Etikettarkiv: Debatt

Kyrkan tar ton i klimatdebatten

Ärkebiskop Anders Wejryd skriver idag på DN Debatt att Sverige bör sluta skylla på andra länder i klimatfrågan och agera själva. Ärkebiskopen skriver att varje svensk orsakar 50 % mer koldioxidutsläpp än världsgenomsnittet och att vi bör minska våra utsläpp med minst 40 % innan 2020. I december ska ärkebiskopen anordna ett klimatmöte för världens andliga ledare i Uppsala.

Särskilt inbjudna är ett trettiotal andliga ledare och opinionsbildare från jordens alla hörn: Buddhister, hinduer, muslimer, judar, taoister, kristna och naturreligiösa. Tillsammans ska de trettio underteckna ett manifest som jag hoppas ska kunna fungera som vägledning i FN:s internationella klimatförhandlingar./DN

Bra initiativ, vi behöver klara besked och direktiv från alla samhällets ledare och förgrundsgestalter. Vi ska dock komma ihåg att det finns många religiösa som tycker något helt annat. Minns inte vem som uttryckte följande citat, men det visar med all önskvärd tydlighet att inte heller religionerna är eniga i klimatfrågan: ”God gave us oil and we should use it!” Var det inte även Palin som uttryckte något liknande om oljefyndigheterna i Alaska? Läste även i Isabella Lövins bok Tyst Hav om någon frireligiös västkustfiskare som i praktiken tjuvfiskade utanför Afrika som menade att ”Det Gud sått, ska man skörda”. Så det finns nog en hel del vanföreställningar och attityder att ta tag i inom miljö- och klimatområdet, även för våra religiösa ledare.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Fp och M oense om klimatåtgärder

I går presenterade Folkpartiet sin syn på klimatåtgärder på fordon och bränslen och idag kontrade Moderaterna. Största skillnaden som jag kan utläsa är att folkpartiet vill slopa subventionerna på biodrivmedel, annars verkar man inte vara så oense som man först kan tro, alla vill vara duktiga i klimatdebatten. Båda vill till exempel lyfta nästa generations drivmedel. Folkpartiet svänger sig dock med lite för många klyschor, som att alla biobränslen inte är bra och att amerikansk majsetanol ger höga utsläpp av koldioxid, vilket borde vara allmänt känt vid det här laget och inte längre är intressant i debatten. Någon annan blogg skrev att fp slår in öppna dörrar och det är bara att hålla med.

Moderaterna presenterade bland annat ett mer långtgående program på tolv punkter:

1. Skärpta EU-krav att personbilar får högst släppa ut 95 g koldioxid per km 2020.
2. Ny EU-standard om ökad inblandning av etanol till 15 procent i bensin och 10 procent biodiesel i diesel 2015.
3. EU-standardisering ur ett livscykelperspektiv av alla fordonsbränslen inklusive biobränslen.
4. Utredning om fordonsbränslen ska föras in i EU:s utsläppsrättshandel efter 2012.
5. Rikta mer pengar inom EU:s forsknings- och utvecklingsprogram till miljövänlig fordonsutveckling.
6. Undanröj EU-tullar som hämmar klimatvänlig teknikimport på fordonsområdet.
7. Anpassa miljöbilsdefinitionen för att driva fram nästa generations miljöbilar.
8. Ersätt miljöbilspremien med slopad fordonsskatt i fyra år vid inköp av nästa generations miljöbilar.
9. Öka forsknings- och utvecklingsresurser riktade till utveckling av elbilsteknik.
10. Fortsatt skattesubvention av första generationens biobränslen till 2014, andra generationens biobränslen får längre skattesubvention.
11. Sänkt fordonsskatt för dieselbilar med partikelfilter till bensinbilsnivå, samtidigt som fordonsskatten för dieselbilar utan partikelfilter höjs.
12. Den svenska MK1-dieseln bibehålls under utfasningstiden av dieselbilar utan partikelfilter för att hålla nere partikelutsläppen.

/DN debatt

Att moderaterna har ett så stort fokus på EU-gemensamma åtgärder är intressant och glädjande, bara man inte tar det som en ursäkt för att gå långsammare framåt i Sverige än man gör idag.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Sverige måste vara föregångare

56 blandade forskare och debattörer skriver i ett upprop i Aftonbladet att det är dags att agera och att Sverige måste vara en föregångare i miljö- och klimatfrågan.

Vi lever just nu i en kort period där vår planet står och väger: ska uppvärmningen få fortsätta mot en okänd slutpunkt av överhettning, eller ska trenden brytas? /Aftonbladet

De presenterar tre punkter där Sverige bör agera.

1 Upprätta heltäckande klimatbudgetar för att minska utsläppen.
2
Utveckla ett transportsystem utan klimatpåverkan.
3 Driv på för ett långsiktigt, bindande och rättvist klimatavtal.

En intressant aspekt är att enligt Aftonbladets webbfråga om debattörerna har rätt och deras krav är rimliga, svarar 55,6 % nej (20:12 den 18 maj). Även om dylika webb-undersökningar inte är mycket att hänga i julgranen, visar de tyvärr att en stor del av befolkningen inte är beredda att agera och ändra sina beteenden eller sin konsumtion.

Läs mer:

/Daniel Eriksson