Etikettarkiv: detaljhandeln

Läderskor är miljöbovar – svensk skoföretag har dålig koll på miljöpåverkan i leverantörskedjan

Enligt en rapport från Swedwatch och Naturskyddsföreningen har den svenska skodetaljhandeln dålig koll på sina leverantörskedjor och den påverkan som produktionen av skorna har på miljön  i utvecklingsländer. Skoproduktionen ger, enligt rapporten, bland annat upphov till förorenade vattendrag, förorenade jordar som ger minskade skördar och utarmad biologisk mångfald.

De undersökta företagen är ANWR, Ecco, Eurosko, Nilson Group, Scorett samt Vagabond. Det visade sig att ovan nämnda företag har bristande kunskap om produktionen och dess påverkan på miljö och människors hälsa.  Vidare verkar de flesta av företagen bara har kontakt med slutleverantören och som det ser ut ställer de inga krav på en miljömässig och social hållbar produktion.  

Vissa av företagen visste inte ens var lädret till deras skor garvas. Bara Ecco och Vagabond har, enligt Swedwatch, kontakt med sina underleverantörer dvs. garverierna och ställer också  krav på dem.  

När det gäller leverantörskedjor har klädindustrin varit i fokus sedan länge tillbaka. Dags att uppmärksamma skodetaljhandelns försummelser med.

Läs mer: Skoföretag har dålig koll på miljön (Nyheter Swedwatch)

/Iris Rehnström