Etikettarkiv: csr syd

Lärdomar från CSR syd 2011

En dryg månad har gått sedan CSR syd 2011 gick av stapeln och TEM gnuggar geniknölarna för att komma underfund med hur konferensen kan utvecklas till nästa år. Uppföljningsenkäten visade att CSR syd 2011 var en succé ur de flestas ögon. Över 90 % var nöjda (inkluderat mycket nöjda och ganska nöjda) med såväl program och föredrag som information och mat. Sämst betyg fick valet av lokal. Till stor del beror det förmodligen på att Hilton hade problem med att kontrollera temperaturen i lokalen. En annan anledning kan ha varit att utrymmet för utställare kunde ha varit bättre. En av utmaningarna inför nästa år blir att göra det naturligt för besökaren att gå förbi alla bord.

Trots att utställningsytan kunde ha varit bättre svarade ändå 50 % att de kunde eller kanske kunde tänka sig att ställa ut nästa år. Det kan jämföras med årets konferens, där lite drygt 10 % av deltagande organisationer ställde ut. Med största sannolikhet kommer alltså antalet utställare att öka, vilket är riktigt glädjande.

Enligt enkätsvaren framgick det att mars är den månad som passar de flesta bäst för konferensens infallande.

Genom utvärderingsenkäten har vi fått en hel del önskemål inför nästa år. Önskemålen kring talare var många och väldigt olika. De berörde både specifika företag och politiker samt mer allmänt om representanter från vissa sektorer. Vanligast var önskemål om representanter från offentlig sektor och privata företag. Fler konkreta exempel och succéhistorier liknande den Max Hamburgare delgav kom också högt på önskelistan. Flera angav att ett samlat tema, som möjliggör ökad fördjupning, var önskvärt till nästa konferens. Det blir en nöt att knäcka för TEM, i fall det är möjligt att fastställa ett tema som ändå berör bredden av deltagare. Den stora styrkan med CSR syd-konferensen är ju trots allt att den samlar så pass många olika aktörer, som tillsammans kan utveckla CSR-arbetet i regionen.

Cecilia Holmgren, projektassistent på TEM

CSR arbetet i södra regionen

CSR syd-konferensen som gick av stapeln den 9 mars blev en stor succé. Enligt en uppföljning som TEM har gjort (mer info inom kort…) var 99% av deltagarna nöjda med konferensen! Det är inte dåligt med tanke på vilken blandad skara som hade samlats. Vi på TEM anser att konferensens främsta styrka är just bredden. Deltagarna verkade vara av samma uppfattning; många kommenterade värdet av blandningen av aktörer. Inför konferensen genomförde vi en undersökning av deltagande organisationers CSR-arbete. Här är några av resultaten:

De flesta av deltagarna representerade företag från privat sektor, men på plats fanns även representanter från offentlig sektor och intresseorganisationer.

Drygt häften av deltagarna, 57 %, var kvinnor.

De stora verksamheterna övervägde, men även mindre organisationer var representerade.

Deltagande organisationer arbetar med vitt spridda områden inom CSR, allt ifrån mänskliga rättigheter och förebyggande av korruption till arbetsförhållanden och samhällsengagemang.

Det råder stora olikheter kring vem som äger CSR-frågan i de olika organisationerna. Vanligaste svaret var ”ledning” följt av ”avdelning för miljö/kvalitet/arbetsmiljö”. Spridningen av svaren kan möjligtvis förklaras med att hälften av organisationerna inte påbörjat eller nyligen påbörjat sitt CSR-engagemang. Vi hoppas att utvecklingen går mot att fler organisationer låter CSR-arbetet genomsyra hela organisationen, och att det är ledningen som har hand om frågan.

Som anledning till att man väljer att arbeta med CSR var ”stärka varumärket/ta marknadsandelar” ett vanligt svar. Det är uppenbart att det är viktigt att ha en hållbar image. Ett glädjande resultat av vår undersökning var att lika många uppgav ”bidra till hållbar utveckling/samhällsutveckling” som anledning. Organisationer är en viktig del av samhället, och det är glädjande att fler vill ta sitt samhälleliga ansvar. I efterdiskussionerna framkom att långsiktig lönsamhet var en annan viktig orsak till varför man väljer att arbeta med CSR.

Endast 13% av organisationerna arbetar i dagsläget med den nya standarden ISO 26000. De som valt att arbeta med standarden var mycket nöjda. Många av föredragshållarna rekommenderade andra organisationer att använda sig av ISO 26000, eftersom det kan ge stöd åt beslut och konkreta tips på hur organisationen kan förbättras.

Cecilia Holmgren,

Projektassistent på TEM

Presentationer från CSR syd 2011

Vi på TEM vill tacka alla som var med påCSR syd 2011 och gjorde dagen till en succé. Ett speciellt stort tack till alla föredragshållare – samtliga föredrag var mycket intressanta och inspirerande!

Nedan följer alla presentationer från dagen som många i publiken efterfrågade.

Bilder från dagen finns här >>>

/Hanna Savola

Intryck från CSR syd 2011

CSR syd 2001 bjöd på många intressanta talare och ett intensivt minglande i pauserna – det blev en lyckad dag och TEM andas ut.  Först ut på podiet var Kevin Noone från the Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences som talade om olika scenarios för hållbar utveckling och gränserna för hur mycket jorden kan pressas innan ekosystemtjänster, biologisk mångfald etc påverkas negativt. Nedslående och skrämmande tyckte många, medan andra verkade känna sig utmanade att kämpa hårdare för att minska mänsklighetens negativa påverkan på jorden. Iris Rehnström, kollega från TEM, följde upp med att berätta om ISO 26 000, den nya vägledningen för socialt ansvarstagande. ISO 26 000, som vi hoppas blir ett praktiskt verktyg och ett gemensamt enande språk för hållbarhetsarbete, kan användas av både kommuner, företag och statliga verksamheter.

Efter pausen hade vi förmånen att få lyssna på Rosman Jahja, Communications Manager på Trelleborg AB, som belyste Trelleborgs arbete med bland annat hållbarhetsredovisning som de kommit långt med. Senare under dagen fick vi fler företagsexempel; Wihlborgs Fastigheter, APL Pharma Specials, Länsförsäkringar Skåne och Max Hamburgerestauranger fanns på plats för att visa konkret hur just deras CSR-resor sett ut – alla dessa presentationer var mkt givande! För egen del kände jag starkast för Pär Larshans historia om hur Max lyckats fånga sin hjärtefråga och kunnat arbeta aktivt med den; att få in funktionshindrade på arbetsmarknaden. De har kommit långt med detta i sina egna restauranger och det har bidragit lägre personalomsättning, att de fått positiv uppmärksamhet i media och, viktigast av allt, att dessa personer hittat riktiga arbeten.

Representanter från Tetra Pak och WWF berättade om hur de lyckats med ett utveckla ett gemensamt samarbete som fört med sig många fördelar, inte minst för att man varit med och påverkat skogsbranschen och förpackningsmarknaden till att blir mer ansvarstagande. Detta hade varit svårare att uppnå om de arbetat enbart på var sitt håll.

Vi fick också nöjet att lyssna till Carsten Ingerslev från Center for CSR, Ministry of Economic and Business Affairs, Danmark, som gav oss en inblick i hur danska företags CSR-arbete kan leda till både ökad lönsamhet i verksamheter och till ett långsiktigt hållbart samhälle.

En annan av dagens höjdpunkter var Hanna Roberts från GES Investment Services som bjöd på ett matnyttigt föredrag om vad investerare är intresserade av när de bedömmer företag och hur man kan gå till väga för att analysera företag utifrån deras hållbarhetsarbete.

Detta var bara en del av vad dagen hade att bjuda på.  Nu ser vi redan fram emot – och planerar – CSR syd 2012!

/Veronika Franzén

Bilder från CSR syd 2011

Här är bilderna från vår mycket lyckade konferens CSR Syd 2011 den 9 mars.
Presentationer från talarna kommer publiceras på bloggen och/eller www.csrsyd.se så fort vi fått klartecken från alla talare. Ett stort tack till alla deltagare, samarbetspartners, föreläsare och medarbetare som bidrog till att göra konferensen så lyckad! Vi ses på CSR syd 2012!

Alla foton är tagna av Carl Höjman på TEM. Kontakta honom på carl.hojman@tem.se om du vill använda bilderna.

Bilder från Green Drinks som anordnades efter och i direkt anslutning till CSR syd finns på Hållbart Events facebooksida.

/Daniel Eriksson

Några få utställningsbord kvar på CSR syd 2011

Det finns fortfarande kvar några få utställningsbord kvar att hyra på konferensen CSR syd 2011 den 9 mars på Hilton i Malmö. Ta chansen att visa upp din verksamhet, produkt eller tjänst för några av Sveriges ledande beslutsfattare inom CSR. Vi räknar med att det blir närmare 200 deltagare.

De som redan ställer ut är bla:

 • Region Skåne
 • Argentum
 • Camino Magasin
 • Kajovison
 • Presis!
 • TEM
 • Delphi Advokatbyrå
 • Suscito
 • Sustainable Business Hub
 • Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
 • Lagledning.se

Läs mer på: www.csrsyd.se eller kontakta oss på 046-16 58 50 eller tem@tem.se

/Daniel Eriksson

CSR syd 2011, sista anmälningsdatum 22 februari

– Missa inte årets händelse inom företagens samhällsansvar. Anmäl dig till CSR syd senast den 22 februari!

 • Hur kan företagen, enligt Sveriges ledande forskare, främja hållbar utveckling?
 • Vilken affärsnytta kan implementering av den nya standarden ISO 26000 ge?
 • Hur kan den offentliga sektorn stödja företagens CSR arbete?
 • Vad gör försäkringsbranschen för att påskynda klimatåtgärder?
 • Vilka möjligheter ger det växande intresset för etiska investeringar?
 • Hur får man bättre koll på sina leverantörer?
 • Vilka möjligheter ser ledande företag i mångfaldsarbete?
 • Hur bygger man framgångsrika samarbeten mellan privat och ideell sektor?

Dessa och många andra frågor får du svar på den 9 mars på Hotell Hilton i Malmö. Vi är också glada att förutom alla kunniga föredragshållare även kunna bjuda på ett överraskningsnummer á la Kajovision. Vi avrundar dagen med en paneldiskussion som leds av Caroline Petersson från Camino Magasin. Efter att den offentliga delen tagit slut, fortsätter vi dagen och kvällen med Green Drinks i hotellobbyn, i samarbete med Hållbart Event.

Anmälan görs via hemsidan: www.csrsyd.se/anmalan

Hela programmet hitta du här: www.csrsyd.se/program

Vi bjuder på trevligt mingel och en fantastisk, helvegetarisk meny!

Väl mött i Malmö den 9 mars!

Det finns fortfarande några utställningsbord kvar att hyra. Ta chansen att visa upp er organisation för södra Sveriges ledande befattningar inom hållbarhetsområdet! Kontakta oss om du vill veta mer.

Missa inte årets event inom hållbarhetsomådet.

Läs mer på www.csrsyd.se

/Daniel Eriksson

Exakt en månad kvar till konferensen CSR syd 2011

Caroline Petersson från Camino magasin modererar slutdiskussionen

Det är exakt en månad kvar till konferensen CSR syd som äger run den 9 mars i Malmö och vi är redan en god bit på väg mot 200 deltagare! Vi är glada över att kunna informera er om att, förutom alla kunniga föredragshållare, kommer vi att bjuda på ett överraskningsnummer á la Kajovision, en fantastisk helvegetarisk meny och att CSR-soffan som avrundar dagen kommer att modereras av Caroline Petersson från Camino magasin. För att skapa ett så hållbart evenemang som möjligt önskar vi att alla deltagare använder sig av kollektivtrafik för att ta sig till konferensen. Det är bara att hoppa av tåget vid Triangeln!

Mer information och anmälan: www.csrsyd.se

Väl mött i Malmö den 9 mars!

/Hanna Savola

Green Drinks på CSR syd 2011

I samband med konferensen CSR syd den 9 mars 2011 kommer TEM att i samarbete med Hållbart Event Scandinavia arrangera Green Drinks på Hilton Malmö City. Green Drinks är ett internationellt vedertaget koncept för att under lättsamma former skapa möten och nya samarbetsmöjligheter inom hållbarhet. Green Drinks kommer arrangeras i anslutning till baren på Hilton från 17.00 i direkt anslutning till konferensen CSR syd.

Du kan läsa mer på:

/Daniel Eriksson

CSR – trender för 2011

Perry Goldschein tipsar på SDialogues blogg om 5 viktiga trender i företagens hållbarhetsarbete/ansvarstagande under 2011:

1.       Hållbarhetsfrågan förblev stark under ekonomisk kris. Med växande ekonomi kommer dessa frågor få ännu mer utrymme på företagsagendan.

2.       Hållbarhet genom ledarskap blir allt viktigare. Det handlar om att agera proaktivt – att hitta på någonting nytt – istället för att följa i konkurrenters fotsteg. Som exempel nämner Goldschein Starbuck’s Beta Cup Campaing och Timberland’s Green Index.

3.       Marknadsföring blir mer transparent och faktabaserad. Detta beror på att det har utvecklats en praxis för vad som är tillåtet och inte inom miljöreklam. Dessutom fortsätter både konsumenter och den ideella sektorn att kritiskt granska företagens marknadsföring och att välja det äkta över det oäkta. Företagen börjar ha bra koll på konkurrenters påståenden och agerar när det behövs (P&G disputes Seventh Generation’s Green Claims) samtidigt som de jobbar vidare med att göra hållbarhetsfrågor vardagsmat för sina medarbetare.

4.       Livscykelfrågor kommer högre upp i agendan. Verksamheter som är resurseffektiva och använder sig exempelvis av återvunna material som råvaror har en stor fördel.  Brist på och ökade priser för råvaror samt strängare miljölagstiftning gör frågan allt viktigare.

5.       Företagen blir mer medvetna om hur beroende vi/de är av naturens resurser och behovet av att ta hänsyn till naturens bärkraft och förnyelseförmåga i allt vi gör (resilience/planetary boundaries/planetära gränsvärden).

CSR syd 2011 kommer du att ha möjlighet att höra vad som är nytt inom CSR området, och vi kommer naturligtvis att beröra de ovanstående fokusområden som Perry Goldschein skrivit om på sin blogg. Jag kan exempelvis tipsa om Charlotta Lyon från Tetra Pak och Staffan Söderberg från WWF som kommer att berätta om ”Företagssamarbeten som förändrar marknaden” (punkt 2 ovan).  Kevin Noone från Stockholm Resilience Center kommer i sitt föredrag ”Planetary Boundaries: scenarier för hållbar utveckling” att diskutera frågor relaterade till punkt 5 ovan. Jag ser verkligen fram emot alla intressanta föredrag och välkomnar alla våra läsare till Hotell Hilton Malmö City den 9 mars 2011! Här hittar du dagens program med information om alla föreläsare!

Väl mött i Malmö den 9 mars!

/Hanna Savola

Missa inte CSR syd 2011 den 9:e mars

Den 9:e mars 2011 arrangerar vi på Stiftelsen TEM i samarbete med vårt CSR-nätverk CSR Skåne, våra mijönätverk samt Region Skåne och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren en heldagskonferens om CSR, dvs. Corporate Social Responsbility – företagens samhällsansvar. Konferensen CSR syd 2011 riktar sig främst till dig, som arbetar, eller vill börja arbeta, med dessa frågor inom näringsliv, frivilligorganisationer, offentlig sektor och forskningsinstitutioner.

Syftet med dagen är att förmedla kunskap, ge inspiration och utmana alla deltagande organisationer att höja ribban i sitt CSR-arbete! Vi kommer att överlåta scenen åt experter som berättar hur de driver dessa frågor i små och stora företag, i den finansiella sektorn, universitet, på regeringsnivå mm.

Vi avslutar dagen med att bjuda in kända profiler till CSR-soffan och låta dem diskutera dagens hetaste CSR-frågor med varandra och publiken. Efter kl. 17 fortsätter vi diskussionen i ett mer informellt sammanhang, i form av Green Drinks.

Vi är oerhört nöjda med programmet som spänner över hela CSR-området. Arbetar du med dessa frågor kan du inte missa denna dag! Vi räknar med minst 250 deltagare och hoppas att du är en av dem!

/Daniel Eriksson

Arbetsmarknadsdepartementet skriver om Max Hamburgerrestaurangers mångfaldsarbete

Den 9 mars 2011 kommer Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger AB, att hålla ett föredrag på CSR syd – konferensen i Malmö. Hans föredrag heter ”Mångfaldsarbete – att se möjligheter i stället för hinder”. Jag vill passa på och tipsa om en relaterad intervju om Max mångfaldsarbete som Arbetsmarknadsdepartementet publicerat idag.

I intervjun berättar Lars Andersson, funktionshindrad servicevärd vid Max i Piteå, hur hans chef redan från början fokuserade på vad han kunde i stället för det han inte kunde: ”Jag själv, med min dyslexi och ADHD, tycker om att ha fasta rutiner”.

Pär Larshans berättar om Max planer för framtiden: ”Vi har hittills haft 54 övergångar från Samhall sedan vi inledde vårt samarbete. Det börjar med nio veckors anställning med lönebidrag och sedan kan det då bli fråga om övergång till en vanlig anställning. Ambitionen är att sysselsätta 200-250 personer med funktionsnedsättning (från Samhall) fram till 2014.

På CSR syd 2011 får vi höra mer intressanta detaljer om Max Hamburgerrestaurangers mångfaldsarbete och vägen dit från Pär Larshans som är ansvarig för både företagets miljöarbete och mångfaldsarbete.

Väl mött i Malmö den 9 mars 2011!

/Hanna Savola