Etikettarkiv: corporate social responsibility

Indien lagstiftar om hållbarhetsredovisning – tappar Sverige mark?

Den indiska finansinspektionen Securities and Exchange Board of India tvingar de 100 största indiska företag att, inom ramen för årsredovisningen,  rapportera om sin hållbarhetsprestanda i en så kallad Business Responsibility Report. Redan sedan år 2001   har indiska myndigheter systematiskt uppmuntrat företag att rapportera om hållbarhetsprestanda.

Frågan är om Sverige fortfarande är en föregångare  när det gäller CSR? Än så länge har man  i Sverige bara lyckats med att lagstifta om hållbarhetsredovisning när det gäller statliga bolag. Det finns bara en myndighet nämligen Polismyndigheten i Stockholm som hittills har hållbarhetsredovisat enligt GRI:s riktlinjer. Branschorganisationen för finansiella revisorer, som inom ramen för Finforum  varje år prisar bästa hållbarhetsredovisning inom bl. a. kategorin offentlig sektor, kunde inte dela ut något pris inom denna kategori i år. Detta  av den enkla anledningen att det inte finns några redovisande organisationer att dela ut pris till! Förra året fick Stockholms Polismyndighet ett hedersomnämnande för prestandan att överhuvudtaget ha släppt någon redovisning .  Ganska förvånande och mycket tråkigt att den offentliga sektorn i Sverige inte känner sig manad att redovisa.
Överlag verkar Sverige tappa mark utifrån ett internationellt perspektiv. En färsk studie, som omfattar de 100 största bolagen  i 34 länder, visar att Sverige utifrån ett internationellt perspektiv har fallit tillbaka från plats 7  till plats 13 när det gäller hållbarhetsredovisning.  Numera ligger Sverige  strax före Nigeria och  Ungarn . Ändå redovisar enligt studien  72% av Sverige största bolag enligt GRI.

Frågan som ställer sig är om antalet släppta hållbarhetsredovisningar ett bra mått för att mäta organisationers hållbarhetsprestanda? En ska är klar, utan kommunikation  ingen transparens och  därmed ingen möjlighet att bedöma och jämföra olika organisationers hållbarhetsprestanda. En bra och  lätttillgänglig redovisning underlättar för intressenter att fatta informerade beslut.

Det behöver kanske inte vara en  formell redovisning i alla lägen framför allt inte när det gäller små företag. Däremot omfattas även små företag av det ökande kravet på transparens. Förresten för ett tag sedan registrerades den första hållbarhetsredovisningen (på C-nivå) upprättad i bloggformat  på GRI:s hemsida.

/Iris Rehnström

Exakt en månad kvar till konferensen CSR syd 2011

Caroline Petersson från Camino magasin modererar slutdiskussionen

Det är exakt en månad kvar till konferensen CSR syd som äger run den 9 mars i Malmö och vi är redan en god bit på väg mot 200 deltagare! Vi är glada över att kunna informera er om att, förutom alla kunniga föredragshållare, kommer vi att bjuda på ett överraskningsnummer á la Kajovision, en fantastisk helvegetarisk meny och att CSR-soffan som avrundar dagen kommer att modereras av Caroline Petersson från Camino magasin. För att skapa ett så hållbart evenemang som möjligt önskar vi att alla deltagare använder sig av kollektivtrafik för att ta sig till konferensen. Det är bara att hoppa av tåget vid Triangeln!

Mer information och anmälan: www.csrsyd.se

Väl mött i Malmö den 9 mars!

/Hanna Savola

Reklampaus – Miljöutbildningar på TEM våren 2009

Passa på att utbilda dig i vår. Vi erbjuder utbildningar i allt från miljörevision och CSR till  Miljö som konkurrensmedel. Kurserna riktar sig till företag, kommuner, landsting och andra organisationer. Det finns fortfarande platser kvar på de flesta av våra öppna utbildningar i vår.

Kurserna genomförs i våra egna lokaler i centrala Lund. Utbildningarna genomförs i små grupper på 5-10 personer för att ge största möjliga nytta åt deltagarna. Alla kurser har genomförts som företagsinterna kurser med goda vitsord.

Alla kurser går naturligtvis även fortsättningsvis att boka som en skräddarsydd företagsintern utbildning. Kontakta oss i så fall för att få offert.

Har du några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Skulder kan bero på framtidstro

Gårdagens debattartikel i DN föreslår att regeringen måste satsa på skuldsanering.
 
Kommentarerna tar upp att man måste ta ansvar för sina skulder, att många skulder beror på överdriven eller obetänkt konsumtion. Visst, överskuldsättning är på ett sätt självförvållad, men vi bör ända undvika att fördöma. Skulder är också en naturlig konsekvens av att man investerar i att försöka förbättra den nuvarande situationen och förmågan.

Det är bra om skolans utbildning inkluderar en del privatekonomi, men grundperspektivet bör då lägga stor vikt vid betydelsen av att både individer och företag investerar för framtiden.

Överskuldsättning kan till en del bero på att någon går länge i skolan för att hon vill lära sig mycket och bidra till att åstadkomma en bättre framtid. Skulder kan vara en konsekvens av att ett företag eller en innovatör tidigt börjar försöka ta nytta av en ny teknik och att det sedan visar sig att den aktuella tekniken inte fungerar eller är säljbar. Skulder kan vara en konsekvens av att jag tror på framtiden och satsar pengar på resor för att informera mig om nya möjligheter, bygga nya kontakter eller helt enkelt för att bygga en sådan mental kraft att jag sedan skall orka göra något viktigt på ett bra sätt. Skulder kan vara en konsekvens av något jag gör något för att rehabilitera mig eller flytta på ett sådant sätt att jag sedan inte skall ligga samhället till last. Skulder kan ha en delförklaring i att någon lägger mycket tid på att ta hand om sina gamla föräldrar. Vill vi att människor skall ta den personliga risken att dra på sig sådana skulder?

Vill samhället att människor skall ta risken att inverstera för förnyelse?

Läs mer:

/Reine Karlsson

Reklampaus: Miljöutbildningar på TEM våren 2009

skarmklippVårens utbildningsprogram för våra öppna utbildningarna på TEM är nu klart. Kurserna riktar sig till företag, kommuner, landsting och andra organisationer som inte har möjlighet att boka hela utbildningar till sin organisation. Kurserna genomförs i våra egna lokaler i centrala lund. Utbildningarna genomförs i små grupper på 5-10 personer för att ge största möjliga nytta åt deltagarna.

Alla kurser har genomförts som företagsinterna kurser med goda vitsord. Alla kurser går naturligtvis även fortsättningsvis att boka som en företagsintern utbildning. Kontakta oss i så fall för att få offert.

Läs mer:

/Daniel Eriksson