Etikettarkiv: e-möten

Framtidens tjänsteresor

I sin doktorsavhandling som presenteras inom kort har Jonas Åkerman vid KTH analyserat vårt resande, transportsystemet och vilka åtgärder som krävs för att vi ska kunna nå klimatmålen. En sak han tar upp i sin avhandling är att flygresandet ökar allt mer och att flyget om tio år kan står för en större andel av svenskarnas växthusgasutsläpp än bilen.

Självklart står privatresandet och t ex de allt mer frekventa vistelserna i Thailand en stor del av flygresorna. Men även tjänsteresor verkar stå för en stor del. Jag har inte hittat någon exakt uppgift för hela Sverige, men på t ex Arlanda står affärsresorna för runt 40% av inrikesresorna och 30% av utrikesresorna. Självklart finns det många tillfällen då man måste flyga för att kunna utföra sitt arbete, men jag tror att det finns stora vinster att göra här, både för företagen och för miljön. Ett exempel är Telia Sonera som minskade sina resekostnader med 73% mellan 2001 och 2009 genom att använda sig av e-möten istället för att resa.

Det här är frågor som vi kommer att titta på inom projektet FARA, där vi på TEM tillsammans med HM Skåne ska kartlägga och analysera ett antal stora organisationers tjänsteresande och ta fram handlingsplaner för hur dessa kan effektiviseras. Resultaten från projektet kommer under våren att läggas upp på TEM:s hemsida.

Läs mer om Jonas Åkermans avhandling >>>

/Elin Dalaryd