade Coca-Cola 30-40% i försäljning i regioner i Indien under flera veckor då en rapport visade på höga halter av föroreningar i deras drycker från indiska produktionsenheter. Coca-Cola Enterprises aktier föll samtidigt 10% på New York Stock Exchange efter avslöjandet.

Stockholms vattenfestival 2007 lade grunden för ett gratis mjukvaruverktyg för företag och organisationer för att spåra sina vattenavtryck. Verktyget heter Global Water Tool och finns tillgängligt på nätet. Det finns dock ett brett utbud av andra rapporteringsmetoder att tillgå, som är designade för att passa företag/organisationer i olika branscher på olika geografiska platser. Detta dokument ger en överskådlig bild av utbudet.

PepsiCo, som också varit i blåsväder för bristande vattenhantering, har använt sig av verktyget Global Water Tool för att kartlägga vattenavtrycket från 600 av sina produktionsenheter. En samling av publikationer från andra företag som kartlagt sina vattenavtryck finns här.

/Carl Höjman

Lightprodukter ett potentiellt miljöproblem

Ännu ett miljölarm. Denna gång är det sukralos, ett artificiellt sötningsmedel som finns i många light-produkter, bland annat Coca Cola light som är på tapeten. Sukralos bryts inte ner i reningsverken och hittas därför i relativt höga halter i sjöar och vattendrag, enligt en nyligen publicerad rapport. Nu ska man ju vara lite sunt skeptisk mot alla larm, hot och faror som ropas ut från kvällstidningarna, men konstgjorda ämnen som tillsätts i livsmedel i stora mängder bör man nog vara särskilt uppmärksam på. Själva rapporten och undersökningen har gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Sukralos är ett klorerat kolväte, en grupp ämnen man försöker undvika och minska i många andra sammanhang. Sukralos framställs genom att tre väteatomer på en vanlig sockermolekyl byts ut mot kloratomer. I till exempel Coca Cola Zero och många andra lightprodukter är det aspartam som används som sötningsmedel. Även aspartam har ju ifrågasatts för att det misstänks ha en negativ medicinsk påverkan, om än bara i höga halter.

Läs mer