Etikettarkiv: Dow Jones Sustainability Index

Ledande företag inom hållbarhet listas

Varje år granskar organisationen SAM, Sustainable Asset Management, ett stort antal företag ur ett hållbarhetsperspektiv och de bästa hamnar på listan Dow Jones Sustainability Index, en prestigefylld lista som används av investerare som vill ställa krav. Senaste listan har just släppts och från Sverige är fyra företag med: AB Volvo, Electrolux, Sandvik och SKF. Roligt att vi har med några representanter, men borde inte Sverige ligga ännu mer i framkant och har med ännu fler företag? Dow Jones Sustainability Index är nog i alla fall en bra morot för många företag att jobba vidare med sitt hållbarhetsarbete. Konkurrensen är hård och vi får önska övriga duktiga företag bättre lycka nästa gång!

Läs mer: Nya listan klar på världens ledande företag inom hållbarhet (Miljörapporten)

/Elin Dalaryd

CSR i medvind

csrAllt fler företag börjar intressera sig för Corporate Social Responsibility (CSR). Till svenska översätts begreppet CSR oftast med socialt ansvarstagande. Arbetet med CSR går ut på att ta ett samhällsansvar inom framför allt områdena mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättprinciper och miljö. Företagen jobbar aktivt inom hållbarhetens alla tre dimensioner och redovisar för sitt engagemang i så kallade hållbarhetsredovisningar som följer riktlinjerna i GRI (Global Reporting Initiative). På FN-nivå finns den så kallade Global Compact med sina 9 principer som ger företag vägledning i arbetet med hållbar utveckling.

I sitt CSR – arbete definierar företag sig själva i relation till sin omvärld. Detta görs genom att formulera en mission och genom att skapa en för företaget unik värdegrund. Ett viktigt moment i arbetet med socialt ansvarstagande är dessutom identifieringen av intressenter. Utifrån värdegrunden jobbar företaget sedan proaktivt mot de identifierade intressenterna inom områdena ekonomi, miljö och det sociala.

Ett aktivt CSR – arbete hjälper till att bygga varumärket och förhindra badwill. I tider som dessa med pressade priser och en lågkonjunktur på gång är det extra viktigt att skilja sig från sina konkurrenter och på sådant sätt erövra marknadsandelar och skapa lönsamhet.

Med andra ord har företag all anledning att ta sitt samhällsansvar på allvar inte bara för att skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer utan även för lönsamhetens och sin egen överlevnads skull.

Det som värmer är att det här inte är en nyhet för företag längre. Många företag har ett väl fungerande miljöarbete och börjar fila på sin image när det gäller det sociala. Allt ifrån krishjälp i form av gratis telekommunikation, biståndsprojekt i utvecklingsländer till uppförandekoder (Codes of Conduct) som förbättrar arbetsvillkoren och den sociala situationen för många människor i världen. Även finansmarknaden har reagerat och skapat olika former av hållbarhetsindex (ex. Dow Jones Sustainability Index) för att underlätta socialt ansvarsfulla investeringar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det verkar som om man har förstått vilken viktig roll företag spelar i arbetet med hållbar utveckling samtidigt som man handlar efter denna insikt.

Läs mer:

/Iris Rehnström