Etikettarkiv: Creating shared value

CSR-Skåne nätverksträff om hur man skapar en företagskultur präglad av ansvarstagande/CSR

Nästa CSR-Skåne träff  börjar närma sig. Den  7/5 kl. 13.30 – 16.00 kommer CSR-Skånes medlemmar i Kinnarps Interiors lokaler i Malmö att diskutera hur CSR-perspektivet kan genomsyra hela organisationen, vilken vision som kan engagera medarbetare och hur CSR-perspektivet kan byggas in i en organisations beslutsfattande. Bl. a. kommer vi att få lyssna på Hanna Claesson, miljöchef på Wihlborgs Fastigheter och Hanna Nilsson,  Manager Environmental Labellings Kinnarps AB och efter föredragen är det dags för workshop.

Vill du vara med på denna träff för att testa om nätverket passar ditt företag hör gärna av dig till mig på iris.rehnstrom@tem.se eller 0708 927 303

logo_CSR_liggande

Vi på TEM ser fram emot intressanta föredrag och inspirerande diskussioner

/Iris Rehnström

Goda idéer spökar på Ulriksdals slott nästa helg

Tio finalister har nu en knapp vecka kvar att samla röster från folket till årets smartaste tävling för samhällsentreprenörer – Pioneer of the Year. Nästa helg skall entreprenörerna inkvarteras på Ulriksdals slott utanför Stockholm för att ge en sista polerande finish på sina respektive affärsidéer. Till sin hjälp glider några av Sveriges främsta etablerade samhällsentreprenörer omkring på slottet och coachar finalisterna. Slutet på den intensiva helgen är la grande finale, då juryn tillslut utnämner det tre bästa samhällsentreprenörerna.

Via tävlingens hemsida gick jag vidare och kollade in finalisternas affärsidéer lite närmare. Många idéer är spännande, några oerhört ambitiösa och storartade, och ett par känns fluffiga och svåra att begripa utifrån den information som ges på entreprenörernas Facebook-sidor (där man röstar genom ”like”…). Jag sponsrade Daniel Losinski som kommit på ett smart och konkret sätt att dra in cash genom att hjälpa hyresgäster att få tillbaka pengar från tveksamma och dyra hyreskontrakt. Jag erkänner dock att han jag inte kunde annat än att vara en aning subjektiv då Daniel studerar entreprenörsprogrammet i Lund, som hålls i samma lokaler som jag själv håller till om dagarna.

Samtidigt som jag önskar alla finalisterna lycka till i tävlingen, så passar jag på att ge dem ett litet tips: För att bli framgångsrik som nyföretagare i dagens och framtidens marknad krävs att ens verksamhet bygger på CSV – Creating Shared Value. I det senaste numret av Harvard Business Review är huvudtemat ”CSR och CSV”. Den senare förkortningen är mindre familjär, men förtydligas av Michael Porter, en guru inom företagsekonomi och marknadsföring, och Mark Kramer i en ny artikel som lyfter upp CSV som den nya formen av kapitalism. Jag skulle vilja kalla det för ’den fungerande kapitalismen’. CSR är nog så viktigt som CSV, men i ett nyfött företag är det CSV som måste komma först, som bör lägga grunden för verksamheten och följa med i dess tillväxt. De entreprenörer i Pioneer of the Year som har förstått CSV tror jag kommer att ha försprång till pokalen.

Artikeln: Michael E. Porter och Mark R. Kramer, The Big Idea – Creating Shared Value, Harvard Business Review, Vol 89, nummer 1/2 Jan/Feb 2011.

/Carl Höjman

Let’s Create Shared Value

Mitt första riktiga jobb var som konsult på den finska filialen av ett stort, internationellt management konsultföretag. Året var 2000 och jag var en nyutexaminerad företagsekonom. Under studietiden hade jag redan förstått att jag i framtiden skulle vilja fokusera på miljöfrågor men just då kände jag att det var viktigt att applicera de businesskunskaper jag skaffat under mina fyra år på universitetet. De följande två och ett halvt år som jag jobbade med bla företagsstrategier och marknadsanalyser var mycket givande och intressanta men jag kunde ändå inte riktigt känna tillfredsställelse efter ett genomfört konsultuppdrag. Och jag visste också var det brast. Jag saknade de miljömässiga och etiska aspekterna i alla de företagsanalyser vi genomförde och strategier vi formulerade.

Efter att jag gick en kompletterande mastersutbildning i miljöstyrning och politik i 2005, har arbetslivet fått en ny betydelse för mig. Nu brinner jag för det jag gör! Samtidigt så gläder sig businessekonomen i mig när jag ser ett ökande intresse för hållbarhet som en strategisk fråga i företagen. Tisdagens konferens, CSR Syd i Malmö, var ett intressant evenemang på många sätt. Jag blev speciellt inspirerad av Marie-Louise Elmgrens föreläsning om Nestlés hållbarhetsarbete (även med tanke på den nypublicerade kritiken över Nestlé hållbarhetsrapportering). Hon nämnde begreppet ”Creating Shared Value (CSV)”, myntat av den välkände professorn Michael Porter från Harvard som även ligger bakom några av de mest använda businessmodellerna. Baserat på detta begrepp har man nu börjat skapa och använda businessmodeller där hållbarhetsaspekterna är en del i analysen. I praktiken har detta stor betydelse för oss som jobbar med frågor relaterade till företagens samhällsansvar, eftersom vi nu pratar samma språk som företagsledningen.

Samtidigt som jag känner glädje över att företagens samhällsansvar är ett så hett tema, känner jag också en viss nervositet över att det dyker upp fler och fler CSR-initiativ som kanske inte är så genomtänkta men som man ändå använder sig av i företagets marknadsföring. Det är nämligen så att i motsats till tidigare megatrender (exempelvis kvalitets- och IT imperativet) är hållbar utveckling inte bara en businesstrend. Det handlar om att få planetens resurser att räcka till en växande population. Alla företag måste integrera hållbarhetstanken i sina affärer för annars kommer det inte finnas så mycket kvar att lämna över åt våra barn och barnbarn.

Miljömässiga och sociala konsekvenser av affärer är mycket komplexa frågor. För att framgångsrikt integrera dessa i företagens sätt att göra affärer behövs det människor som har en djup förståelse för miljömässiga och sociala konsekvenser av företagandet. Jag är fullt medveten om att det redan idag finns många mycket professionella människor som jobbar med dessa frågor i affärssektorn. För att skapa hållbara affärsmodeller kommer vi att behöva fortsatt ökad kunskap för samhällsansvar från företagsledningens sida och ännu bättre förståelse för företagsekonomiska frågor från hållbarhetsspecialisternas sida.

Läs mer:

Nestlé-kritik: http://www.lotcobistand.org/nestle-missbrukar-overvakningssystem

Michael Porter’s artikel: http://www.fsg-impact.org/app/content/ideas/item/435

/Hanna Savola